PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Nowe zasady inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią. Część pierwsza

Bartłomiej Kuzniar
31 stycznia 2018
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Działki nad morzem

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią będą ujawniane w dokumentach planistycznych i decyzjach lokalizacyjnych. Co to w praktyce oznacza dla inwestorów? Jakie decyzje na skutek wejścia w życie nowego prawa wygasną, a jakie nadal będą obowiązywać?

Teren objęty zagrożeniem powodziowym

1 stycznia 2028 roku weszło w życie nowe Prawo wodne. Znowelizowane przepisy wprowadziły wiele istotnych zmian – m.in. definicję obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Pod pojęciem tym należy rozumieć takie obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 procent oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 procent. Takie tereny powinny zostać, zgodnie z nowymi dyrektywami, przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego i na mapach ryzyka powodziowego – mówi Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Co więcej, dla nich sporządzone zostaną również plany zarządzania ryzykiem powodziowym.

Nieruchomości zlokalizowane na zagrożonych obszarach

Z czym w praktyce łączyć się będą te nowe dyrektywy dla inwestorów? Od początku nowego roku wszystkie obszary, które podlegać będą zagrożeniu powodziowemu będą musiały zostać ujawnione w dokumentach planistycznych oraz decyzjach lokalizacyjnych. Takie obszary będą musiały być także uwzględniane zarówno w ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, jak i gminnym programie rewitalizacji. Idąc dalej, informacje takie inwestor znajdzie również w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy – dla nieruchomości w całości oraz w części zlokalizowanych na takich obszarach.

Zgodnie z nowymi wytycznymi każdy projekt dokumentów planistycznych będzie wymagał przeprowadzenia z organem Wód Polskich odpowiednich uzgodnień co do możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu zlokalizowanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Mowa tu o:

 • strategii rozwoju województwa,
 • planie zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
 • gminnym programie rewitalizacji,
 • decyzji o warunkach zabudowy,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Pod uwagę w trakcie uzgodnień brane są: prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, czy samo położenie zagrożonej powodzią nieruchomości, jej dotychczasowe przeznaczenie oraz aktualne zagospodarowanie. Uzgodnienie z organem Wód Polskich następuje w drodze decyzji administracyjnej – to tam określone zostaną warunki dla planowanej zabudowy, czy pewne wymagania dotyczące zagospodarowania takich terenów. Katalog przesłanek, które zadecydują o ty, że nie dojdzie do uzgodnienia projektu również został zawarty w nowym Prawie Wodnym. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy planowana zabudowa będzie naruszać ustalenia planu gospodarowania wadami na obszarze dorzecza, narusza ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowić będzie zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzkiego, czy utrudniać będzie zarządzanie ryzykiem powodziowym – wymienia Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Wszystkie nowe procedury doprowadzą oczywiście do wydłużenia czasu potrzebnego na uchwalenie wymienionych powyżej dokumentów planistycznych. Skrócone zostaną za to procedury dotyczące uzyskiwania pozwoleń inwestycyjnych. Po nowelizacji, zamiast kilku różnych decyzji, inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego nowych przedsięwzięć i nowych obiektów budowlanych.

W kolejnej części artykułu omówione zostaną decyzje lokalizacyjne, które wygasną na skutek wejścia w życie nowego prawa. Wymienione zostaną również te, które nadal pozostaną w obrocie prawnym.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top