Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Sprzedaż nieruchomości – umowa przedwstępna krok po kroku

Robert Tomaszewski
2 kwietnia 2019
Umowy
Nieruchomości

W większości przypadków sprzedaż lub zakup nieruchomości rozpoczyna się od zawarcia umowy przedwstępnej. Nie stanowi ona dokumentu, który już w tym momencie przenosi własność na nabywcę, ale określa za to podstawowe zasady i warunki tej właściwej umowy. Co zatem należy o niej wiedzieć?

Czym jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego umowa przedwstępna to kontrakt, poprzez który jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia określonej umowy. – mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Dokument ten stwierdza podstawowe założenia i istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli tej, która faktycznie będzie przenosiła własność nieruchomości na nabywcę. W umowie przedwstępnej określa się też termin, w ciągu którego ma zostać zawarta faktyczne umowa. Jeżeli nawet takie postanowienie się w niej nie znajdzie, przyjmuje się, że właściwa umowa powinna zostać zawarta w odpowiednim terminie, wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy. Może się zdarzyć, że obie strony są uprawnione i obie wskażą zupełnie inny termin. W takiej sytuacji liczy się, kto wskazał termin jako pierwszy. W tym zakresie dopuszczono możliwość przedawnienia roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej. Takie żądanie będzie bezskuteczne po upływie roku od zawarcia umowy przedwstępnej. W tym czasie powinien co najmniej zostać wyznaczony termin.

Umowa przedwstępna zabezpiecza interesy

Zadaniem umowy przedwstępnej jest zabezpieczenie interesów stron. – podkreśla Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od wykonania tego obowiązku, druga strona może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. Strony mogą nawet z góry określić zakres i wysokość należnego z tego tytułu odszkodowania. Należy się jednak pośpieszyć z ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi, ponieważ przedawniają się one z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała zostać zawarta. Umowa przedwstępna daje też stronom pewność, że do czasu faktycznej sprzedaży żadne dotychczasowe ustalenia nie ulegną zmianie. Na przykład nieruchomość nie stanie się nagle droższa.

Umowa przedwstępna – czy konieczna do kredytu hipotecznego

Zawarcie umowy przedwstępnej jest często konieczne do uzyskania kredytu hipotecznego. Banki wymagają takiej formy potwierdzenia ceny sprzedaży nieruchomości oraz jej położenia. Na tej podstawie bank skonstruuje odpowiednią ofertę dla klienta, zawierającą kilka opcji finansowania tego przedsięwzięcia. To też pewnego rodzaju zabezpieczenie dla sprzedającego. Jeżeli jego kontrahent stara się o kredyt i finalnie go nie uzyska, sprzedawca teoretycznie znajdzie się „na lodzie”, ponieważ stracił kilka miesięcy, w ciągu których mógł znaleźć innego kupującego. Konstrukcja umowy przedwstępnej pozwala mu jednak na dochodzenie odszkodowania z tego tytułu. – dodaje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Umowa przedwstępna – najważniejsze elementy

Podsumowując zatem, podpisując umowę przedwstępną należy zwrócić uwagę na to, czy kontrakt ten posiada wszystkie niezbędne elementy. Konieczne jest dokładne wskazanie stron umowy, czyli sprzedającego i kupującego (imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL, nazwa firmy, numer NIP, numer KRS). Poza tym należy wskazać szczegółowe informacje na temat przedmiotu umowy, czyli jaka nieruchomość ma zostać sprzedana, gdzie jest położona, jaki jest numer księgi wieczystej tej nieruchomości, czy posiada jakieś obciążenia, czy ma więcej niż jednego właściciela. Kolejnym elementem jest wskazanie ostatecznej ceny nieruchomości oraz terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Dodatkowo w umowie przedwstępnej można również wskazać wysokość zadatku, który w razie zawarcia umowy przyrzeczonej zostanie zaliczony na poczet przyszłej płatności, a w razie niezawarcia umowy z winy kupującego, przepadnie. Fakultatywnym elementem kontraktu jest też umowne prawo odstąpienia od umowy w określonych sytuacjach.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe