PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów z działki. Część druga

Bartosz Antos
19 września 2016
Drzewa
Działki

W poprzedniej części artykułu wyjaśniono kto jest odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz jakie informacje powinny zostać zawarte w poprawnie sporządzonym wniosku.

Dodatkowe formalności przed zezwoleniem

Organy właściwe do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (wymienione w poprzedniej części artykułu) jeszcze przed pozytywnym ustosunkowaniem się do wniosku o wycinkę mogą zarządzić konieczność przeprowadzenia oględzin w zakresie występowania w obrębie danej nieruchomości gatunków chronionych. Co więcej, zezwolenie może zostać uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub też przesadzenia drzewa lub krzewu w inne miejsce. Jeżeli z kolei za przyczynę warunkującą wycięcie rośliny wnioskodawca wskaże realizację inwestycji, która zgodnie z prawem wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę, lub też pozwolenia na dokonanie rozbiórki, to zezwolenie może zostać wykonane dopiero po uzyskaniu wspomnianych tu decyzji administracyjnych – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Bez zezwolenia

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie będzie wymagane jeśli chcemy usunąć krzewy z ogrodów przydomowych albo w sytuacji, gdy drzewa lub krzewy zostały powalone lub złamane na skutek warunków atmosferycznych. Dla przykładu – jeśli drzewo zostało połamane na skutek wiatru to może zostać ono usunięte bez pozwolenia, jednak tylko przez właściwe służby lub po oględzinach przeprowadzonych przez pracownika urzędu gminy.

Co więcej, bez zezwolenia można wyciąć drzewa, dla których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm (w przypadku: topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego) lub jeśli nie przekracza 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Ile zapłacimy za usunięcie drzewa z działki?

Wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu musi zostać podana w uzyskanym zezwoleniu na wycięcie rośliny. Do jej uiszczenia zobligowany jest posiadacz nieruchomości, a pobiera ją organ właściwy dla wydania tej decyzji. Warto pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą uzależnienie wydania zezwolenia na wycinkę od przesadzenia drzewa lub krzewu lub wykonania nasadzeń wpływa na odroczenie terminu lub całkowite umorzenie opłaty za usunięcie rośliny. W takim przypadku termin uiszczenia opłaty odroczony zostaje na okres trzech lat. Jeśli po tym czasie przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność (lub nie obumarły) z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości to opłata z tytułu usunięcia drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

Nowe przepisy wprowadziły również nową metodę obliczania wysokości opłaty należnej za usunięcie drzewa. W zamyśle ustawodawcy kwota ta ma odzwierciedlać koszt odtworzenia drzewa o podobnej wielkości – przy uwzględnieniu zróżnicowania wynikającego z lokalizacji rośliny.

Działki

Opłata za wycięcie drzewa ustalana jest na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm oraz od tempa przyrostu pnia na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew i nowego współczynnika, który różnicuje stawki w zależności od lokalizacji danej rośliny. Wszelkie niezbędne do obliczenia należnej kwoty kryteria zostały doprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska. Nowe przepisy znacząco przyczyniły się do obniżenia opłat za wycięcie drzew. Dla przykładu stawki za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm nie mogą przekraczać: 97,88 zł dla pnia do 25 cm (przed nowelą 270 zł); 342,56 zł dla pnia od 26 do 50 cm (przed nowelą 410 zł); 648,22 zł dla pnia od 51 do 100 cm (przed nowelą 640 zł); 763,77 dla pnia od 101 do 200 (przed nowelą 1000 zł). Dla zobrazowania różnicy miedzy kwotami sprzed i po nowelizacji – wycięcie świerka pospolitego o obwodzie 100 cm rosnącego na terenie zieleni przed nowelizacją kosztowałoby ok. 18 tys. zł. Usunięcie z tego samego terenu tego gatunku drzewa o identycznych parametrach po nowelizacji wyniesie ok. 9 600 zł.

Znowelizowane prawo nie wpłynęło na wysokość stawki należnej za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami – nadal wynosi ona 249,79 zł.

W kolejnej części artykułu: w jakim zakresie znowelizowane prawo wpłynęło na wysokość kar administracyjnych za dokonanie wycinki bez wymaganego zezwolenia?

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top