PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kto i w jakich okolicznościach może odzyskać nakłady na nieruchomość? Część pierwsza

Bartosz Antos
30 listopada 2015
Nieruchomości
Nieruchomości

Co należy rozumieć pod pojęciem nakładów na nieruchomość? Oraz kto i w jakich okolicznościach ma prawo zgłaszać roszczenia o zwrot takich środków?

Czym są nakłady?

Z nakładami (w omawianym przypadku poczynionymi na konkretną nieruchomość) mamy do czynienia w sytuacji, gdy osoba, dysponująca daną nieruchomością, nie jest w świetle prawa jej właścicielem, ale przeznacza na jej ogólnie mówiąc utrzymanie czy konserwację swoje własne, prywatne dobra majątkowe, bez względu na wolę samego właściciela nieruchomości. Zatem za nakłady uznać należy zarówno sytuację, gdy podmiot dysponuje rzeczą w oparciu o daną podstawę prawną (przykładowo zawarł z właścicielem stosowną umowę) jak i wtedy, gdy posiadanie ma jedynie charakter faktyczny, wynika zatem z praktyki, a nie z prawnego uzasadnienia.

Samoistny posiadacz

Prawo cywilne przewiduje możliwość wystąpienia z roszczeniem zwrotu takiej formy nakładów. Zgodnie z art. 226 Kodeksu cywilnego samoistny posiadacz w dobrej wierze może wystąpić z żądaniem zwrotu nakładów (które kodeks określa mianem „koniecznych”), przy zastrzeżeniu, że nie mogą mieć one pokrycia w korzyściach, jakie ten uzyskał z rzeczy objętej nakładami.

Odrębną kategorię nakładów stanowią tzw. „nakłady inne”, o zwrot których samoistny posiadacz może wystąpić tylko jeśli zwiększają one wartość rzeczy w chwili jej wydawania właścicielowi. Jeśli jednak nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, może on wystąpić z żądaniem zwrotu jedynie tej pierwszej kategorii nakładów, a więc nakładów koniecznych – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Podobnie jest w przypadku, gdy samoistny posiadacz działa w złej wierze. Według kodeksu cywilnego może żądać wtedy jedynie zwrotu nakładów koniecznych, jednak tylko w sytuacji, gdyby właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem.

Przywrócenie stanu nieruchomości

Samoistny posiadacz może także zdecydować się na przywrócenie nieruchomości do stanu w jakim on sam ją zastał. Jeśli przywrócenie stanu poprzedniego wiązać się będzie z zabraniem przez niego przedmiotów, które połączył z nieruchomością, ma do tego niezaprzeczalne prawo, nawet jeśli dane przedmioty stały się częściami składowymi nieruchomości. W przypadku natomiast, gdy połączenie nastąpiło w złej wierze (albo w dobrej, jedynak tylko po otrzymaniu wiadomości o wytoczonej o zwrot nieruchomości sprawie) właściciel ma prawo do zatrzymania takich przyłączonych przedmiotów jeśli zwróci samoistnemu posiadaczowi ich wartość i koszt robocizny lub też ekwiwalent odpowiadający zwiększeniu wartości samej nieruchomości.

Należy także pamiętać, że zgodnie z art. 228 kodeksu cywilnego przepisy określające prawa i obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której dowiedział się on o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, stosuje się także w wypadku, gdy samoistny posiadacz rzeczy będącej przedmiotem własności państwowej został wezwany przez właściwy organ państwowy do wydania rzeczy.

Terminy

Roszczenia samoistnego posiadacza przeciwko właścicielowi o zwrot poczynionych przez niego nakładów na rzecz przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy. Ten sam termin obowiązuje w przypadku, gdy mamy do czynienia z roszczeniami właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia stanu lub utraty rzeczy.

Przeniesienie własności działki

Samoistny posiadacz gruntu, który w dobrej wierze wzniósł na powierzchni (lub też pod powierzchnią gruntu) budynek lub inne urządzenie o wartości przekraczającej wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Analogicznie także właściciel gruntu, na którym wzniesiono obiekt o wartości przekraczającej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł ten obiekt, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

W kolejnej części artykułu: uprawnienia jakie, w kontekście roszczeń zwrotu o nakłady, przysługują bezpodstawnie wzbogaconemu, czym jest prawo zatrzymania oraz dlaczego nakłady na nieruchomość mogą okazać się niezwykle trudne do odzyskania?

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top