PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Sprzedaż nieruchomości – umowa przedwstępna krok po kroku

Robert Tomaszewski
2 kwietnia 2019
Umowy
Nieruchomości

W większości przypadków sprzedaż lub zakup nieruchomości rozpoczyna się od zawarcia umowy przedwstępnej. Nie stanowi ona dokumentu, który już w tym momencie przenosi własność na nabywcę, ale określa za to podstawowe zasady i warunki tej właściwej umowy. Co zatem należy o niej wiedzieć?

Czym jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego umowa przedwstępna to kontrakt, poprzez który jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia określonej umowy. – mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Dokument ten stwierdza podstawowe założenia i istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli tej, która faktycznie będzie przenosiła własność nieruchomości na nabywcę. W umowie przedwstępnej określa się też termin, w ciągu którego ma zostać zawarta faktyczne umowa. Jeżeli nawet takie postanowienie się w niej nie znajdzie, przyjmuje się, że właściwa umowa powinna zostać zawarta w odpowiednim terminie, wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy. Może się zdarzyć, że obie strony są uprawnione i obie wskażą zupełnie inny termin. W takiej sytuacji liczy się, kto wskazał termin jako pierwszy. W tym zakresie dopuszczono możliwość przedawnienia roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej. Takie żądanie będzie bezskuteczne po upływie roku od zawarcia umowy przedwstępnej. W tym czasie powinien co najmniej zostać wyznaczony termin.

Umowa przedwstępna zabezpiecza interesy

Zadaniem umowy przedwstępnej jest zabezpieczenie interesów stron. – podkreśla Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od wykonania tego obowiązku, druga strona może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. Strony mogą nawet z góry określić zakres i wysokość należnego z tego tytułu odszkodowania. Należy się jednak pośpieszyć z ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi, ponieważ przedawniają się one z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała zostać zawarta. Umowa przedwstępna daje też stronom pewność, że do czasu faktycznej sprzedaży żadne dotychczasowe ustalenia nie ulegną zmianie. Na przykład nieruchomość nie stanie się nagle droższa.

Umowa przedwstępna – czy konieczna do kredytu hipotecznego

Zawarcie umowy przedwstępnej jest często konieczne do uzyskania kredytu hipotecznego. Banki wymagają takiej formy potwierdzenia ceny sprzedaży nieruchomości oraz jej położenia. Na tej podstawie bank skonstruuje odpowiednią ofertę dla klienta, zawierającą kilka opcji finansowania tego przedsięwzięcia. To też pewnego rodzaju zabezpieczenie dla sprzedającego. Jeżeli jego kontrahent stara się o kredyt i finalnie go nie uzyska, sprzedawca teoretycznie znajdzie się „na lodzie”, ponieważ stracił kilka miesięcy, w ciągu których mógł znaleźć innego kupującego. Konstrukcja umowy przedwstępnej pozwala mu jednak na dochodzenie odszkodowania z tego tytułu. – dodaje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Umowa przedwstępna – najważniejsze elementy

Podsumowując zatem, podpisując umowę przedwstępną należy zwrócić uwagę na to, czy kontrakt ten posiada wszystkie niezbędne elementy. Konieczne jest dokładne wskazanie stron umowy, czyli sprzedającego i kupującego (imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL, nazwa firmy, numer NIP, numer KRS). Poza tym należy wskazać szczegółowe informacje na temat przedmiotu umowy, czyli jaka nieruchomość ma zostać sprzedana, gdzie jest położona, jaki jest numer księgi wieczystej tej nieruchomości, czy posiada jakieś obciążenia, czy ma więcej niż jednego właściciela. Kolejnym elementem jest wskazanie ostatecznej ceny nieruchomości oraz terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Dodatkowo w umowie przedwstępnej można również wskazać wysokość zadatku, który w razie zawarcia umowy przyrzeczonej zostanie zaliczony na poczet przyszłej płatności, a w razie niezawarcia umowy z winy kupującego, przepadnie. Fakultatywnym elementem kontraktu jest też umowne prawo odstąpienia od umowy w określonych sytuacjach.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top