Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Zmarła strona postępowania – decyzja do unieważnienia, postępowanie do powtórzenia

Robert Tomaszewski
12 grudnia 2021
Nieruchomości
Prawo

Decyzja wydana zmarłej stronie postępowania narusza rażąco prawo. Może prowadzić do unieważnienia takiego rozstrzygnięcia, bądź nawet powtórzenia całego postępowania.

Przykładowo: wójt finalizuje postępowanie wydając decyzję o warunkach zabudowy. Co w sytuacji, gdy taka decyzja skierowana została do osoby zmarłej?

Okazuje się, że takie rozstrzygnięcie – wydane zmarłej osobie – narusza prawo. Wadliwie ustalono bowiem krąg podmiotów postępowania. Zachodzi więc jedna z podstaw stwierdzenia nieważności rozstrzygnięcia o której mowa w art. 156 par. 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera przepisu jednoznacznie rozstrzygającego konsekwencje prawne sytuacji, w której decyzja zostaje skierowana do osoby zmarłej. Charakter strony przysługujący osobie fizycznej zgodnie z literą prawa wygasa wraz z momentem jej śmierci. Jeśli, nie zważając na ten fakt, postępowanie zostało przeprowadzone, a decyzja została wydana, to jest obarczona ona wadą nieważności. Takie rozstrzygnięcie narusza bowiem prawo.

Kto może być stroną w postępowaniu

Zgodnie z art. 29 kodeksu postępowania administracyjnego stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być tylko osoby fizyczne i osoby prawne. Gdy chodzi zaś o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron definiuje się w oparciu o przepisy prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Jak zauważa Bartosz Antos, Wiceprezes Zarządu Saveinvest, w art. 8 par. 1 kodeksu cywilnego czytamy, że każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną, którą traci z chwilą śmierci. Traci też wtedy podmiotowość prawną i byt osoby fizycznej. Niemożliwe jest zatem przyznanie statusu strony w rozumieniu artykułu 28 i artykułu 29 k.p.a. osobie zmarłej.

Kompetencje do stwierdzenia nieważności decyzji, która dostarczona została osobie zmarłej posiada organ wyższego stopnia – przykładowo samorządowe kolegium odwoławcze (SKO). Warto zaznaczyć, że w postępowaniu o stwierdzenie nieważności rozstrzygnięcia stroną jest nie tylko strona postępowania zwykłego, które zostało zwieńczone wydaniem rzeczonej kwestionowanej decyzji, ale każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji.

Nieważność decyzji – sprawy dot. nieruchomości

Gdy dojdzie do stwierdzenia nieważności decyzji pojawi się konieczność przeprowadzenia od początku całego postępowania administracyjnego. Do obowiązków wójta należeć będzie ustalenie kręgu spadkobierców zmarłego. Prawo własności nieruchomości jest prawem majątkowym. Podlega zatem dziedziczeniu. Przepis art. 922 § 1 k.c. stanowi, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (zgodnie z art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy). Natomiast, odwołując się już bezpośrednio do podanego wcześniej przykładu, strony postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy ustala się zwyczajowo w oparciu o prawa rzeczowe do działek sąsiednich.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top