PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Ograniczenie zasady odległościowej przy lokowaniu zabudowy mieszkaniowej w pobliżu elektrowni wiatrowych coraz bliżej?

Bartosz Antos
14 kwietnia 2021
Inwestycje w nieruchomości
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Już niedługo zabudowę mieszkaniową będzie można lokalizować bliżej elektrowni wiatrowych. A przynajmniej to zakłada projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Co to oznacza dla deweloperów i mieszkańców? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest zasada odległościowa?

Obowiązująca od lipca 2016 r. ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła tak zwaną zasadę 10H, czyli zasadę odległościową. Zakłada ona minimalną odległość równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego. Wskazana ustawa nie tylko utrudniła budowę nowych elektrowni wiatrowych, ale też przyczyniła się do zablokowania rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni. W szczególności problem ten odczuli właściciele nadmorskich nieruchomości, gdzie elektrownie wiatrowe są bardzo powszechne, których działki, jako niepodlegające zabudowie, znacząco straciły na wartości. Na szczęście trudności związane z obowiązującym ograniczeniem zauważył ustawodawca. Obecnie trwają prace nad projektowaną nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Projekt 4 maja 2021 r. został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień oraz opiniowania.

Co zawiera projekt?

Podstawowym założeniem projektu jest utrzymanie zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej jedynie w oparciu o postanowienia uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustawodawca zakłada również, że obowiązek sporządzenia planu miejscowego lub jego zmiany na potrzeby inwestycji nie będą dotyczyły całego obszaru wyznaczonego zgodnie z „zasadą 10H”. Dotyczyć ma bowiem prognozowanego obszaru oddziaływania elektrowni wiatrowej. Projekt zakłada wprawdzie dalsze utrzymanie ustawowej minimalnej odległość elektrowni wiatrowej, która nie może być mniejsza niż wyznaczona zgodnie z zasadą 10H, jednakże zarazem zezwala gminom, aby w ramach procedury planistycznej, tj. dotyczącej uchwalenia lub zmiany MPZP, opracowanego dla elektrowni wiatrowej, przyjęły inną wartość. W rezultacie plan miejscowy będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, mając na uwadze zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej z uwzględnieniem jednak odległości minimalnej (500 m).

Nowy instrument – prognoza oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej

Podstawą dla określania wymaganej minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych – innej, aniżeli wynikającej z zasady 10H – mają być każdorazowo wyniki przeprowadzonej prognozy oddziaływania na środowisko wykonywanej dla projektu planu miejscowego. Prognoza ma być uzgadniana z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (RDOŚ). Ten dokument ma też mieć znaczenie w kontekście obowiązków innych gmin, w przypadku terenów położonych na styku dwóch lub więcej gmin. Zakłada się bowiem, że jeżeli zgodnie z prognozą oddziaływania na środowisko, faktyczny zasięg oddziaływania elektrowni wiatrowej rozciągałby się na gminę pobliską, dla tego fragmentu w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowej gmina pobliska będzie musiała przyjąć własny plan miejscowy – wskazuje Bartosz Antos.

W pewnych sytuacjach pomoże decyzja o warunkach zabudowy

Ustawodawca proponuje też, aby w tych gminach, w których już zostały zlokalizowane elektrownie wiatrowe w oparciu o plan miejscowy, możliwe było lokowanie w ich otoczeniu budynków mieszkalnych, w tym na podstawie decyzji WZ, pod warunkiem spełnienia przez taki budynek minimalnej, bezwzględnej odległości 500 m lub większej, jeżeli taka wynika z oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej dla elektrowni wiatrowej (nie musiałyby więc być zachowane odległości obliczonej wg zasady 10H). Można z całym przekonaniem stwierdzić, że proponowane rozwiązanie stanowi odpowiedź na postulaty właścicieli działek budowlanych, położonych na terenach w obrębie odległości 10H w pobliżu wybudowanej elektrowni wiatrowej. Nowe rozwiązania powinny stworzyć dogodne warunki do rozwoju budownictwa mieszkalnego.

Większy nacisk na konsultacje z mieszkańcami

Finalnie, dostrzegając ryzyko, jakie niesie za sobą możliwość uelastycznienia przez gminy zasady odległościowej – ustawodawca planuje objąć gminy dodatkowym obowiązkiem zorganizowania dyskusji publicznych, z udziałem zainteresowanych mieszkańców, nad możliwymi do ujęcia w planie rozwiązaniami. W tych dyskusjach mają uczestniczyć dodatkowo wójt, burmistrz albo prezydent miasta, przedstawiciel rady gminy, przedstawiciel inwestora w elektrownie wiatrową, przedstawiciel gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz przedstawiciel właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Projekt ustawy zobowiązuje gminę, aby zorganizowała co najmniej jedną dyskusję publiczną przewidującą spotkanie bezpośrednie oraz co najmniej jedną dyskusję publiczną prowadzoną za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Można przyjąć, że przy takiej formule dyskusji publicznej głos mieszkańców powinien zostać uwzględniony – wskazuje Bartosz Antos.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top