Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Opłata adiacencka

Robert Tomaszewski
21 kwietnia 2013
Przekształcenie działki
Nieruchomości

Opłata adiacencka umożliwia ubieganie się o rekompensatę kosztów, które poniosło państwo czy samorząd terytorialny na rozwój danej nieruchomości. Od dłuższego czasu istnieje wiele wątpliwości i pytań na temat zasadności jej ustalania, wysokości i sposobów zapłaty.

Opłata a wartość nieruchomości

Ustalenie opłaty jest zasadne jedynie wówczas, gdy została podjęta uchwała gminy o wysokości stawki takiej opłaty. Konieczne jest także wydanie decyzji w tej sprawie. Brak uchwały uniemożliwia czerpanie korzyści z takich opłat przez gminę. Podjęcie uchwały jest nie tylko prawem, ale tez obowiązkiem gmin (w myśl przepisów art. 98a ust. 1 i 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami t.j.Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651). Stawki takich opłat ustala gmina, nie mogą jednak przekroczyć 30% od wzrostu wartości nieruchomości- przy podziale nieruchomości i 50% od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uzbrojeniem nieruchomości w infrastrukturę techniczną.

Rodzaje opłaty adiacenckiej

Wyróżnia się dwa, często trzy podstawowe rodzaje takich opłat:

 • z tytułu podziału nieruchomości
 • z tytułu podziału i scalenia nieruchomości
 • z tytułu uzbrojenia nieruchomości w infrastrukturę techniczną.

Robert Tomaszewski z SaveInvest zaznacza, że z opłaty zwolnione są całkowicie grunty przeznaczone, czy wykorzystywane w celach rolnych lub leśnych.

Opłata z tytułu podziału nieruchomości

Nalicza się taką opłatę w sytuacji, gdy właściciel czy wieczysty użytkownik podzieli nieruchomość na skutek czego wyodrębni się ewidencyjnie kilka działek Należy pamiętać, że nie wystarczy sam podział aby gmina naliczyła opłatę – konieczny jest wzrost wartości nieruchomości.

Opłata dotyczy zaś właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu w dniu podziału. Termin na pobranie opłaty adiacenckiej wynosi zaś 3 lata od dnia wydania decyzji w sprawie.

Opłata z tytułu podziału i scalenia nieruchomości

Scalanie czy podział nieruchomości niesie jeden główny cel – ma za zadanie uzyskanie korzystniejszego ukształtowania działki. Uczestnicy postępowania, na skutek podziału prawnego nowego obszaru, uzyskują jednakową ilość działek pomniejszoną ewentualnie o wydzielone drogi czy poszerzenie dróg istniejących. W tym działaniu ważne zaś jest to, że gmina musi zapewnić uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną. Warunki takich podziałów czy scalenia zawiera miejscowy plan zagospodarowania. Opłata adiacencka wymierza się tutaj obowiązkowo w wysokości do 50% wzrostu wartości działek.

Jeśli jeden z właścicieli nie brał udziału w postępowaniu (nie otrzymał nowej nieruchomości) to opłatą nie można go obciążać. Gmina może wówczas naliczyć opłatę w innym trybie, np. związaną z budową drogi czy urządzeń infrastruktury technicznej.

Opłata z tytułu uzbrojenia nieruchomości w infrastrukturę techniczną

Opłata adiacencka może zostać naliczona, w myśl art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku budowy drogi czy urządzeń technicznych (np. urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe itp.). Aby można było naliczyć opłatę spełnione muszą być warunki – przede wszystkim podjęcie uchwały o wysokości takiej opłaty, muszą być stworzone warunki do podłączenia danej nieruchomości do urządzeń infrastruktury. W tym przypadku także obowiązują ścisłe terminy na wydanie takiej decyzji – 3 lata.

Brak uchwał ustalających opłaty, przedawnienia roszczeń, brak egzekucji stanowią problem większości gmin.

Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalenie opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości staje się ostateczna. Art. 145 ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, że wydanie decyzji o ustaleniu opłaty ustalanej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, może nastąpić w terminie 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączeń lub od dnia stworzenia warunków do korzystania z nowo wybudowanej drogi.

Orzecznictwo sądu

Coraz częściej finał spraw związanych z ustalaniem i dochodzeniem roszczeń znajduje swój finał w sądach. Zgodnie bowiem z orzecznictwem, do zachowania terminu konieczne jest istnienie w obrocie prawnym rozstrzygnięcie, które ustala wysokość opłaty adiacenckiej i zostało wydane przed upływem 3 lat. Ewentualne postępowanie odwoławcze od decyzji ustalającej powoduje utratę kompetencji organu (wójta/burmistrza/prezydenta) do ponownego określenia jej wysokości w decyzji (jako przykład można powołać orzeczenie WSA II SA/Sz297/13, w którym stwierdzono, że prezydent miasta ma 3 lata na wydanie decyzji ostatecznej o opłacie adiacenckiej. Uchylenie decyzji powoduje skrócenie terminu lub jego upływ).

Wszelkie czynności związane z procesami przekształcenia, podziału czy scalenia gruntów wymagają znajomości przepisów prawa i doświadczenia, którym niewątpliwie mogą poszczycić się specjaliści z SaveInvest, a dla których obrót gruntami i obsługa wszelkich czynności związanych, pośrednio czy bezpośrednio z tymi czynnościami, stanowi podstawę działania.

Często spotyka się niejasności związane z opłatą adiacencką, interpretacje tematu przedawnienia roszczeń. Z informacji o wynikach kontroli NIK w kilku województwach wynika, że opłaty które miały stanowić pożądane przez gminy źródła dochodów są de facto problemem, z którym często gminy nie potrafią się uporać.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top