PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę – jakie konsekwencje dla inwestorów? Część druga

Bartosz Antos
30 października 2017
Budowa
Inwestycje w nieruchomości
Budowa domu

W poprzedniej części artykułu opisane zostały okoliczności, w jakich organ może stwierdzić o nieważności danej decyzji administracyjnej. Poruszona została także kwestia zależności pomiędzy poszczególnymi decyzjami administracyjnymi, których uzyskanie wymagane jest od inwestorów w trakcie procesu budowlanego.

Decyzja o pozwoleniu na budowę a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

Pogląd, zgodnie z którym stwierdzenie nieważności danej decyzji administracyjnej powinno skutkować także stwierdzeniem nieważności decyzji od niej zależnej, podzielany jest przez znaczną większość orzecznictw sądowych – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Kluczowy dla omawianej tu sprawy jest wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrok z 6 lipca 2017 roku (sygnatura akt: II OSK 2766/15). Sprawa dotyczyła zamierzenia budowlanego polegającego na budowie stacji LPG, wyjazdu, placu manewrowego oraz budynku typu kontenerowego, na które inwestor otrzymał pozwolenie na budowę. Po zakończeniu prac budowlanych przedsiębiorca wystąpił o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – otrzymał również taką decyzję administracyjną. Jednak organ administracji publicznej zdecydował o konieczności stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jako decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, w myśl art. 156 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego. Przy wydawaniu rozstrzygnięcia NSA podkreślił, że stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej (w tym przypadku pozwolenia na budowę) na podstawie której wydana została inna, przedmiotowo zależna, decyzja (pozwolenie na użytkowanie) może stanowić podstawę do jednoznacznego stwierdzenia nieważności decyzji zależnej, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Nie zaistniały jednak, zdaniem sądu, przesłanki do wznowienia postępowania w sprawie uzyskania decyzji zależnej w oparciu o tryb wskazany w art. 145 § 1 pkt 8 kodeksu postępowania administracyjnego – podkreśla Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Warto zatem pamiętać, że w sytuacji, gdy decyzje dotyczyć będą tej samej inwestycji, unieważnienie jednej z nich nie może pozostać bez wpływu na pozostałe decyzje. W sytuacji unieważnienia pozwolenia na budowę przyjmuje się bowiem, że decyzja taka nie została wydana, a więc nie mogła stanowić podstaw do uzyskania innych decyzji administracyjnych, tak jak w tym przypadku, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zgodnie bowiem z art. 59 ust. 1 prawa budowlanego organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli budowy. Kontrola taka przeprowadzana jest w celu stwierdzenia wykonania danego zamierzenia budowlanego zgodnie z ustaleniami zawartymi w uzyskanym wcześniej pozwoleniu na budowę – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. A zatem, ze względu na fakt, że obie decyzje pozostają ze sobą w ścisłym związku formalno-prawnym, czyli podstawę dla wydania pozwolenia na użytkowanie stanowi pozwolenie na budowę, w momencie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę nie ma podstaw do wydania pozwolenia na użytkowanie. Konsekwencje takiego rozstrzygnięcia wiązać się będą dla inwestorów z koniecznością przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego tzw. postępowania naprawczego w stosunku do danej inwestycji w oparciu o art. 50 oraz 51 Prawa budowlanego.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top