Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Szykują się zmiany w pozwoleniach na budowę i warunkach zabudowy

Robert Tomaszewski
13 grudnia 2017
Budowa
Budowa, nieruchomości

Po upływie określonego terminu nie będzie można podważyć pozwolenia na budowę, warunki zabudowy będą ważne jedynie przez dwa lata a zasada dobrego sąsiedztwa będzie obejmować tylko działki graniczące z inwestycją. O tym, jakie zmiany czekają inwestorów w kwestii pozwoleń na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Nowelizacja procesu inwestycyjno-budowlanego

Projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z uproszczeniami procesu inwestycyjno-budowlanego ma doprowadzić przede wszystkim do uproszczenia formalności budowalnych. Wśród uwzględnionych tam zmian znajdują się także zapisy dotyczące kluczowych dla każdego inwestora decyzji administracyjnych, czyli pozwolenia na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Pozwolenie na budowę

Zgodnie ze zmianami zaproponowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie będzie można podważać ważności pozwolenia na budowę po upływie pięciu lat od daty załatwienia formalności końcowych – w sytuacji, gdy inwestycje zakończyły się zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Z kolei dla przedsięwzięć zakończonych pozwoleniem na użytkowaniem nie będzie można podważać ważności pozwolenia na budowę po upływie ośmiu lat od daty załatwienia formalności końcowych – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Dla inwestycji celu publicznego okres ten wynosi trzy lata i liczy się go od dnia, w którym pozwolenie na budowę stało się ostateczne (warunkiem jest jednak rozpoczęcie przez inwestora budowy). Nowe przepisy przewidują także możliwość ubiegania się o odszkodowanie przez osoby, które poniosły szkody w związku z wprowadzoną regulacją.

warunki zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego

Jeśli chodzi natomiast o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pierwszą zmianą, jaką przewiduje projekt, jest termin ich ważności. Warunki zabudowy mają obowiązywać tylko przez dwa lata, a nie jak jest to obecnie, bezterminowo – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z uproszczeniami procesu inwestycyjno-budowlanego ma także doprecyzować zasadę ustalania dobrego sąsiedztwa, czyli kwestii kluczowej dla ubiegania się o uzyskanie warunków zabudowy. Warto przypomnieć, że zasada dobrego sąsiedztwa to konieczność dopasowania nowej zabudowy do tej już istniejącej. Innymi słowy zamierzenie budowlane musi nawiązywać do istniejącej zabudowy pod kątem m.in. jej parametrów czy funkcji. Jeśli przeprowadzenie planowanego przedsięwzięcia spowoduje, że powstanie dysonans budowlany wśród dominującej w sąsiedztwie zabudowy zasada dobrego sąsiedztwa zostanie naruszona i organ ma prawo, by odmówić inwestorowi wydania decyzji o warunkach zabudowy – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Dobre sąsiedztwo nieruchomości

Przy rozważaniu kwestii dobrego sąsiedztwa organy powołują się na pojęcie „działki sąsiedniej” oraz na sposób jej zagospodarowania. Na chwilę obecną pojęcie to nie odnosi się tylko i wyłącznie do działek graniczących bezpośrednio z tą uwzględnioną we wniosku o wydanie warunków zabudowy. Pojęcie to stosuje się do obszaru, który z jakiś względów można uznać za urbanistyczną całość. W myśl bowiem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przy ustalaniu zasad dobrego sąsiedztwa wyznacza się tzw. obszar analizowany ze wszystkich stron działki. Zgodnie natomiast z treścią zaproponowanych zmian wójt, burmistrz bądź prezydent miasta będzie zobligowany do wzięcia pod uwagę jedynie działek graniczących bezpośrednio z nieruchomością, dla której mają być wydane warunki zabudowy.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe