Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kto i w jakich sytuacjach musi powiesić tablicę informacyjną na budowie?

Bartosz Antos
4 grudnia 2015
Budowa
Nieruchomości

Zgodnie z prawem za powieszenie tablicy informacyjnej na terenie budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Tylko jednak w sytuacji, gdy wymagała ona uzyskania pozwolenia na budowę.

Tablica informacyjna na budowie

Najważniejszym, z punktu widzenia inwestora, który zastanawia się czy na terenie jego budowy niezbędne będzie usytuowanie tablicy informacyjnej, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zgodnie z zawartymi tam przesłankami osobą bezpośrednio odpowiedzialną za powieszenie takiej tablicy jest kierownik budowy. Tablicę informacyjną musimy wywiesić tylko na terenie takiej budowy, która, zgodnie z prawem, wymagała uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę.

Cechy tablicy

Co do zasady tablicę informacyjną musimy umieścić (w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem). Należy zrobić to w obrębie terenu budowy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej (lub też dojazdu do takiej drogi). Oraz na takiej wysokości, aby nie było kłopotów z jej odczytaniem. Warto także pamiętać, że rozporządzenie ministra jest bardzo restrykcyjne jeśli chodzi o określenie dokładnych cech tablic informacyjnych. Kierownik budowy zobowiązany jest bowiem do umieszczenia wykonanej ze sztywnej płyty tablicy koloru żółtego, o kształcie prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy muszą być trwałe i czytelne, litery i cyfry mieć kolor czarny, o wysokości powyżej 4 cm.

Informacje

Tablica informacyjna musi zawierać: określenie rodzaju przeprowadzanych na danym terenie robót budowlanych oraz adres prowadzenia takich robót. A ponadto: numer pozwolenia na budowę wraz z nazwą, adresem oraz numerem telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego. Dalej: imię i nazwisko lub też nazwę (firmy), adres oraz numer telefonu inwestora. Oraz: imię i nazwisko lub też nazwę (firmy), adres oraz numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych. Ponadto należy na tablicy informacyjnej umieścić imiona, nazwiska, adresy wraz z numerami telefonów takich osób jak: kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektanci. Niezbędne jest także wypisanie telefonów alarmowych – policji, straży pożarnej, pogotowia.

Budowa domu

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane kierownik budowy powinien umieścić, oprócz omawianej powyżej tablicy, ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Ogłoszenie takie powinno zawierać: przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach oraz informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe