PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Uchylone pozwolenie na budowę – co z inwestycją?

Patryk Wajda
30 listopada 2021
Budowa
Budowa domu

Wielu inwestorów rozpoczyna prace związane z realizacją danej inwestycji już po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przez organ I instancji. Może się jednak okazać, że to orzeczenie zostanie w przyszłości uchylone. Co wtedy stanie się z inwestycją? Jakie prace można jeszcze podjąć? Na te pytania odpowiada Patryk Wajda – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Decyzja ostateczna a decyzja prawomocna

W administracyjnym toku postępowania najpierw wydawana jest decyzja przez organ I instancji. Jeżeli któraś ze stron wniesie odwołanie, sprawa trafia do organu II instancji, który również wydaje rozstrzygnięcie w formie decyzji. W momencie wydania ta druga decyzja staje się od razu ostateczna, aczkolwiek jeszcze nie uzyskuje przymiotu prawomocności. Oznacza to, że formalnie można realizować wydane orzeczenie. Strony wciąż mają jednak 30 dni na zaskarżenie go do sądu administracyjnego. Ten może oddalić skargę albo zakwestionować wydane rozstrzygnięcie i uchylić decyzję – tylko drugiej instancji lub drugiej i pierwszej jednocześnie. Tak naprawdę zatem strona postępowania administracyjnego może być pewna wydanej decyzji dopiero wtedy, gdy stanie się ona nie tylko ostateczna, ale również prawomocna, a zatem minie termin do wniesienia wszystkich możliwych środków zaskarżenia.

Uchylone pozwolenie na budowę a prace budowlane

Jak jednak wiadomo czasem zależy nam na czasie. Wielu inwestorów rozpoczyna realizację określonej inwestycji już na etapie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, nie czekając na rozstrzygnięcie sądu. Problem pojawia się wtedy, gdy sąd uchyli zaskarżoną decyzję. Co wtedy? Przede wszystkim inwestor jest zobowiązany do wstrzymania robót budowlanych. Oczywiście może mieć to negatywne konsekwencje. W taki sposób „porzucona” budowa może bowiem niszczeć i źle reagować na różnorodne warunki atmosferyczne. Zanim inwestor uzyska natomiast satysfakcjonujące dla siebie rozstrzygnięcie organów i sądu administracyjnego może minąć rok, a nawet kilka lat – podkreśla Patryk Wajda.

Możliwe zabezpieczenie budowy

Na szczęście możliwe, a nawet wskazane jest zabezpieczenie budowy przed zniszczeniem. Wątpliwości pojawiają się jedynie w zakresie tego, jakie konkretnie działania można podjąć i jak daleko mogą posunąć się takie prace zabezpieczające. Inwestor musi bowiem mieć na względzie, że organy mogą zakwestionować podjęte na budowie działania, stwierdzając, że tak naprawdę mają one charakter kontynuowania prac budowlanych, a nie zabezpieczenia istniejącego stanu. Wielu inwestorów wykorzystuje nawet w ten sposób nieostrość przepisów i niejednolitość orzeczeń sądowych, mimo wszystko kontynuując realizację inwestycji. Problem polega na tym, że nawet chcąc być w tym zakresie uczciwym, można napotkać pewne problemy. Jedne sądy dość liberalnie podchodzą bowiem do zagadnienia zabezpieczenia prac budowlanych, a inne bardzo rygorystycznie.

Nieruchomości

Jakie prace można nadal prowadzić?

W rygorystycznych orzeczeniach sądowych kwestionuje się praktycznie wszystkie, podejmowane przez inwestora działania. W tych bardziej proinwestorskich jako dopuszczalne prace zabezpieczające uznawane było chociażby utwardzenie przed wjazdem do hali garażowej podziemnej, zamontowanie okładziny elewacyjnej we fragmencie elewacji frontowej oraz zachodniej, uzupełnienie orynnowania w budynku, ułożenie przy budynku opaski z płyt na istniejącej uprzednio podbudowie nad halą garażową. Wskazywano również, że dopuszczalne jest wykonanie niemal wszystkich robót związanych z instalacjami wewnętrznymi, ponieważ do nich nie znajduje zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 1 w w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 27 Prawa budowlanego, który przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku.

Kontynuowanie prac wiąże się z ryzykiem

Jak zatem widać prace da się kontynuować w znaczącym stopniu. Takie zachowanie jest jednak dość ryzykowne. Jeżeli bowiem finalnie dojdzie do prawomocnej odmowy udzielenia pozwolenia na budowę inwestor będzie musiał dokonać rozbiórki realizowanego obiektu. Każdorazowo należy zatem ocenić swoje szanse w toczącym się postępowaniu administracyjnym, by nie ponieść w przyszłości dodatkowych kosztów – radzi Patryk Wajda.

Patryk Wajda

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top