PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Mediacja – jak rozwiązać spór w administracji?

Bartłomiej Kuzniar
24 stycznia 2019
Nieruchomości
Prawo

Mediacja stanowi nowość w polskim postępowaniu administracyjnym. Chociaż formalnie istnieje od 2004 r., to jednak dopiero w 2016 r. pojawiły się przepisy, umożliwiające jej pełne stosowanie. Dzisiaj natomiast wreszcie zobaczyliśmy, że jest to narzędzie potrzebne i bardzo skuteczne.

O mediacji w administracji opowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Czym jest mediacja?

Idea mediacji wpisuje się w koncepcję polubownego załatwiania spraw administracyjnych i razem z art. 13 k.p.a. stanowi zasadę ogólną podstępowania administracyjnego – zasadę polubownego rozstrzygania kwestii spornych. Zgodnie ze wspomnianym przepisem organy administracji publicznej w sprawach, w których charakter na to pozwala, dążą do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków, będących przedmiotem postępowania. W szczególności skłaniają strony do zawarcia ugody oraz podejmują czynności, zmierzające do przeprowadzenia mediacji. A czym właściwie jest mediacja? To proces, w którym uczestnicy, z pomocą neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej, czyli mediatora, podejmują dyskusję na temat ugodowego zakończenia sporu. Jak wskazują przepisy ustawy – jej celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń, dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Mediacja pozwala zatem nie tylko na osiągnięcie kompromisu w sprawie, ale również zakończenie jej w krótszym terminie. 

Kiedy możliwe jest przeprowadzenie mediacji?

Możliwość przeprowadzenia mediacji istnieje wtedy, gdy pozwala na to charakter sprawy. Jest to dobrowolne narzędzie. Strony mogą się zgodzić na uczestnictwo w dyskusji lub nie. Jeżeli uczestnicy postępowania o spornych interesach będą skłonni się „dogadać”, organ administracji publicznej podejmie stosowne kroki. W pierwszej kolejności z urzędu lub na wniosek strony zawiadomi strony o możliwości przeprowadzenia mediacji. Strony, w odpowiedzi na wezwanie, powinny wyrazić zgodę lub nie. Mogą także zaproponować osobę mediatora. Organ administracji publicznej jest również zobowiązany do pouczenia stron o zasadach prowadzenia mediacji i ponoszenia jej kosztów. Jeżeli strony nie wyrażą zgody w wymaganym terminie, mediacji nie przeprowadza się. W sytuacji jednak, gdy istnieje chęć przeprowadzenia rokowań, organ wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji. W tym dokumencie ostatecznie wskazuje się osobę mediatora i odracza rozpatrzenie sprawy na okres do dwóch miesięcy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, organ wydaje kolejne postanowienie – o zakończeniu mediacji – i załatwia sprawę w normalnym trybie.

Kto może zostać mediatorem?

W kontekście mediacji warto również przybliżyć osobę mediatora. Może nim zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. Tradycyjnie korzysta się z usług mediatorów, wpisanych na listę stałych mediatorów lub uwzględnionych w wykazie instytucji i osób, uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego. Obie listy prowadzi prezes sądu okręgowego. W sytuacji, gdy organ administracji, prowadzący postępowanie, jest jednocześnie uczestnikiem mediacji, mediatorem może zostać wyłącznie osoba uwzględniona na wyżej wspomnianej liście lub w wykazie.

Dlaczego warto postawić na mediację?

Mediacja jest szansą na szybkie i ugodowe zakończenie sporu. To bardzo wygodna opcja, nie generująca wysokich kosztów. Dodatkowo, uczestniczący w sprawie mediator, pomaga stronom w formułowaniu propozycji ugodowych i znalezieniu rozwiązania, korzystnego dla obu stron. Jeżeli mamy taką możliwość, warto zatem postawić na mediację. – podsumowuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top