PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Podział działek – czy to intratna strategia inwestycyjna? Część druga

Bartosz Antos
24 czerwca 2016
Inwestycje w nieruchomości
Podział
Działki budowlane

W poprzedniej części artykułu omówiono kryterium zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, kwestia nieruchomości nieobjętych planem oraz kiedy można dokonać podziału niezależnie od treści planu lub warunków zabudowy.

Wniosek i załączniki

Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wydanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. A zatem sam tytuł prawny, czyli prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego mogą nie wystarczyć. Potrzebne będzie jeszcze uzasadnienie chęci dokonania podziału swojego gruntu. Warto również pamiętać, że jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać tylko na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości; wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość, która ma podlegać podziałowi; jeśli dla danego terenu nie został sporządzony miejscowy plan – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; protokół z przyjęcia granic nieruchomości; wykaz zmian gruntowych; wykaz synchronizacyjny – jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze 
nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej oraz wstępny projekt podziału (z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc tych wymienionych w poprzedniej części poradnika).

Wstępny projekt podziału nieruchomości

Wstępny projekt podziału nieruchomości należy przygotować na podstawie mapy zasadniczej (lub na podstawie kopi mapy katastralnej) uzupełnionej o niezbędne elementy zagospodarowania terenu. Wymagane mapy można uzyskać w powiatowych lub w miejskich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Inwestor noszący się z zamiarem podziału nieruchomości taki projekt może przygotować sam – musi jednak pamiętać, by zawierał on wszystkie niezbędne elementy o jakich mówi § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania poddziałów nieruchomości. We wstępnym projekcie muszą znaleźć się: granice nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczyste. Jeśli dla danej działki z jakiś względów nie założono księgi wieczystej można zastąpić ją innymi dokumentami, które pozwolą na określenie stanu prawnego nieruchomości. Ponadto projekt musi uwzględniać powierzchnie nieruchomości, naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenie działek gruntu, przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek oraz propozycje sposobu zapewnienia dostępu wydzielonych działek do drogi publicznej (dopuszczalne w formie graficznej lub opisowej).

Wstępny projekt podziału musi zatwierdzić wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organ wydaje opinię w formie postanowienia, od którego służy zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego (a następnie do sądu administracyjnego). Wstępny projekt, który został pozytywnie zaopiniowany przez właściwy organ stanowi podstawę do sporządzenia właściwego planu podziału – ten dokument nie może zostać jednak sporządzony na własną rękę przez właściciela nieruchomości, musi zrobić to geodeta.

Podział gruntów

Decyzja o podziale gruntów

Kiedy już decyzja administracyjna staje się ostateczna (czyli nie wniesiono żadnego odwołania w ciągu 14 dni od daty jej wydania, lub też odbyło się postępowanie odwoławcze, jednak zakończyło się prawomocnym orzeczeniem) można zarówno wnieść zmiany w księdze wieczystej (lub założyć nową dla wydzielonej nieruchomości) jak i w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli chodzi natomiast o nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków decyzja podziałowa wydawana jest dopiero po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na podział takiej nieruchomości od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Warto również pamiętać, że nie wydaje się decyzji podziałowej w przypadku wydzielenia nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste nabyto z mocy prawa, albo w przypadku wydzielenia części nieruchomości na potrzeby zwrotu wywłaszczonej działki. W omawianych tu sytuacjach to właśnie ostateczna decyzja o nabyciu własności lub użytkowania wieczystego albo ostateczna decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, w świetle prawa, zatwierdza podział.

W kolejnej części artykułu: co inwestor powinien wiedzieć o podziale zabudowanej nieruchomości, kryterium dostępu nieruchomości do drogi publicznej oraz kwestia opłat adiacenckich.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top