PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Mapy przeciwpowodziowe a możliwe ograniczenia w zabudowie

Bartosz Antos
3 stycznia 2017
Budowa
Zabudowa

Projekt nowelizacji prawa wodnego zakłada, że to gminy podejmować będą ostateczną decyzję o uwzględnieniu treści map przeciwpowodziowych w uchwalanych dokumentach planistycznych. Jak proponowane zmiany mogą wpłynąć na możliwości zabudowy nieruchomości zagrożonych powodzią?

Problematyczne mapy zagrożenia powodziowego

Mapy zagrożenia powodziowego zostały sporządzone dla obszarów, które we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zostały określone jako „narażone na niebezpieczeństwo powodzi”. Celem tego dokumentu planistycznego było wskazanie terenów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe, lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne.

Uzupełnienie dla map zagrożenia powodziowego stanowią mapy ryzyka powodziowego. Określają one wartość potencjalnych strat, jakie mogą nastąpić na skutek powodzi oraz przedstawiają obiekty szczególnie narażone na zalanie, jeśli dojdzie do wystąpienia wód ze zbiorników.

Zarówno mapy zagrożenia powodziowego, jak i mapy ryzyka powodziowego miały zastąpić studia ochrony przeciwpowodziowej. Jednak w związku z tymi dokumentami pojawiły się pewne problemy. Okazuje się bowiem, że uwzględniono w nich dużo większe obszary niż te, które zawarte zostały pierwotnie w ramach studiów ochrony przeciwpowodziowej, co w praktyce oznacza, że swoim zasięgiem obejmują także tereny, które do tej pory nie były powszechnie uznawane za zalewowe. Obowiązek opracowania map spoczął na prezesie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zgodnie z dyrektywą 2007/60/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz prawa wodnego. Mapy zostały ustalone zarówno w oparciu o aktualne dane przestrzenne, jak również o informacje historyczne – zostały wzięte także pod uwagę tereny dotknięte powodziami w przeszłości.

Ograniczenie możliwości zabudowy

Celem tych dokumentów planistycznych miało być przede wszystkim ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi. Jednak w praktyce mapy zagrożenia powodziowego zamiast pomóc w ograniczaniu wystąpienia możliwego ryzyka i ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz ich mienia, okazały się być jednak dla właścicieli nieruchomości nimi objętych niezwykle kłopotliwe.

W zamyśle twórców mapy miały stanowić cenne źródło informacji o możliwych zagrożeniach, które miało doprowadzić do podejmowania bardziej świadomych decyzji, co do możliwości lokalizacji pewnych inwestycji. Okazało się jednak, że wiele nieruchomości zostało po prostu pozbawionych możliwości zabudowy, a przedsiębiorcy bez szans na uzyskanie odszkodowań.

W związku z tym, zgodnie z projektem nowelizacji prawa wodnego, to od samych gmin zależeć będzie, czy do treści studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzone zostaną ustalenia zawarte w ramach map przeciwpowodziowych. Zamiast obligatoryjnego uwzględniania map w procesie planowania przestrzennego zaproponowane zostało inne rozwiązanie – będzie możliwa budowa na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, ale tylko po uzyskaniu decyzji zwalniającej z zakazu zabudowy, którą wydawać miałby dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Taka decyzja miałaby mieć charakter uznaniowy – brak jest na razie konkretnych wytycznych, którymi miałby sugerować się dyrektor zezwalający na zabudowę takiego terenu. Każda sprawa miałaby być rozpatrywana indywidualnie, w oparciu o odrębne kryteria.

Wiele gmin, jeśli kwestia uwzględniania map przeciwpowodziowych rzeczywiście zależna będzie od ich decyzji, prawdopodobnie nie zdecyduje się na ich uznawanie. Wszystko ze względu na przewidywane masowe roszczenia ze strony właścicieli nieruchomości objętych ograniczeniami – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Właściciele takich nieruchomości mogliby bowiem, działając na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wystąpić z żądaniem wypłaty od gminy na jego rzecz odszkodowania za poniesioną szkodę lub też wykupu nieruchomości lub jej części.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top