Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Pozwolenia na budowę – część pierwsza

Robert Tomaszewski
12 maja 2014
Budowa
Budowa domu

Chcesz budować? Uzyskaj pozwolenie na budowę

Rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych, praktycznie w każdym przypadku wymaga posiadania pozwolenia na budowę. Zdobycie tego dokumentu nie jest jednak proste, a procedury są ogromnie czasochłonne. Warto więc po pierwsze dobrze je poznać, po drugie rozpocząć je odpowiednio wcześniej – mówi Robert Tomaszewski, Prezes SaveInvest Sp. z o.o.

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga od inwestora załatwienia mnóstwa biurokratycznych formalności. By wniosek o wydanie pozwolenia na budowę przyjęto do rozpatrzenia, inwestor musi zebrać ogromną ilość oświadczeń, załączników itp. Jeśli inwestor złoży niekompletny wniosek, postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę zostaje zawieszone do czasu uzupełnienia wniosku. Pamiętać należy, że na samo wydanie wniosku inwestor może czekać do 65 dni. Jeśli dodatkowo zostaną do tego okresu doliczone dni zawieszenia postępowania, wydanie decyzji może się jeszcze przedłużyć.

Dla kogo pozwolenie?

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składa się w odpowiednim starostwie powiatowym. Za wydanie takiego pozwolenia odpowiedzialny jest starosta. Według przepisów, o wydanie pozwolenia na budowę ubiegać się mogą jedynie osoby, które złożyły odpowiedni wniosek wraz z załącznikami, a także złożyły oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jakie załączniki?

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wymaga wielu załączników. Zdobycie ich może przerażać potencjalnego inwestora, gdyż wymaga odwiedzenia różnych urzędów i złożenia różnych innych wniosków o ich wydanie. Jakich więc załączników będzie potrzebował inwestor? Oto ich lista.

Decyzja o warunkach zabudowy

Wydawana jest przez urząd miasta lub gminy, tylko w przypadku działek, które objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Mapa do celów projektowych

jej wykonanie należy zlecić geodecie, który na kopii mapy do celów opiniodawczych (wydawanej przez urząd miasta lub starostwo), naniesie odpowiednie informacje.

Nieruchomości

Projekt architektoniczno-budowlany

wykonany przez architekta, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; wykonywany na mapie do celów projektowych.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci

wydawane przez odpowiednich dostawców mediów.

Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

wydawana przez starostwo, dla gruntów, które w ewidencji oznaczone są klasami I do III.

Decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

wydawana przez zarządcę drogi w przypadku, gdy na mapie do celów opiniodawczych nie ma oznaczonego zjazdu z drogi na teren działki.

Inne dokumenty wymagane w związku z zapisami MPZP oraz WZ.

Ostatecznie do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego (plan zagospodarowania przestrzennego działki naniesiony na mapę do celów projektowych + projekt architektoniczno-budowlany) wraz z odpowiednimi załącznikami (patrz wyżej), oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy, inne dokumenty specyficzne dla planowanej inwestycji. Na wydanie pozwolenia poczekamy do 65 dni.

Do dalszej części lektury zapraszamy w II części poradnika.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe