PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Uproszczenia przy budowie małych obiektów i ogrodzeń

Robert Tomaszewski
7 października 2016
Budowa
Nieruchomości

Budynki gospodarcze, altany, garaże oraz ogrodzenia możemy budować teraz bez pozwolenia na budowę. Warto jednak wiedzieć, jakie wymogi muszą spełnić dane obiekty małej architektury, by można wznieść je na podstawie wniosku zgłoszeniowego.

Powierzchnia zabudowy

Przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów budowlanych maksymalna powierzchnia zabudowy parterowych budynków gospodarczych, garaży czy oranżerii (ogrodów zimowych), które można było wznieść w oparciu o zgłoszenie, wynosiła 25 mkw. Na chwilę obecną jest to 35 mkw. Warto mieć jednak na uwadze, że rozstrzygająca w tej kwestii przesłanka prawna – art. 29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego – wspomina o powierzchni zabudowy, a nie, co inwestorzy często interpretują błędnie, o powierzchni użytkowej. Oznacza to po prostu, że bierze się pod uwagę wymiary zewnętrzne danego obiektu budowlanego, a nie powierzchnia pomieszczeń.

Jeśli powierzchnia zabudowy obiektu przekroczy 35 mkw. inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę. Zarówno w przypadku zgłoszenia, jak pozwolenia na budowę, odpowiedni wniosek, zawierający opis rodzaju i zakresu prac, należy przedłożyć u starosty. Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć także odpowiednie szkice i rysunki. Zaś przy zgłoszeniu oraz pozwoleniu oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Co więcej wraz z wnioskiem o pozwolenie i przy niektórych zgłoszeniach (przykładowo tych dotyczących budowy domu jednorodzinnego) należy dostarczyć także cztery egzemplarze sporządzonego przez architekta projektu budowlanego.

Ganek to nie rozbudowa

Uproszczenia w formalnościach administracyjnych objęły także budowę przydomowych ganków. Zgodnie z nowymi zasadami takie zamierzenie budowlane nie jest już uznawane za rozbudowę istniejącego budynku. W konsekwencji nie ma także wymogu uzyskania pozwolenia na budowę – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Ustawodawca postawił jednak warunek, jaki trzeba spełnić, by wybudować ganek po zgłoszeniu. Liczba takich obiektów budowlanych nie może być większa niż jeden na każde 500 mkw. powierzchni działki.

Niektóre ogrodzenia bez formalności

Nowe prawo nie przewiduje już obowiązku zgłaszania dla ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych. Na chwilę obecną decydującym o formalnościach administracyjnych czynnikiem jest ich wysokość – zgłoszenia wymagają jedynie ogrodzenia przekraczające 2,20 m. Zmiana ta nie daje jednak inwestorom pełnej swobody działania. Ogrodzenie musi bowiem spełnić wymagania, jakie dyktuje rozporządzanie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla przykładu wspomniany dokument nie pozwoli umieścić na ogrodzeniu, na wysokości mniejszej niż 1,8 m., drutu kolczastego czy innych ostro zakończonych elementów. Co więcej ogrodzenie musi także powstać w zgodzie z treścią obowiązującego dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

A zatem jeśli w planie ustalono, że przykładowo od strony drogi publicznej nie można postawić danego rodzaju ogrodzenia to, nawet pomimo obowiązku występowania z wnioskiem zgłoszeniowym, takie ograniczenie musi być bezwzględnie respektowane przez inwestorów. Jeśli dla danego terenu nie ma uchwalonego planu, nie przewiduje się konieczności uzyskiwania warunków zabudowy. A więc jedynym ograniczeniem pozostaje treść rozporządzenia ministra.

Prawo

Kolejne ograniczenie, które decyduje o konieczności zgłaszania zamiaru budowy ogrodzeń, wiąże się z kwestią lokalizacji w pobliżu rzek i jezior. W takim przypadku obowiązują dyrektywy zawarte w art. 27 ust. 1 prawa wodnego, zgodnie z którymi nie ma możliwości ogrodzenia nieruchomości przyległych do powierzchni wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej. Ponadto, inwestor nie posiada uprawnień, by zakazać lub uniemożliwić przechodzenia innym podmiotom przez taki obszar. Jeśli dostęp do rzeki czy jeziora zostanie utrudniony z powodu wniesionego ogrodzenia, ma prawo interweniować regionalny dyrektor gospodarki wodnej, który może nakazać nawet usunięcie takiego parkanu.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top