PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Proces wywłaszczania a odszkodowanie za grunty. Część druga

Robert Tomaszewski
20 lutego 2015
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Działki

W poprzedniej części artykułu omówiliśmy podmioty, które mają prawa do wywłaszczania, publiczne cele jakie muszą im przyświecać oraz dwa z pięciu etapów, które składają się na proces wywłaszczeniowy – rokowania i postępowanie wywłaszczeniowe.

Rozprawa administracyjna i wydanie decyzji

W toku postępowania wywłaszczeniowego musi odbyć się rozprawa administracyjna. To właśnie po jej przeprowadzeniu dochodzi do uchwalenia i wydania odpowiedniej decyzji. Do wywłaszczenia dochodzi z dniem, w którym decyzja uzna się za ostateczną. Jest ona wtedy podstawą do dokonania wpisu w księdze wieczystej, którego dokonuje się na wniosek starosty lub jednostki samorządu terytorialnego. Nieruchomość, którą wywłaszczono, można użytkować do czasu ogłoszenia na niej rozpoczęcia prac budowlanych. Jednak Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl podkreśla fakt, że zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 122 ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta ma prawo do wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości zaraz po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu. W praktyce oznacza to, że budowa może formalnie się rozpocząć. Istnieje możliwość odwołania od decyzji wywłaszczeniowej do samorządowego kolegium odwoławczego, a w następnej kolejności do sądu administracyjnego.

Wywłaszczenie a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jeśli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na obszarze przeznaczonym na cele publiczne istnieją podstawy prawne pozwalające na wywłaszczenie z takiego terenu. Natomiast tereny, wobec których musiała zostać wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ponieważ np. działka była przeznaczona w planie pod budowę domów jednorodzinnych, gmina nie może dokonać wywłaszczenia, bez uprzedniego dokonania zmian w planie.

Odszkodowanie

Wysokość odszkodowania, wynikająca bezpośrednio z decyzji o wywłaszczeniu, jest ustalana według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania wspomnianej decyzji. Podstawę dla ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa danej nieruchomości. Szacuje ją i określa w swojej wycenie rzeczoznawca majątkowy. Decydujący dla wysokości odszkodowanie jest stan nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia do niej praw. Wysokość zawarta w decyzji podlega waloryzacji na dzień jej zapłaty. Dokonuje tego organ, osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do uiszczenia kwoty w tytułu odszkodowania. Zapłata następuje jednorazowo w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu – zgodnie z art. 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Specprzepisy

Wywłaszczenie na podstawie specprzepisów jest diametralnie różne od tego bazującego na ustawie o gospodarce nieruchomościami. Na ogół są one zbliżone do treści, omawianej wcześniej, specustawy drogowej. Przewiduje ona, że wojewoda (odpowiedzialny za drogi wojewódzkie, krajowe) czy starosta (drogi gminne, powiatowe) wydaje zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, która jest równoznaczna z pozbawieniem prawa własności lub użytkowania wieczystego. W konsekwencji na działce pojawia się rzeczoznawca majątkowy, którego zadaniem jest oszacowanie jej wartości rynkowej. Bazując na takiej wycenie wojewoda lub starosta wydaje decyzję ustanawiającą wysokość odszkodowania. Warto nadmienić, że brak odszkodowania w żaden sposób nie wpływa na prowadzenie na działce robót budowlanych.

Grunt

Odszkodowanie za opuszczenie nieruchomości

Właściciel lub użytkownik wieczysty, który zdecyduje się na opuszczenie nieruchomości wcześniej niż przewidują to przepisy, otrzymuje odszkodowanie wyższe o 5proc. od wartości nieruchomości. Lub w zależności 5 proc. wartości prawa użytkowania wieczystego. Wszyscy właściciele, niezależnie czy zdecydują się wyprowadzić wcześniej czy też nie, otrzymują 10 tys. zł na pokrycie dodatkowych wydatków (np. związanymi z opłatami notarialnymi, poszukiwaniami nowej nieruchomości etc.). Od niedawna wprowadzono także opcję zaliczkowej wypłaty należnego odszkodowania. Taką zaliczkę wypłaca wojewoda na wniosek osoby wywłaszczonej, ale nie może przekroczyć ona 70proc. ogólnej wartości nieruchomości. Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania musi być wydana w okresie nie dłuższym niż 60 dni. Liczy się to od dnia doręczenia stronom postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności zezwolenia o realizacji inwestycji drogowej.

Od tej decyzji można wnieść odwołanie. Jeśli wydano ją z ramienia wojewody – do ministra infrastruktury. W przypadku, gdy wydał ją starosta do wojewody. Jeśli decyzja pozostanie utrzymana w mocy, grunt przechodzi na własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Można przedłożyć skargę przed sądem administracyjnym, ale należy pamiętać, że nieruchomość ta nie należy już wtedy do osoby skarżącej. Przy wydawaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania obowiązuje taki sam tryb składania odwołań.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top