Index

Inwestycja w działki – czy to się jeszcze opłaca?

Zawirowania na rynku nieruchomości zniechęcają wiele osób do inwestycji. Tymczasem statystyki pokazują, że ulokowanie pieniędzy w gruntach wciąż jest niezwykle opłacalne. Mimo pandemii, wojny na Ukrainie, galopującej inflacji i innych zawirowań, ziemia rolna wciąż odnotowuje stabilny zysk. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego inwestycja w grunty jest korzystna? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Dlaczego ceny gruntów rolnych rosną? Dane statystyczne nie pozostawiają złudzeń. Tylko w ciągu ostatnich pięciu latach średnia cena hektara gruntu ornego w Polsce wzrosła z 40.403 złotych do 47.510 złotych. To zatem wzrost zdecydowanie przewyższający poziom inflacji....

Czytaj dalej...

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalany przez radę gminy lub miasta, określa szczegółowo przeznaczenie danego terenu oraz warunki zagospodarowania i warunki zabudowy. Jest to niezwykle ważny dokument z punktu widzenia osoby, która zamierza kupić działkę i postawić na niej dom. Każdy, kogo interesuje zakup działki powinien niezwłocznie skierować kroki do właściwego urzędu miasta lub gminy, by dokładnie przestudiować plan miejscowy dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość. To bardzo ważny dokument dla inwestora, ponieważ szczegółowo określa, co i gdzie można zbudować. Co to jest plan miejscowy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), zwany w skrócie planem miejscowym, to akt prawa miejscowego uchwalany...

Czytaj dalej...

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument, który wstępnie i ogólnie określa zasady polityki przestrzennej na terenie danej gminy. Choć nie ma charakteru aktu prawnego, stanowi podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego studium może stanowić doskonałą wskazówkę dla każdego, kto chciałby zrealizować inwestycję na danym terenie. Jeśli gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to znak, że trzeba odwołać się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu. Jest to dokument, który ogólnie określa planowany sposób zagospodarowania całego obszaru gminy i można wyczytać z niego wiele istotnych informacji dotyczących przyszłego przeznaczenia danych terenów. Dlaczego? Ponieważ studium stanowi...

Czytaj dalej...

Jak przekształcić działkę rolną na działkę budowlaną?

Działki budowlane posiadają status prawny, pozwalający na wybudowanie różnego rodzaju budynków, w tym budowę domu. Znakomitą inwestycją może okazać się zakup działki rolnej i przekształcenie jej na działkę budowlaną. Jak tego dokonać? Sprawdzenie dokumentów planistycznych Cały proces rozpoczynamy od sprawdzenia dokumentów planistycznych gminy, dotyczących przedmiotowej działki. Najważniejsza informacja, którą należy zdobyć dotyczy tego czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Jeśli działka jest rolna w MPZP to jedynym sposobem na jej przekształcenie jest zmiana zapisów tego dokumentu. Kierunki rozwoju dla działki Na tym etapie kluczowe są zapisy w drugim dokumencie planistycznym gminy - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania...

Czytaj dalej...

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to niezwykle istotny dokument. On decyduje o tym co ma prawo powstać na danym obszarze. Właśnie dlatego powinny na niego zwrócić uwagę osoby zamierzające kupić nieruchomość. Jak uniknąć budowy wysypiska przed oknami? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest plan miejscowy? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument uchwalany przez radę gminy. Określa on przeznaczenie terenów, a także sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Dzięki niemu wiadomo między innymi jakie inwestycje celu publicznego powstaną na danym obszarze oraz jak wysokie budynki można tam...

Czytaj dalej...

Budowa domu przy braku planu miejscowego

Wielu osobom wydaje się, że na swojej własnej działce można wybudować absolutnie wszystko. To mit. Należy bowiem ściśle trzymać się obowiązujących przepisów prawa. Istotne są w szczególności takie dokumenty, jak plan miejscowy oraz studium. Co zatem zrobić, gdy dla danego obszaru ich nie uchwalono? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest plan a czym studium? Zarówno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którym jest dana działka objęta jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokumenty planistyczne. Decydują one o tym, co może powstać na danym obszarze,...

Czytaj dalej...

Czym jest luka planistyczna?

Luka planistyczna to pojęcie, które powinien znać każdy właściciel nieruchomości. Szczególnie ten planujący sprzedaż swojej działki lub domu. Dlaczego ten mechanizm jest taki ważny? Jak może wpłynąć na wartość nieruchomości? Plan zagospodarowania przestrzennego Luka planistyczna odnosi się do sytuacji, w której stary miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którym jest działka objęta wygasł, a nowy jeszcze nie obowiązuje. Teoretycznie zatem sytuacja nieruchomości pozostaje w pewnym zawieszeniu. Nie ma bowiem podstawowego dokumentu określającego przeznaczenie nieruchomości. Właściciel nie może odwołać się ani do planu, który wygasł, ani do tego, który lada moment ma wejść w życie. Nawet jeżeli dokładnie zna jego postanowienia – wskazuje...

Czytaj dalej...

Jak skutecznie zakwestionować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) niejednokrotnie krzyżuje plany właścicieli nieruchomości. Okazuje się bowiem, że nie mogą oni wybudować określonego budynku lub innego elementu infrastruktury w takim kształcie, jak sobie to zaplanowali. Czy z tą sytuacją można sobie jakoś poradzić? Oczywiście. Rozwiązania proponuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Czym jest MPZP? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którym jest działka objęta to kluczowy dokument, określający co i w jakim zakresie możemy budować na danym terenie. W nim znajdą się między innymi informacje o tym, jak wysokie mogą być budynki, jakie przeznaczenie ma dany teren, gdzie zlokalizowane...

Czytaj dalej...

Decyzja celu publicznego – do czego jest potrzebna?

Niejednokrotnie zdarza się, że zrealizowanie określonej inwestycji wiąże się z koniecznością realizacji drobnych inwestycji pobocznych. Na przykład gdy do nieruchomości trzeba doprowadzić drogę lub wykonać przyłącza – taka poboczna realizacja może mieć charakter inwestycji celu publicznego. Co warto o niej wiedzieć? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Czym jest cel publiczny? Katalog celów publicznych wskazuje ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tą regulacją może nim być na przykład wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie...

Czytaj dalej...

Problemy współczesnego zagospodarowania przestrzennego

W środowisku prawników oraz architektów coraz głośniej mówi się o potrzebie zmian w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego. Czy rzeczywiście jest to nagląca kwestia? Z jakimi problemami boryka się współczesne zagospodarowanie przestrzenne? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Zbyt mało planów miejscowych Podstawowym dokumentem, wyznaczającym kierunki zagospodarowania przestrzennego, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. On w sposób najpełniejszy określa perspektywę rozwoju miast oraz rozsądnie programuje jego poszczególne elementy. Wyznacza sfery zabudowy przemysłowej, mieszkaniowej, a wszystko to mając na względzie wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, wymagania ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego...

Czytaj dalej...