Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Wielka kumulacja w podatku od nieruchomości

Robert Tomaszewski
26 sierpnia 2020
Podatki
Nieruchomości

Epidemia koronawirusa odroczyła płatności niektórych danin publicznoprawnych. Między innymi można było skorzystać z przesunięcia terminu zapłaty podatku od nieruchomości. Teraz obowiązek ten powraca. Niektórzy będą musieli liczyć się z wielką kumulacją we wrześniu. Jak nie zagubić się w tym rozliczeniu? Czy można jeszcze bardziej odroczyć płatność? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają co do zasady grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tej należności publicznoprawnej nie uiszcza się tylko za użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem tych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także w odniesieniu do kilku innych budynków i gruntów wskazanych w ustawie. Podatkowi nie podlegają na przykład nieruchomości zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędy. Podatnikiem tej daniny jest natomiast każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadające osobowości prawnej, która jest właścicielem nieruchomości, jej samoistnym posiadaczem albo użytkownikiem wieczystym. Inaczej mówiąc, każdy „przeciętny śmiertelnik” posiadający dom, mieszkanie lub działkę, musi zapłacić podatek od nieruchomości. Jego wysokość zależy od powierzchni nieruchomości.

Komu przysługiwało odroczenie?

Dla osób fizycznych – prywatnych właścicieli nieruchomości – podatek od nieruchomości nie jest szczególnie uciążliwy. Najczęściej wynosi on bowiem kilkaset złotych rocznie. Dla przedsiębiorców może być to jednak dość duży problem, szczególnie jeżeli mówimy o działalności gospodarczej na dużą skalę. Właściciele hal produkcyjnych albo magazynów płacą naprawdę sporo. Właśnie dlatego w ramach tak zwanej specustawy o COVID-19 pojawiło się pewne udogodnienie dla przedsiębiorców. Mogli oni skorzystać z możliwości odroczenia płatności tej daniny. Każda rada gminy mogła w drodze uchwały wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy w związku z epidemią stracili płynność finansową lub ich płynność finansowa uległa pogorszeniu. Mogła też przedłużyć termin płatności tych rat podatku od nieruchomości, które przypadałyby na kwiecień, maj oraz czerwiec 2020 r. Maksymalnym terminem odroczenia był natomiast 30 września 2020 r.

Odroczenie podatku w praktyce

Wiele gmin zdecydowało się na odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości w maksymalnym wymiarze, z czego ochoczo skorzystało wielu przedsiębiorców. Muszą jednak pamiętać o tym, że we wrześniu czeka ich wielka kumulacja tej należności. Do 15 lipca byli zobowiązani zapłacić ratę za czerwiec 2020 r. Do 15 sierpnia będą musieli natomiast uiścić ratę za lipiec 2020 r. We wrześniu z kolei nie tylko zapłacą podatek za sierpień tego roku, ale jednocześnie uzupełnią raty za marzec, maj oraz czerwiec. Jednocześnie trzeba będzie zatem wydać równowartość czterech rat podatku. Należy jednak przypomnieć o tym, że podatnicy nie mogą zapłacić podatku dopóki nie otrzymają w tym przedmiocie stosownej decyzji. To orzeczenie zostanie im doręczone i dopiero wówczas rozpocznie się bieg terminu do zapłaty podatku – zaznacza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Co zrobić w przypadku dalszych problemów z płynnością?

Przedsiębiorcy, których nie stać na zapłatę tak dużego podatku nie powinni jednak załamywać rąk. Jeżeli przedsiębiorstwo nadal boryka się z problemami natury finansowej i nie jest w stanie zapłacić podatku w terminie może zwrócić się do urzędu ze stosownym wnioskiem. Przysługuje mu bowiem wniosek o ulgę podatkową albo wniosek o dalsze odroczenie płatności. Swoje podanie należy jednak odpowiednio umotywować, a zatem wskazać, że prośba jest uzasadniona ważnym interesem firmy albo ważnym interesem publicznym.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe