PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Terminy i formalności przy pozwoleniu na budowę

Bartosz Antos
2 września 2016
Budowa
Budowa domu

Jakie formalności administracyjne towarzyszą staraniu się o uzyskanie pozwolenia na budowę? Jakie czynniki mogą przyczynić się do przesunięcia terminu jego wydania?

Formalności

Formalności obowiązujących przy uzyskaniu pozwolenia na budowę jest znacznie więcej niż przy zgłoszeniu zamiaru budowlanego. Nie oznacza to jednak, że dla inwestora, który może wybrać procedurę, tylko zgłoszenie okaże się korzystniejsze i mniej czasochłonne.

Wydanie przez odpowiedni organ pozwolenia na budowę musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem postępowania z udziałem stron. Za stronę mogą zostać uznani inwestor, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu objętego złożonym wnioskiem – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Wspomniany obszar oddziaływania określa architekt w projekcie budowalnym.

Budowa domu

Warto mieć na uwadze, że jeśli budujemy dom jednorodzinny, którego obszar oddziaływania zamyka się w obrębie działki, na której został zaplanowany, a zdecydujemy się budować nie w oparciu o zgłoszenie (na co pozwala nowe prawo) ale po uzyskaniu pozwolenia na budowę, to urzędnik musi rozpatrzeć naszą sprawę bez tzw. „zbędnej zwłoki”, a więc w terminie krótszym niż 30 dni. Otrzymanie takiej decyzji uprawnia ponadto do rozpoczęcia budowy od razu – zgodnie z przesłanką o wykonalności zawartą w art. 130 par. 4 kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek

Znowelizowane prawo budowlane pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, ale tylko w sytuacji, gdy jest ona wykonalna. W praktyce wiąże się to z brakiem innej strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia niż inwestor. Jeśli chodzi o zgłoszenie, można zacząć budowę po 30 dniach od złożenia wniosku. Jeśli jednak organ nie wniósł w tym czasie sprzeciwu oznacza to, że udzielił tzw. „milczącej zgody”. Inwestor ma także prawo do złożenia wniosku o uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego, że starosta nie zgłosił sprzeciwu wobec zamiaru budowlanego. Takie oświadczenie, na wydanie którego organ ma 7 dni, nie jest co prawda konieczne, by można było ruszyć z budową, stanowi jednak urzędowe i niepodważalne potwierdzenie, że budujemy w oparciu o skuteczne zgłoszenie, a więc zgodnie z prawem. O fakcie rozpoczęcia robot nadal należy poinformować powiatowego inspektora nadzoru. Jednak nowela znosi obowiązek odczekania siedem dni przed przystąpieniem do pracy.

Terminy i opłaty

Co do zasady, nieprzekraczalny termin na wydanie pozwolenia na budowę to 65 dni od momentu złożenia wniosku przez inwestora. Jeśli starosta (prezydent) nie wyda w tym czasie decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy kolejny dzień zwłoki. Pieniądze te zasilają budżet państwa. Zdarzają się także sytuacje, w których organ przed wydaniem pozwolenia musi zasięgnąć opinii różnych instytucji. Dla przykładu musi skonsultować się z konserwatorem zabytków lub stwierdzi, że dla danej inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie postępowania w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W konsekwencji czasu oczekiwania na odpowiednie uzgodnienia i decyzje poprzedzające wydanie pozwolenia nie wlicza się do wspominanych tu 65 dni.

Co więcej, jeśli inwestor złoży niekompletny wniosek o wydanie pozwolenia zostanie wezwany do uzupełnienia braków w dokumentach w określonym terminie. Jeśli wnioskodawca nie będzie w stanie wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku w wyznaczonym terminie ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Wiąże się to ze wstrzymaniem biegu terminu i daje mu czas na zebranie i złożenie brakujących dokumentów.

Wygaśnięcie pozwolenia

Jeśli budowy nie rozpocznie się przed upływem trzech lat od dnia, w którym pozwolenie na budowę stało się ostateczne lub budowa przerwie się ją na czas dłuższy niż trzy lata, to pozwolenie na budowę wygasa. Analogicznie jest w przypadku wydania przez organ „milczącej zgody”. Również jest ona ważna przez okres trzech lat, licząc od daty rozpoczęcia robót zamieszczonej we wniosku zgłoszeniowym. Jeśli w podanym terminie nie zostaną zainicjonowane prace budowlane, zgoda co do zasady wygasa. Wiąże się to z koniecznością ponownego zgłoszenia.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top