PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej a opłata adiacencka

Robert Tomaszewski
22 września 2021
Nieruchomości
Nieruchomości

W pewnych sytuacjach właściciela nieruchomości można zobowiązać do udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Dzieje się to poprzez wnoszenie na rzecz gminy tzw. opłat adiacenckich. Co warto o nich wiedzieć? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest opłata adiacencka?

W związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na właściciela nieruchomości może zostać nałożony obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej. Poprzez budowę urządzeń infrastruktury technicznej, których powstanie może skutkować nałożeniem obowiązku uiszczenia opłaty adiacenckiej, rozumie się urządzenie drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych – wyjaśnia Robert Tomaszewski.

Kiedy można nałożyć opłatę adiacencką?

Możliwość nałożenia obowiązku zapłaty opłaty adiacenckiej jest na szczęście ograniczona. Przede wszystkim ustawodawca przewidział, że wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony, jest to, aby w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy określająca wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Oznacza to, że jeżeli w danej gminie nie obowiązywała taka uchwała, to właściciela nieruchomości nie powinno zobowiązywać się do uiszczenia takiej opłaty. Ustalenie, że stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi, następuje na podstawie odrębnych przepisów.

Jak określana jest wysokość opłaty adiacenckiej?

Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje w drodze decyzji, jaką wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wysokość opłaty adiacenckiej, zależy od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Rzecz jasna określenie wzrostu wartości nieruchomości nie odbywa się w drodze swobodnych ustaleń organu, ale po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, a zatem osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie wyceny i szacowania wartości rynkowej nieruchomości. Należy dodać w tym miejscu, iż to rzeczą organu jest wybór, powołanie i opłacenie kosztów działania rzeczoznawcy majątkowego. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosić może nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Każdorazowo jednak wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

Jak obniżyć opłatę adiacencką? Czy można się odwołać?

Co istotne, na poczet ustalonej opłaty adiacenckiej powinno zaliczyć się wartość świadczeń pieniężnych wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Dzieje się tak w szczególności wówczas, gdy właściciel nieruchomości partycypował w kosztach, jakie poniosła jednostka samorządu terytorialnego (np. lokalna gmina) przy budowie drogi prowadzącej do nieruchomości. Od decyzji organu ustalającej opłatę adiacencką można się też odwołać. Dokonuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu I instancji do właściwego miejscowo samorządowego kolegium odwoławczego.

Czy ustaloną opłatę adiacencką można zapłacić w ratach?

Ze względu na fakt, że opłata adiacencka może być dla niektórych osób nieprzewidzianym wydatkiem, na szczęście można ją rozłożyć na raty roczne płatne w okresie 10 lat. W tym celu należy, w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, złożyć wniosek, bowiem warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. W takim jednak układzie rzeczy należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki na podstawie decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Raty podlegają korzystnemu oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, która obecnie wynosi 0,11 w skali roku – wskazuje Robert Tomaszewski.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top