PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Wynagrodzenie za sieci przesyłowe – kto i w jakich okolicznościach może się o nie ubiegać? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
4 czerwca 2015
Uzbrojenie
Nieruchomości

Czy tylko obecny właściciel działki na której usytuowane zostało urządzenie przesyłowe może ubiegać się o wynagrodzenie? Kto i w jakich okolicznościach może wystąpić z żądaniem odszkodowania?

Budowa przesyłu na prywatnej działce

Wybudowanie urządzenia przesyłowego na prywatnym gruncie co do zasady wymaga uzyskania formalnej zgody na udostępnienie terenu od właściciela tej nieruchomości. To nie wszystko. Wymaga także jasno sprecyzowanego zakresu korzystania z niej przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Bardzo częstą praktyką tych przedsiębiorstw są próby doprowadzenia do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu. W tym celu zawierają z właścicielami nieruchomości różnego rodzaju umowy cywilno-prawne lub, jeśli właściciel na podpisanie takiej umowy nie wyraża chęci, starają się o uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej, która odgórnie nada im takie prawo. Jeśli przedsiębiorstwo przesyłowe korzysta z cudzego mienia to powinno ono płacić za to odpowiednie wynagrodzenie na korzyść osoby to mienie udostępniającego, chyba że inaczej wynika z umowy między tymi podmiotami.

Roszczenia właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 224 § 2, art. 225, art. 230 i art. 352 § 2 kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo przesyłowe nie włada żadnym tytułem prawnym, który upoważniałby go do korzystania z cudzej nieruchomości, to właściciel lub też użytkownik wieczysty eksploatowanego gruntu ma prawo do wystąpienia wobec przedsiębiorstwa, którego własność stanowią urządzenia przesyłowe, z roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Należy pamiętać, że z takim postulatem wystąpić mogą osoby będące właścicielami gruntów w chwili występowania roszczenia, które wcale nie były jej właścicielami w chwili naruszenia prawa własności nieruchomości – mówi Robert Tomaszewski w portalu www.saveinvest.pl. Właściciel nieruchomości może dochodzić odszkodowania za urządzenia przesyłowe nawet za okres, w którym nie był jeszcze formalnie jej właścicielem. Jednak żeby było to możliwe poprzedni właściciel musi przenieść na niego w drodze umowy cesji przysługujące mu roszczenie.

Dzierżawa

Możliwe jest także uzyskanie wynagrodzenia za instalację przesyłową jak za dzierżawę. Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie to co innego, niż odszkodowanie. To pierwsze należy się już za sam fakt posadowienia instalacji przesyłowej na obcej działce. By zaś starać się o odszkodowanie właściciel musi udowodnić, że na skutek ustanowienia służebności przesyłu i posadowienia instalacji poniósł szkodę. Brak jest w polskim prawie jednoznacznej wytycznej dyktującej wysokość takiego rodzaju wynagrodzenia. Dlatego podstawę obliczania wynagrodzenia stanowią stawki czynszu najmu i dzierżawy w okolicy przemnożone przez obszar (zmieniający się) strefy ochronnej. Przykładowo, gdy uszczuplenie praw właściciela na działce wyniosło 60% analogicznie przyznaje się 60% potencjalnego czynszu.

Grunty

Kryterium czynszu dzierżawnego jest, zdaniem specjalistów, adekwatnym sposobem dla określenia wynagrodzenia za posadowienie instalacji. Zawiera on element zarobkowy, a tym samym właściciele mają prawa do czerpania korzyści ze swojej własności. W razie ustanowienia służebności przesyłu należy się podwójne wynagrodzenie. Natomiast strefa ochronna (kontrolowana) wiąże przede wszystkim operatora sieci w zakresie budowy instalacji i jego obowiązkiem jest uzyskanie odpowiedniej zgody właściciela gruntu. Strefa ogranicza także, w jakimś stopniu, właściciela gruntu – gdy nie jest w stanie zrobić tego, co ustalone zostało w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Za takie ograniczenia należy mu się wynagrodzenie, które uwzględnia obniżenie wartości lub użyteczności gruntu obciążonego urządzeniem przesyłowym. Określenie wysokości wynagrodzenia powinno być zatem analogiczne do stopnia ingerencji w treść prawa własności przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości nieruchomości z urządzeniem przesyłowym. Z kolei o ubieganiu się o odszkodowanie przez właściciela nieruchomości z posadowioną na niej siecią przesyłową decydują:

 • elementy techniczne instalacji,
 • zakres jej ingerencji uniemożlwiający właścicielowi swobodne korzystanie z działki – czyli dolegliwość jej posadowienia
 • oraz realnie poniesione w związku z tym szkody.

W kolejnej części poradnika: czy inwestycja w „ziemię z kablem” rzeczywiście się opłaca?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top