Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów z działki. Część pierwsza

Bartosz Antos
15 września 2016

Jakie zmiany w kwestii przeprowadzania wycinki drzew i krzewów na działce wprowadzają nowe przepisy? Jak znowelizowana ustawa o ochronie przyrody wpłynęła na stawki kar administracyjnych za usunięcie roślin bez zezwolenia?

Kto i kiedy wyda nam zezwolenie na wycinkę?

W sierpniu 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która reguluje m.in. kwestie: przeprowadzania wycinki drzew i krzewów za zgodą odpowiedniego organu gminnego, stawek opłat należnych za usunięcie danego rodzaju roślin oraz sposób naliczania kary administracyjnej za dokonanie nielegalnej wycinki – wraz z możliwością jej umorzenia lub rozłożenia na raty.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z obrębu terenu danej nieruchomości wydaje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek: posiadacza nieruchomości (za zgodą jej właściciela), właściciela urządzeń przesyłowych (służących przykładowo do dostarczania wody, gazy lub energii), jeśli rośliny zagrażają w jakimś aspekcie prawidłowemu funkcjonowaniu takich urządzeń. Jeżeli natomiast nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków o wydanie zgody na usunięcie drzewa lub krzewu należy wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z kolei wycięcie drzewa (z wyłączenie obcych gatunków topoli) z obrębu pasa drogowego drogi publicznej będzie możliwe po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a usunięcie roślin z terenów objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego lub też rezerwatu przyrody – po uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Co we wniosku?

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa albo krzewu powinien zawierać informację o podmiocie występującym z wnioskiem, a więc: imię, nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń przesyłowych; oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń przesyłowych; zgodę właściciela nieruchomości – jeżeli jest ona wymagana – albo oświadczenie o udostępnieniu informacji o planach usunięcia rośliny przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową. Wniosek musi zawierać również informacje o roślinie, której dotyczy zamiar wycinki: nazwę gatunku drzewa lub krzewu; obwód pnia drzewa – mierzony na wysokości 130 cm; wielkość powierzchni z jakiej zostanie usunięty krzew. Co więcej, we wniosku musi zostać określona przyczyna oraz termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu – wraz ze wskazaniem, czy wycięcie rośliny wynika bezpośrednio z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wraz z wnioskiem składamy również: rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta (który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane) projekt zagospodarowania działku lub terenu w przypadku realizacji inwestycji; projekt planu nasadzeń zastępczych lub też przesadzenia drzewa lub krzewu; decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie jego przewidywanego oddziaływania na obszar Natura 2000 – w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest uzyskanie wspomnianych dokumentów; zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na podjęcie określonych czynności – jeżeli takowe zostało wydane.

Działki

Wspomniana wcześniej zgoda właściciela nieruchomości potrzebna przy składaniu wniosku nie będzie wymagana, jeśli z prośbą występuje spółdzielnia mieszkaniowa, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, lub zarządca nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Co więcej, nowe przepisy znoszą także obowiązek uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W zamian jednak spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana jest do poinformowania (w zwyczajowo przyjęty sposób) członków spółdzielni, właścicieli budynków albo właścicieli niebędących członkami spółdzielni o swoim zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów wraz z wyznaczeniem co najmniej 30-dniowego terminu przeznaczonego na zgłaszanie uwag i zastrzeżeń przez te podmioty – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

W kolejnej części artykułu: dodatkowe formalności czekające inwestora przed uzyskaniem zezwolenia na wycinkę, w jakich okolicznościach i rośliny o jakich parametrach można wycinać bez zezwolenia, obniżone opłaty należne z tytułu usunięcia drzewa.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe