Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Niewniesienie sprzeciwu a skarga na bezczynność

Bartłomiej Kuzniar
19 grudnia 2018
Budowa
Prawo

W sierpniu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny przyjrzał się kwestii dopuszczalności skargi na bezczynność organu, który zaniechał wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej. Sprawa dotyczyła zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Pewien inwestor wystąpił do Starosty Wolsztyńskiego z pismem, w którym stwierdził, iż planuje wykonać taras na działce, należącej do wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa, w odpowiedzi na działanie inwestora, poprosiła Starostę Wolsztyńskiego o interwencję w postaci wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji. Organ administracji uznał jednak, że w sprawie nie było podstaw do badania prawdziwości oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i odmówił wniesienia sprzeciwu. Czy miał w tym zakresie rację?

Brak właściwości sądu administracyjnego

Rozpatrując wyżej wspomnianą sprawę sąd administracyjny odwołał się do przepisu art. 3 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tą regulacją kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje przede wszystkim orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających, a także akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, a także bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, ale tylko w określonych przypadkach. Dodatkowo art. 3 § 2a k.p.a. wskazuje, że sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 wspomnianej ustawy, czyli przez organ odwoławczy, przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Wyżej wspomniany katalog wyznacza zakres uprawnień sądu administracyjnego – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o. Jeżeli zatem dojdzie do zaskarżenia aktu lub czynności, niewskazanych w tych przepisach, sąd jest zobowiązany do odrzucenia tej skargi.

Uproszczone pozwolenie na budowę

W tym kontekście warto się również przejrzeć instytucji zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W pewnym sensie to uproszczona forma pozwolenia na budowę. Polega bowiem na uzyskaniu akceptacji organu administracji architektoniczno-budowlanej. Skorzystanie z tej konstrukcji możliwe jest jednak w ściśle określonych przypadkach, wskazanych w art. 30 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W zgłoszeniu inwestor określa rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia. Dołącza również stosowne dokumenty. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może natomiast w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wnieść sprzeciw. Co przy tym istotne, organ administracji może, ale nie musi wnieść taki sprzeciw – podkreśla Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o.

Skarga – dopuszczalna czy nie?

Skarga na bezczynność organu okazała się zatem niedopuszczalna. Starosta Wolsztyński nie był zobligowany do wniesienia sprzeciwu w omawianej sprawie. Nie pozostawał on również w zwłoce, ponieważ nie ma mowy o wszczęciu jakiegokolwiek postępowania administracyjnego. Zgłoszenie inwestora nie ma bowiem charakteru wniosku, jest to odrębna instytucja, stanowiąca oświadczenie. Stroną w tej sprawie jest wyłącznie inwestor. Analizując stan faktyczny omawianej sprawy, oczywistym wydaje się zatem, że skarga nie była dopuszczalna. Niewątpliwie jednak Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał o charakterze zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz o tym, jaki jest krąg podmiotowy w tym, specyficznym postępowaniu. To istotne orzeczenie dla branży nieruchomości – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top