Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Odrębna własność lokali a podatek od nieruchomości

Robert Tomaszewski
21 grudnia 2021
Podatki
Nieruchomości

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie mamy do czynienia ze współwłasnością nieruchomości, tam pojawia się solidarna odpowiedzialność podatkowa w podatku od nieruchomości. Jak będzie wglądać kwestia podatku od nieruchomości w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokali?

Przypomnijmy, że podatnikami podatku od nieruchomości są co do zasady osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Solidarne zobowiązanie podatkowe od nieruchomości

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli nieruchomość (lub obiekt budowlany) stanowi współwłasność albo znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od takiej nieruchomości (czy obiektu budowlanego) ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Warto mieć jednak na uwadze, że zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego. Mowa tu o garażu wielostanowiskowym w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Zwolnienie od podatku i podatek od gruntów

Co więcej, omówionej powyżej zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych z podatku od nieruchomości albo nie podlega temu podatkowi – mówi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na pozostałych współwłaścicielach lub posiadaczach. Czyli tych, którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są oni zwolnieni od tego podatku. Obowiązek podatkowy generowany jest wtedy w zakresie, jaki odpowiada ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Grunty

Z kolei w myśl art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 oraz z 2017 r. poz. 1529) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Praktyka

Jak w praktyce rozumieć przywołane powyżej podstawy prawne? Warto spojrzeć na kluczowe dla poruszanej tu kwestii wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 lipca 2017 roku (sygnatura akt: II FSK 1731/15 oraz II FSK 453/16). Sprawa dotyczyła spółki, która dokonała ustanowienia odrębnej własności lokali w budynku usytuowanym na należącym do niej gruncie i przeniosła ułamkową cześć prawa własności lokali na rzecz innego podmiotu, czyli przyszłego nabywcy. W efekcie spółka oraz nabywca stali się właścicielami powierzchni wspólnych budynku w odpowiednich częściach ułamkowych. Organ podatkowy pierwszej instancji, który rozpatrywał sprawę oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny uznali, że nie ma w tym przypadku możliwości zastosowania przesłanek zwartych w art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ponieważ nie mamy do czynienia ze współwłasnością, o której mówi ten przepis.

Spółka skierowała skargę kasacyjną do NSA, który uchylił niekorzystne dla podatników rozstrzygnięcia. W wydanym orzecznictwie podkreślił, iż ustanowienie odrębnej własności lokali z mocy prawa prowadzi do powstania szczególnego rodzaju współwłasności. Mianowicie zaś do „współwłasności przymusowej”, co sprawia, że nie jest to kwestia regulowana bezpośrednio przez przepisy prawa cywilnego.

Nieruchomość

Nieruchomość a współwłasność

Idąc dalej, NSA zwrócił uwagę na fakt, że współwłasność nieruchomości wspólnej istnieje dopóki trwać będzie odrębna własność lokali. Tego rodzaju współwłasność będzie obowiązywać dopóki trwa stosunek prawny, z którym się wiąże. Tu warto mieć także w pamięci art. 3 ust. 1 ustawy o własności lokali. Zgodnie z treścią tej przesłanki, w razie wyodrębnienia własności lokali, właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo zwiane z własnością lokali – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Co więcej, nie może żądać on zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej dopóki trwa odrębna własności lokali. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego dyrektywy zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku określania właściwego podatku od nieruchomości przy ustanowionej odrębnej własności lokali mają zastosowanie w sytuacjach, gdy dotyczy to jednego podmiotu, który jest zarówno właścicielem lokali, w których wyodrębniono własność, a także właścicielem części nieruchomości, jak również w przypadku, gdy odrębna własność lokali została przeniesiona na podmiot trzeci.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top