Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Podatek od nieruchomości – pytania i odpowiedzi

Bartosz Antos
17 września 2019
Podatki
Nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości przynajmniej raz do roku musi zmierzyć się z zagadnieniem podatku od nieruchomości. To obowiązkowa, przymusowa danina, która dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych, ale i gruntów, garaży oraz wszelkich innych nieruchomości. O zasadach płacenia podatku opowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – www.saveinvest.pl.

Co stanowi przedmiot opodatkowania?

Przedmiotem opodatkowania w kontekście podatku od nieruchomości są w zasadzie trzy elementy. Po pierwsze grunty. Po drugie budynki lub ich części. Po trzecie natomiast budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od tej reguły istnieje jednak kilka wyjątków. Zostały one wskazane w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wyłączone z tego zakresu zostały po pierwsze użytki rolne lub lasy (z wyjątkiem tych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej). Po drugie nieruchomości, będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji, korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (pod warunkiem wzajemności). Po trzecie grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych. Po czwarte grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi. Po piąte nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich. Po szóste grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych (z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych). Po siódme natomiast nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości. Dodatkowo, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje kilka zwolnień od podatku, uwzględnionych w art. 7 tego aktu.

Kto zapłaci podatek od nieruchomości?

Płatnikami podatku od nieruchomości będą natomiast osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które jednocześnie charakteryzują się jedną z czterech, wskazanych w przepisach cech. Po pierwsze są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych (chyba że nieruchomość jest w posiadaniu samoistnym – wtedy obowiązek spoczywa na posiadaczu samoistnym). Po drugie są posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych. Po trzecie użytkownikami wieczystymi gruntów. Po czwarte natomiast posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu co najmniej dwóch podmiotów, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za to zobowiązanie.

Jakie czynności należy podjąć, dla właściwego rozliczenia podatku?

Stając się podmiotem, zobowiązanym do zapłaty podatku od nieruchomości, należy dopełnić pewnych formalności. W szczególności podatnicy powinni złożyć u wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, stosowną deklarację. Należy dopełnić tego obowiązku w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego lub zdarzenie, powodujące zmianę wysokości opodatkowania.

Jak obliczyć należny podatek?

Na podstawie otrzymanej deklaracji wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wyda co roku decyzję, ustalającą wartość należnego podatku. W tym zakresie oprze się na stawce podatku, określonej uchwałą rady gminy. Oczywiście uchwała ta musi uwzględniać górne granice stawek, wynikające z ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Poza tym kieruje się zasadami, wskazanymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Przykładowo podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi powierzchnia. Z kolei przy budynkach lub ich częściach bierze się pod uwagę powierzchnię użytkową – wskazuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Kiedy należy zapłacić podatek?

Osoby fizyczne mają prawo rozłożenia należnej kwoty podatku na 4 raty, płatne do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego. Z kolei osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, płacą podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia. Istnieje tylko jeden wyjątek w tym zakresie. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, należy go opłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top