Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Testament. Czyli jak uniknąć konfliktów w rodzinie po śmierci

Bartosz Antos
18 listopada 2012
Darowizna
Prawo

Większość osób nie myśli o śmierci i skutkach, które często ona wywołuje w związku z podziałem majątku w rodzinie. Można w prosty sposób uniknąć problemów sporządzając testament, w którym zdecydujemy kto i w jakiej części przejmie spadek. Testament to nic innego jak oświadczenie woli w zakresie rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Przepisy kodeksu cywilnego dokładnie wskazują, że powołanie do spadku może wynikać, zgodnie z art. 926 § 1 k.c., albo z ustawy, albo z testamentu.

Dziedziczenie ustawowe

Pierwszeństwo w kolejności powołania do spadku ma niewątpliwie dziedziczenie testamentowe. Dlaczego? W myśl art. 926 § 2 k.c. dziedziczenie ustawowe następuje dopiero wówczas, gdy:

 • spadkodawca nie powołał spadkobiercy (tzn. nie sporządził testamentu),
 • sporządzony testament okazał się nieważny lub został odwołany przez spadkodawcę,
 • żadna z powołanych w testamencie osób nie chce czy nie może być spadkobiercą (zrzekł się dziedziczenia – odrzucił spadek, został uznany za niegodnego, czy zmarł przed datą otwarcia spadku).

W przypadku dziedziczenia ustawowego, spadkobiercy będą dziedziczyć na podstawie ustawy, więc bez rozgraniczenia na to, czy w większej czy mniejszej części dokładali starań do np. opieki nad spadkodawcą, częstotliwości kontaktów, czy zakresu pomocy.

Zasada pierwszeństwa testamentu nad dziedziczeniem ustawowym została potwierdzona także w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego (np. z 25 lutego 1999r. K/23/98, z 25 listopada 2003r. K/37/02), czy orzecznictwie Sądu Najwyższego (np. z 31 stycznia 1997r. II CKU 58/96, 6 lutego 1998r. I CKU 206/97 – niepublikowane).

Bartosz Antos z SaveInvest podkreśla także znaczenie przepisów szczególnych, mówiących o dziedziczeniu (ustawowym) gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha. Mówią o tym art. 1058-1059 k.c. Spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku:

 • stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo
 • mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej albo
 • są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół albo
 • są trwale niezdolni do pracy.

Dziedziczenie testamentowe

W Polsce prawo przewiduje dwie formy testamentu:

testament zwykły (w formie pisemnej – tzw. holograficzny lub formie aktu notarialnego – sporządzany przez spadkodawcę u notariusza, a także tzw. testament alograficzny tj. ustny gdzie spadkodawca ostatnią wolę ustnie przekazuje wobec kierownika USC lub przewodniczącego zarządu gminy przy obecności dwóch pełnoletnich świadków w formie protokółu art. 949 kc),

testament szczególny (przekazany w formie ustnej przy minimum trzech świadkach, w przypadku „Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione” – art. 952 kc).

Testament sporządzany poza kancelarią notarialną często zawiera błędy i wady, które uniemożliwiają jego wykonanie. Najczęściej są to: niedochowanie pisemnej formy (braki podpisu, daty, która jest wiążąca i istotna lub też jedynie czytelny podpis, a nie całość spisana własnoręcznie), błąd, groźba, brak pełnej świadomości podczas sporządzania ostatniej woli (np. choroba czy brak świadomości danego czynu).

Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego umożliwia podział za życia majątku, nawet z rozgraniczeniem co danej osobie będzie przysługiwało (tzw. zapis windykacyjny, który obowiązuje od nowelizacji kc. tj. od 23.10.2011r.).

Wszystkie testamenty sporządzone zarówno w formie aktu notarialnego, jak i odręczny można zarejestrować u notariusza. Od 5 października 2011r. istnieje bowiem tzw. notarialny rejestr testamentów. Właśnie to rozwiązanie umożliwiło ustalenie przez spadkobierców, czy zmarły nie pozostawił przypadkiem takiego testamentu (tylko po śmierci spadkodawcy – warunkiem jest przedłożenie u notariusza aktu zgonu).

Według Wiceprezesa Zarządu SaveInvest, Bartosza Antosa testament sporządzony notarialnie ma wiele zalet i dlatego jest najbezpieczniejszą formą pozostawienia ostatniej woli. Dzięki pomocy, wiedzy i doświadczeniu notariusza, unikniemy też wielu błędów popełnianych przy sporządzaniu testamentu odręcznego, czy niejasności (np. zarzutu sfałszowania, czy presji innej osoby itp.), a także w odpowiedni sposób będziemy przechowywać naszą wolę (w kancelarii notarialnej czy archiwum sądu).

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe