Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

W jakich okolicznościach sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze działu spadku podlegać będzie opodatkowaniu PIT? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
30 maja 2017
Nieruchomości
NIeruchomości

W jakich okolicznościach sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze działu spadku podlegać będzie opodatkowaniu PIT? Część pierwsza

Zgodnie z prawem sprzedaż nieruchomości po 5 latach od dnia jej nabycia zwolniona jest z konieczności odprowadzania podatku dochodowego. Jak liczony jest ten podany przez ustawodawcę termin w przypadku nieruchomości nabywanych w drodze działu spadku?

W myśl obowiązującej od 1 stycznia 2004 r. art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody – z wyjątkiem tych wymienionych bezpośrednio w przepisach ustawy oraz takich dochodów, co do których zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części, a także udziału w nieruchomości podlegają tej formie opodatkowania – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT. Konieczne jest przy tym, aby odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie przez zbywającego. W konsekwencji, jeśli zbycie nieruchomości nastąpi po upływie wskazanego w ustawie terminu, transakcja taka nie będzie obciążona koniecznością uregulowania na rzecz fiskusa podatku dochodowego.

Nabycie nieruchomości w spadku

Problemy ze sposobem obliczenia upływu 5-letniego terminu, a dokładniej z wyznaczeniem początku jego naliczania, nie powinny pojawiać się w przypadku nabycia nieruchomości na drodze umowy jej kupna. Sprawa komplikuje się natomiast, gdy nabycie nieruchomości, jej części lub udziału następuje na skutek dokonanego przez współspadkobierców działu spadku, którego część składową stanowi nieruchomość, która ma zostać późnej zbyta. Chodzi o częstą sytuację, w której spadkobierca nabywa rzeczy bądź prawa, których wartość przekracza udział w majątku spadkowym. Uregulowanie wszystkich spraw spadkowych może w praktyce potrwać nawet kilka lat, przez co ciężko jest określić dokładną datę nabycia nieruchomości, od której należy rozpocząć liczenie 5-letniego terminu – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. W konsekwencji braku dokładnych, prawnych regulacji, data nabycia nieruchomości w drodze spadku bywa przez organy podatkowe bardzo różnie określana, co prowadzi do wielu sporów między podatnikami a fiskusem.

Warto zatem przyjrzeć się polskiemu prawu spadkowemu. W myśl art. 924 kodeksu cywilnego z chwilą śmierci spadkodawcy dochodzi do otwarcia spadku, co z kolei (zgodnie z art. 925 k.c.) uznawane jest za moment nabycia przez spadkobiercę spadku. Próbując analogicznie zastosować te przepisy do omawianej w tym artykule sytuacji, zgodnie z art. 1035 k.c. i ogólnymi regulacjami dotyczącymi współwłasności (które zawarte są w art. 195 k.c.), z chwilą śmierci spadkodawcy współspadkobiercy nabywają spadek – czyli nieruchomość. Próba równoległej interpretacji wymienionych powyżej przepisów może doprowadzić do stwierdzenia, że w przypadku nabycia w drodze działu spadku nieruchomości, której wartość przekraczać będzie udział przypadający w spadku, w stosunku do części (która przekracza wartość tego udziału) można mówić o nabyciu nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT. A zatem, jeśli zastosujemy przepisy kodeksu cywilnego, za moment nabycia uznana zostanie chwila działu spadku, czyli zawarcia stosownej umowy o dział spadku lub też uprawomocnienia się postanowienia sądu w tym przedmiocie.

Należy jednak pamiętać, że pogląd wyrażany przez organy podatkowe, zgodnie z którym chwila działu spadku decyduje o rozpoczęciu naliczania 5-letniego okresu z ustawy o PIT, jest niezasadny. Aby dokładnie uzasadnić tę tezę w kolejnej części artykułu omówionych zostanie kilka orzecznictw sądowych, dotyczących spraw w takim zakresie.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe