Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów z działki. Część trzecia

Bartosz Antos
23 września 2016
Drzewa
Działki

W poprzedniej części artykułu omówiono dodatkowe formalności czekające inwestora przed uzyskaniem zezwolenia na wycinkę, okoliczności, w których możemy usunąć roślin bez zgody organu oraz najważniejsza konsekwencja nowych przepisów – obniżone opłaty należne z tytułu usunięcia drzewa.

Kary administracyjne za wycinkę na działce

Nowelizacja przepisów regulujących kwestię nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie albo niszczenie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia uwarunkowana to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2014 roku (sygnatura akt: SK 6/12). To właśnie we wspomnianym orzeczeniu TK uznał dotychczasowe praktyki za niezgodne z konstytucją – przy naliczaniu kar nie brano bowiem pod uwagę okoliczności czynu, czy sytuacji majątkowej posiadacza nieruchomości.

Kara administracyjna za usunięcie albo zniszczenie drzewa lub krzewu nakładana jest na posiadacza nieruchomości, właściciela urządzeń służących przesyłowi, lub też na inny podmiot jeśli działał on bez zgody i wiedzy posiadacza nieruchomości. Organami odpowiedzialnymi za wymierzenie takiej kary są, podobnie jak przy wydawaniu pozwolenia na wycinkę, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Podstawę dla jej naliczenia stanowią kolejno: usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego prawem zezwolenia, usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Wysokość kary

Wysokość takiej kary stanowi dwukrotność opłaty należnej za ich usunięcie zgodnie z prawem – przed zmianą przepisów była to trzykrotność takiej opłaty. Warto mieć na uwadze, że w przypadku, gdy nie ma możliwości ustalenia obwodu albo gatunku wyciętego albo zniszczonego drzewa (z powodu wykarczowanego pnia i braku kłody) niezbędne dane, które posłużą do wyliczenia kary administracyjnej, zostaną zebrane na podstawie informacji zgromadzonych w toku postępowania administracyjnego. Co więcej, w takich warunkach kara zwiększy się o 50 proc.

Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu stało się ostateczne. Jeżeli natomiast w zezwoleniu wskazano początek biegu terminu usunięcia roślin, uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia biegu tego terminu. Opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym trudna sytuacja materialna wnioskodawcy. Na wspomnianą w ustawie „trudną sytuację” składają się okoliczności, w których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego osoby obciążonej omawianą tu karą nie będzie przekraczać 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Decyzję w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu jej płatności wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu.

Złagodzenie przepisów – możliwość umorzenia kary

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, oprócz wspomnianej obniżki kary administracyjnej za nielegalną wycinkę lub zniszczenie, złagodziła także znacznie kwestię sposobu egzekwowania tej należności. Zgodnie z nowymi przepisami kara ta przedawnia się po upływie pięciu lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności. Co więcej, nie wszczyna się postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, a postępowanie już wszczęte w takiej sprawie umarza się, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło usunięcie lub zniszczenie drzewa albo krzewu, upłynęło pięć lat.

Ustawodawca przewidział także możliwość umorzenia wymierzonej kary o połowę. O umorzenie może starać się osoba fizyczna, która usunęła lub zniszczyła drzewo albo krzew na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Ta nowa regulacja, zgodnie z postulatem Trybunału Konstytucyjnego, bierze pod uwagę indywidualną sytuację materialną podmiotu obciążonego karą – chroni tych w trudnej sytuacji majątkowej, którzy nie byliby w stanie uiścić kary w jej pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku finansowego.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top