Index

Czy za darowiznę mieszkania trzeba zapłacić podatek?

Nieruchomości często są przekazywane w formie darowizny. Należy jednak pamiętać o tym, że ta czynność może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku. Kiedy trzeba wydać pieniądze i ile wynosi ta należność publicznoprawna? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest darowizna? Instytucja darowizny została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z jego zapisami darowizna to umowa regulująca bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego. Można komuś darować mieszkanie, pieniądze oraz jakiekolwiek inne dobra materialne i prawa majątkowe. Oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Sama umowa darowizny...

Czytaj dalej...

Kiedy nie zapłacimy podatku od darowizny udziałów? Część druga

W poprzedniej części artykułu wyjaśnione zostały kwestie ogólne dotyczące podatku od spadków i darowizn w przypadku darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto jest zwolniony z podatku od darowizny? Jak zostało już wspomniane w przypadku darowizn udziałów, zwolniona z obowiązku odprowadzenia podatku od spadków i darowizn jest najbliższa rodzina darczyńcy jeśli, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłoszą oni nabycie własności praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek zgłoszenia nieodpłatnego nabycia udziałów nie występuje w sytuacji, gdy darowizna dokonana została na podstawie umowy zawartej w...

Czytaj dalej...

Kiedy nie zapłacimy podatku od darowizny udziałów? Część pierwsza

Jaki obowiązek podatkowy powstanie na skutek darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli na jakie koszty musi przygotować się osoba obdarowana? Jakie warunki muszą zostać spełnione by obdarowany został całkowicie zwolniony z daniny od darowizny udziałów? Darowizna Zgodnie z art. 888§ 1 kodeksu cywilnego poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Ze względu na swój charakter darowizna, także w przypadku darowizny udziałów, jest czynnością nieodpłatną, a jej istotę stanowi brak świadczeń wzajemnych. Nie można zapominać jednak, że powstały na skutek darowizny obowiązek podatkowy obciąża właśnie osobę obdarowaną. Jakie oczekiwania może mieć...

Czytaj dalej...

Kiedy można odwołać darowiznę?

Warunkiem odwołania darowizny jest udowodnienie przed sądem zaistnienia „rażącej niewdzięczności”. Według orzecznictwa SN zachowanie to może objąć również bliskich darczyńcy. Zgodnie z art. 898 Kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać nawet już wykonaną darowiznę w sytuacji, gdy obdarowany dopuści się względem niego „rażącej niewdzięczności”. Sam zwrot przedmiotu odwołanej darowizny następuje wtedy zgodnie z przepisami o bezpodstawnym bogaceniu. Odwołanie darowizny Odwołanie darowizny jest jednak sprawą niezwykle skomplikowaną ze względu na brak w polskim prawodawstwie definicji „rażącej niewdzięczności”, która widnieje przecież u podstaw całej sprawy – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Dlatego zazwyczaj przy odwoływaniu darowizny decydują konkretne i indywidualne okoliczności sprawy....

Czytaj dalej...