Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Podatek od nieruchomości przy najmie?

Bartosz Antos
22 stycznia 2020
Najem
Podatki
Nieruchomość

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że podatek od nieruchomości może zapłacić również jej najemca, a nie tylko właściciel. Co gorsze, urzędy miasta po latach upominają się o zaległe daniny. Kiedy należy zapłacić podatek? Czy można się jakoś przed tym bronić?

Kto zapłaci podatek od nieruchomości?

Najczęściej podatek od nieruchomości kojarzymy z tym, iż raz w roku trzeba zapłacić daninę za nieruchomość, której jesteśmy właścicielami. To oczywiście najczęstszy przypadek, ale jednak nie jedyna możliwość. Podatkiem od nieruchomości opodatkowane są grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie tylko właściciel może być zobowiązany do uiszczenia tej należności. W katalogu podmiotów zobowiązanych znajdziemy bowiem również użytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy, a także posiadaczy zależnych nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jak ustala się wysokość podatku?

Co do zasady to podatnicy podatku od nieruchomości powinni złożyć informację lub deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, czyli nieruchomości. W tym dokumencie powinni poinformować organ o nieruchomości, która uzasadnia nałożenie na nich obowiązku podatkowego. Dopiero po złożeniu stosownego formularza, kroki podejmują miejscy urzędnicy. Wysokość stawki podatku jest każdorocznie określana przez radę gminy w drodze uchwały. Należność ta uwzględnia górne granice stawek, które wynikają z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Kiedy kwoty zostaną już określone, każdy właściciel (lub inny zobowiązany) otrzyma stosowną informację drogą pocztową.

Należność podatkowa ustalona po latach

Problem polega jednak na tym, że przy niestandardowych wymiarach podatku, urzędnicy się trochę gubią. W omawianej sytuacji, w której nie właściciel zapłaci podatek od nieruchomości, a jej najemca, zdarza się zatem, że kwestia ta umknie miejskiemu magistratowi. Dopiero po latach urzędnicy weryfikują dane i dochodzą do wniosku, że w danym przypadku powstała znaczna zaległość podatkowa. O swoim obowiązku podatkowym w ten sposób po latach dowiedział się pewien mieszkaniec Warszawy. Od 2013 roku wynajmował bowiem miejsce w garażu podziemnym od Miasta Warszawy, a konkretniej Urzędu Dzielnicy Rembertów. Oczywiście regularnie uiszczał czynsz i wydawało mu się, że jest rzetelnym podatnikiem. Tymczasem urząd wezwał go do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu IN-18.

Kilkaset złotych za nieznajomość prawa

W konsekwencji stwierdzono, że podatnik zalega z należnościami z tytułu podatku od nieruchomości. Urząd musiał zatem wydać pięć decyzji podatkowych, ustalających wymiar należnego podatku. Orzeczenia dotyczyły 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 roku. Ustalenie podatku za 2013 rok nie było już możliwe, ze względu na przedawnienie roszczeń. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W efekcie podatnik miał do zapłacenia kilkaset złotych zaległego podatku.

Czy urzędy powinny tak postępować?

Należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście urzędy miast i gmin postępują we właściwy sposób. Do 2019 roku nie została bowiem nawet wydana decyzja, ustalająca wartość należnego podatku. Chociaż podatnik powinien wiedzieć, o ciążącym na nim zobowiązaniu, to jednak wysokość podatku nie była mu znana. A w związku z zaległością powstały również określone odsetki. – podsumowuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe