PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Współwłasność nieruchomości – jakie stawki podatkowe? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
29 kwietnia 2015
Nieruchomości
Podatki
Nieruchomości

Jakie stawki podatkowe obowiązują w przypadku współwłasności nieruchomości? Czym różni się solidarny obowiązek podatkowy od odpowiedzialności solidarnej?

Podstawa prawna

Według art. 6 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w dalszej części poradnika: u.p.o.l.) w sytuacji, gdy nieruchomość jest współwłasnością osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (wyjątek stanowią osoby tworzące wspólnotę mieszkaniową) co do zasady osoby fizyczne obowiązuje złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości oraz uiszczenia podatku na zasadach obowiązujących osoby prawne. W praktyce oznacza to, że zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa. Nie wydaje się i doręczane w takich przypadkach decyzje ustalające dla osób fizycznych.

Solidarny obowiązek podatkowy a odpowiedzialność solidarna

Co istotne i budzące wiele nieporozumień zarazem – w przypadku, gdy współwłaścicielem nieruchomości wraz z osobą prawną lub inną jednostką prowadzącą działalność gospodarczą jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to ona także zobowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według obowiązujących podwyższonych stawek właściwych dla gruntów lub też budynków związanych z działalnością gospodarczą. Jeśli nieruchomość, która jest obiektem obciążonym współwłasnością, zostanie zdeklarowana jako związana z działalnością gospodarczą to zobowiązanie podatkowe będzie obciążać solidarnie wszystkich jej właścicieli.

Co gdy nie cała nieruchomość wykorzystywana jest w działalności?

Nie ma żadnego wpływu na całą sprawę to, czy całą nieruchomość wykorzystuje się na rzecz działalności gospodarczej lub w jaki sposób wykorzystuje się ją przez współwłaścicieli bez działalności gospodarczej. Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl wyjaśnia, że takie rozwiązanie jest pochodną obowiązującego solidarnego charakteru zobowiązania podatkowego, które definitywnie wyklucza możliwość rozdzielenia i zróżnicowania zobowiązania podatkowego i zastosowania niejednolitych stawek w zależności od statusu konkretnych współwłaścicieli. Wtedy spółka i osoba, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej wspólnie składają deklarację, obliczając w niej tylko i wyłącznie tę nieruchomość. Nie można w takiej deklaracji wykazać ani własności należącej tylko spółki, ani podmiotów będących we władaniu osoby bez działalności.

Podatek a współwłasność nieruchomości

Solidarny obowiązek podatkowy i odpowiedzialność solidarna to dwa zupełnie różne pojęcia. Ten pierwszy, o którym mowa w art. 3 ust. 4 u.p.o.l., oznacza, że wszyscy współwłaściciele (bądź współposiadacze) nieruchomości są równorzędnymi podatnikami i stronami postepowania podatkowego z tego tytułu. Zatem: uregulowanie podatku w całości przez jednego z współwłaścicieli zdejmuje ten obowiązek z pozostałych. Z kolei odpowiedzialność solidarną uregulowała ordynacja podatkowa. Oznacza, że organ egzekucyjny na etapie prowadzenia egzekucji administracyjnej może dochodzić zaległości podatkowych od któregokolwiek z współwłaścicieli. Zż do momentu całkowitego uregulowania wymaganej kwoty.

Nieruchomość

Ordynacja ta nie reguluje jednak szczegółowych zasad odpowiedzialności solidarnej i odsyła do art. 366 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od łącznie wszystkich dłużników, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Spłata podatku w całości zwalnia z tego obowiązku pozostałych (solidarność dłużników). Co prawda wśród przepisów o podatku od nieruchomości nie ma regulacji dotyczących odpowiedzialności solidarnej. Nie oznacza to jednak, że taka odpowiedzialność nie istnieje. W praktyce uważa się ją po prostu za konsekwencję solidarnego obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości

W optyce fiskusa nie jest ważna „struktura zapłaty” należnego podatku. Nie przywiązuje też uwagi do tego, ilu współwłaścicieli i w jakim stopniu dokona zapłaty. W praktyce, to współwłaściciele między sobą i na własną rękę decydują o sposobie zapłaty podatku. Mogą ustalić podział należnej kwoty, lub też każdy po kolei będzie rotacyjnie dokonywał wpłaty całej należności. Kwestie wzajemnego rozliczania nie są przedmiotem zainteresowania fiskusa. Ewentualnie powstałe spory rozstrzygają zwyczajowo sądy powszechne poprzez powództwo cywilne. Jeśli, nawet gdy jest to wina tylko jednego z współwłaścicieli, dojdzie do powstania zaległości podatkowej, obejmie ona wtedy wszystkich wspólników. W takiej sytuacji organ podatkowy może podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania należnej zaległości podatkowej zarówno od osoby, która podatku nie uiściła jak i w tym przypadku pokrzywdzonego jej współwłaściciela.

W kolejnej części poradnika: sytuacja, w której jeden spośród współwłaścicieli nieruchomości korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top