Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów z działki. Część druga

Bartosz Antos
19 września 2016
Drzewa
Działki

W poprzedniej części artykułu wyjaśniono kto jest odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz jakie informacje powinny zostać zawarte w poprawnie sporządzonym wniosku.

Dodatkowe formalności przed zezwoleniem

Organy właściwe do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (wymienione w poprzedniej części artykułu) jeszcze przed pozytywnym ustosunkowaniem się do wniosku o wycinkę mogą zarządzić konieczność przeprowadzenia oględzin w zakresie występowania w obrębie danej nieruchomości gatunków chronionych. Co więcej, zezwolenie może zostać uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub też przesadzenia drzewa lub krzewu w inne miejsce. Jeżeli z kolei za przyczynę warunkującą wycięcie rośliny wnioskodawca wskaże realizację inwestycji, która zgodnie z prawem wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę, lub też pozwolenia na dokonanie rozbiórki, to zezwolenie może zostać wykonane dopiero po uzyskaniu wspomnianych tu decyzji administracyjnych – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Bez zezwolenia

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie będzie wymagane jeśli chcemy usunąć krzewy z ogrodów przydomowych albo w sytuacji, gdy drzewa lub krzewy zostały powalone lub złamane na skutek warunków atmosferycznych. Dla przykładu – jeśli drzewo zostało połamane na skutek wiatru to może zostać ono usunięte bez pozwolenia, jednak tylko przez właściwe służby lub po oględzinach przeprowadzonych przez pracownika urzędu gminy.

Co więcej, bez zezwolenia można wyciąć drzewa, dla których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm (w przypadku: topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego) lub jeśli nie przekracza 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Ile zapłacimy za usunięcie drzewa z działki?

Wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu musi zostać podana w uzyskanym zezwoleniu na wycięcie rośliny. Do jej uiszczenia zobligowany jest posiadacz nieruchomości, a pobiera ją organ właściwy dla wydania tej decyzji. Warto pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą uzależnienie wydania zezwolenia na wycinkę od przesadzenia drzewa lub krzewu lub wykonania nasadzeń wpływa na odroczenie terminu lub całkowite umorzenie opłaty za usunięcie rośliny. W takim przypadku termin uiszczenia opłaty odroczony zostaje na okres trzech lat. Jeśli po tym czasie przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność (lub nie obumarły) z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości to opłata z tytułu usunięcia drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

Nowe przepisy wprowadziły również nową metodę obliczania wysokości opłaty należnej za usunięcie drzewa. W zamyśle ustawodawcy kwota ta ma odzwierciedlać koszt odtworzenia drzewa o podobnej wielkości – przy uwzględnieniu zróżnicowania wynikającego z lokalizacji rośliny.

Działki

Opłata za wycięcie drzewa ustalana jest na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm oraz od tempa przyrostu pnia na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew i nowego współczynnika, który różnicuje stawki w zależności od lokalizacji danej rośliny. Wszelkie niezbędne do obliczenia należnej kwoty kryteria zostały doprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska. Nowe przepisy znacząco przyczyniły się do obniżenia opłat za wycięcie drzew. Dla przykładu stawki za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm nie mogą przekraczać: 97,88 zł dla pnia do 25 cm (przed nowelą 270 zł); 342,56 zł dla pnia od 26 do 50 cm (przed nowelą 410 zł); 648,22 zł dla pnia od 51 do 100 cm (przed nowelą 640 zł); 763,77 dla pnia od 101 do 200 (przed nowelą 1000 zł). Dla zobrazowania różnicy miedzy kwotami sprzed i po nowelizacji – wycięcie świerka pospolitego o obwodzie 100 cm rosnącego na terenie zieleni przed nowelizacją kosztowałoby ok. 18 tys. zł. Usunięcie z tego samego terenu tego gatunku drzewa o identycznych parametrach po nowelizacji wyniesie ok. 9 600 zł.

Znowelizowane prawo nie wpłynęło na wysokość stawki należnej za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami – nadal wynosi ona 249,79 zł.

W kolejnej części artykułu: w jakim zakresie znowelizowane prawo wpłynęło na wysokość kar administracyjnych za dokonanie wycinki bez wymaganego zezwolenia?

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe