Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów z działki. Część pierwsza

Bartosz Antos
15 września 2016
Drzewa

Jakie zmiany w kwestii przeprowadzania wycinki drzew i krzewów na działce wprowadzają nowe przepisy? Jak znowelizowana ustawa o ochronie przyrody wpłynęła na stawki kar administracyjnych za usunięcie roślin bez zezwolenia?

Kto i kiedy wyda nam zezwolenie na wycinkę?

W sierpniu 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która reguluje m.in. kwestie: przeprowadzania wycinki drzew i krzewów za zgodą odpowiedniego organu gminnego, stawek opłat należnych za usunięcie danego rodzaju roślin oraz sposób naliczania kary administracyjnej za dokonanie nielegalnej wycinki – wraz z możliwością jej umorzenia lub rozłożenia na raty.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z obrębu terenu danej nieruchomości wydaje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek: posiadacza nieruchomości (za zgodą jej właściciela), właściciela urządzeń przesyłowych (służących przykładowo do dostarczania wody, gazy lub energii), jeśli rośliny zagrażają w jakimś aspekcie prawidłowemu funkcjonowaniu takich urządzeń. Jeżeli natomiast nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków o wydanie zgody na usunięcie drzewa lub krzewu należy wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z kolei wycięcie drzewa (z wyłączenie obcych gatunków topoli) z obrębu pasa drogowego drogi publicznej będzie możliwe po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a usunięcie roślin z terenów objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego lub też rezerwatu przyrody – po uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Co we wniosku?

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa albo krzewu powinien zawierać informację o podmiocie występującym z wnioskiem, a więc: imię, nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń przesyłowych; oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń przesyłowych; zgodę właściciela nieruchomości – jeżeli jest ona wymagana – albo oświadczenie o udostępnieniu informacji o planach usunięcia rośliny przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową. Wniosek musi zawierać również informacje o roślinie, której dotyczy zamiar wycinki: nazwę gatunku drzewa lub krzewu; obwód pnia drzewa – mierzony na wysokości 130 cm; wielkość powierzchni z jakiej zostanie usunięty krzew. Co więcej, we wniosku musi zostać określona przyczyna oraz termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu – wraz ze wskazaniem, czy wycięcie rośliny wynika bezpośrednio z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wraz z wnioskiem składamy również: rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta (który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane) projekt zagospodarowania działku lub terenu w przypadku realizacji inwestycji; projekt planu nasadzeń zastępczych lub też przesadzenia drzewa lub krzewu; decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie jego przewidywanego oddziaływania na obszar Natura 2000 – w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest uzyskanie wspomnianych dokumentów; zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na podjęcie określonych czynności – jeżeli takowe zostało wydane.

Działki

Wspomniana wcześniej zgoda właściciela nieruchomości potrzebna przy składaniu wniosku nie będzie wymagana, jeśli z prośbą występuje spółdzielnia mieszkaniowa, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, lub zarządca nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Co więcej, nowe przepisy znoszą także obowiązek uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W zamian jednak spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana jest do poinformowania (w zwyczajowo przyjęty sposób) członków spółdzielni, właścicieli budynków albo właścicieli niebędących członkami spółdzielni o swoim zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów wraz z wyznaczeniem co najmniej 30-dniowego terminu przeznaczonego na zgłaszanie uwag i zastrzeżeń przez te podmioty – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

W kolejnej części artykułu: dodatkowe formalności czekające inwestora przed uzyskaniem zezwolenia na wycinkę, w jakich okolicznościach i rośliny o jakich parametrach można wycinać bez zezwolenia, obniżone opłaty należne z tytułu usunięcia drzewa.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top