Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Opłata adiacencka

Robert Tomaszewski
21 kwietnia 2013
Przekształcenie działki
Nieruchomości

Opłata adiacencka umożliwia ubieganie się o rekompensatę kosztów, które poniosło państwo czy samorząd terytorialny na rozwój danej nieruchomości. Od dłuższego czasu istnieje wiele wątpliwości i pytań na temat zasadności jej ustalania, wysokości i sposobów zapłaty.

Opłata a wartość nieruchomości

Ustalenie opłaty jest zasadne jedynie wówczas, gdy została podjęta uchwała gminy o wysokości stawki takiej opłaty. Konieczne jest także wydanie decyzji w tej sprawie. Brak uchwały uniemożliwia czerpanie korzyści z takich opłat przez gminę. Podjęcie uchwały jest nie tylko prawem, ale tez obowiązkiem gmin (w myśl przepisów art. 98a ust. 1 i 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami t.j.Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651). Stawki takich opłat ustala gmina, nie mogą jednak przekroczyć 30% od wzrostu wartości nieruchomości- przy podziale nieruchomości i 50% od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uzbrojeniem nieruchomości w infrastrukturę techniczną.

Rodzaje opłaty adiacenckiej

Wyróżnia się dwa, często trzy podstawowe rodzaje takich opłat:

 • z tytułu podziału nieruchomości
 • z tytułu podziału i scalenia nieruchomości
 • z tytułu uzbrojenia nieruchomości w infrastrukturę techniczną.

Robert Tomaszewski z SaveInvest zaznacza, że z opłaty zwolnione są całkowicie grunty przeznaczone, czy wykorzystywane w celach rolnych lub leśnych.

Opłata z tytułu podziału nieruchomości

Nalicza się taką opłatę w sytuacji, gdy właściciel czy wieczysty użytkownik podzieli nieruchomość na skutek czego wyodrębni się ewidencyjnie kilka działek Należy pamiętać, że nie wystarczy sam podział aby gmina naliczyła opłatę – konieczny jest wzrost wartości nieruchomości.

Opłata dotyczy zaś właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu w dniu podziału. Termin na pobranie opłaty adiacenckiej wynosi zaś 3 lata od dnia wydania decyzji w sprawie.

Opłata z tytułu podziału i scalenia nieruchomości

Scalanie czy podział nieruchomości niesie jeden główny cel – ma za zadanie uzyskanie korzystniejszego ukształtowania działki. Uczestnicy postępowania, na skutek podziału prawnego nowego obszaru, uzyskują jednakową ilość działek pomniejszoną ewentualnie o wydzielone drogi czy poszerzenie dróg istniejących. W tym działaniu ważne zaś jest to, że gmina musi zapewnić uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną. Warunki takich podziałów czy scalenia zawiera miejscowy plan zagospodarowania. Opłata adiacencka wymierza się tutaj obowiązkowo w wysokości do 50% wzrostu wartości działek.

Jeśli jeden z właścicieli nie brał udziału w postępowaniu (nie otrzymał nowej nieruchomości) to opłatą nie można go obciążać. Gmina może wówczas naliczyć opłatę w innym trybie, np. związaną z budową drogi czy urządzeń infrastruktury technicznej.

Opłata z tytułu uzbrojenia nieruchomości w infrastrukturę techniczną

Opłata adiacencka może zostać naliczona, w myśl art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku budowy drogi czy urządzeń technicznych (np. urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe itp.). Aby można było naliczyć opłatę spełnione muszą być warunki – przede wszystkim podjęcie uchwały o wysokości takiej opłaty, muszą być stworzone warunki do podłączenia danej nieruchomości do urządzeń infrastruktury. W tym przypadku także obowiązują ścisłe terminy na wydanie takiej decyzji – 3 lata.

Brak uchwał ustalających opłaty, przedawnienia roszczeń, brak egzekucji stanowią problem większości gmin.

Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalenie opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości staje się ostateczna. Art. 145 ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, że wydanie decyzji o ustaleniu opłaty ustalanej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, może nastąpić w terminie 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączeń lub od dnia stworzenia warunków do korzystania z nowo wybudowanej drogi.

Orzecznictwo sądu

Coraz częściej finał spraw związanych z ustalaniem i dochodzeniem roszczeń znajduje swój finał w sądach. Zgodnie bowiem z orzecznictwem, do zachowania terminu konieczne jest istnienie w obrocie prawnym rozstrzygnięcie, które ustala wysokość opłaty adiacenckiej i zostało wydane przed upływem 3 lat. Ewentualne postępowanie odwoławcze od decyzji ustalającej powoduje utratę kompetencji organu (wójta/burmistrza/prezydenta) do ponownego określenia jej wysokości w decyzji (jako przykład można powołać orzeczenie WSA II SA/Sz297/13, w którym stwierdzono, że prezydent miasta ma 3 lata na wydanie decyzji ostatecznej o opłacie adiacenckiej. Uchylenie decyzji powoduje skrócenie terminu lub jego upływ).

Wszelkie czynności związane z procesami przekształcenia, podziału czy scalenia gruntów wymagają znajomości przepisów prawa i doświadczenia, którym niewątpliwie mogą poszczycić się specjaliści z SaveInvest, a dla których obrót gruntami i obsługa wszelkich czynności związanych, pośrednio czy bezpośrednio z tymi czynnościami, stanowi podstawę działania.

Często spotyka się niejasności związane z opłatą adiacencką, interpretacje tematu przedawnienia roszczeń. Z informacji o wynikach kontroli NIK w kilku województwach wynika, że opłaty które miały stanowić pożądane przez gminy źródła dochodów są de facto problemem, z którym często gminy nie potrafią się uporać.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe