Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zmiany jakie wprowadzi znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Część pierwsza

Bartosz Antos
28 kwietnia 2015
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki rolne

Opracowany przez resort infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kilku innych ustaw – tzw. mała nowelizacja – znajduje się obecnie w fazie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Jaka jest treść postulowanych zmian? Jakie skutki będzie miało ich wprowadzenie przede wszystkim dla inwestorów?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (DZ. U. 2003 nr 80 poz. 717) przyjmując za podstawę swych działań respektowanie zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, w pierwszej kolejności ma na celu określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji publicznej. Ponad to determinuje zakres i sposoby postępowania przy przeznaczaniu danych terenów na określone cele wraz z precyzyjnym i jednoznacznym określaniem zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Jest zatem podstawowym i najważniejszym aktem regulującym zagadnienia planowania i zagospodarowania przestrzennego – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Nowelizacja

Powstały projekt jej nowelizacji jest reakcją na dającą się wyraźnie odczuć potrzebę wprowadzenia gruntownych i niezwłocznych zmian w obrębie kwestii dotyczących kształtowania przestrzeni. Głównym celem proponowanych zmian jest regulacja procesów planistycznych i racjonalizacja procesu inwestycyjnego, poprzez dostosowanie zasad funkcjonowania gospodarki przestrzennej, lokalizacji inwestycji i – co najważniejsze z punktu widzenia inwestorów – procedur formalnych dotyczących procesu inwestycyjnego do zarówno dynamicznie rozwijającej się gospodarki, jak i oczekiwań społecznych. Zgodnie z założeniami twórców ich projekt ustawy powinien zostać zatwierdzony przez Radę Ministrów przed jeszcze końcem pierwszego półrocza 2015 r.

Nieruchomości rolne

Mała nowelizacja, zdaniem resortu infrastruktury, wychodzi naprzeciw propozycjom i rozwiązaniom zgłaszanym m.in. przez samorządy, stowarzyszenia urbanistów i architektów. Także, co dobitnie podkreślają pomysłodawcy projektu, proponowane przez nich uaktualnienia i innowacje nie doprowadzą do powstania w obrębie gmin dodatkowych obciążeń i niedogodności związanych z nowelizacją obowiązującego teraz prawa. W zamian gminom ułatwione zostanie efektywne gospodarowanie przestrzenią – zanim przeprowadzone zostaną długofalowe zmiany systemowe jakie planuje wcielić Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego.

Problemy planowania przestrzennego

Wśród problemów, które zdaniem twórców małej nowelizacji wymagają podjęcia najszybszych i najbardziej zdecydowanych działań jest m.in. kwestia chaotycznego i rozproszonego charakteru zabudowy, co jest bezpośrednim skutkiem braku brania pod uwagę zasad urbanistyki przy planowaniu przestrzeni. W rezultacie koszty, zarazem budowy jak i utrzymania takiej infrastruktury, są znacznie wyższe. Problem stanowi także ciągle pogłębiający się deficyt w budżetach gmin, co jest rezultatem niekorzystnego bilansu kosztów i zysków związanych z prowadzeniem przez gminy polityki przestrzennej.

Działki budowlane

Wykup nieruchomości gruntowych pod drogi publiczne

Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których gmina musi dokonać wykupu gruntów pod drogę publiczną, czy zbudować infrastrukturę niezbędną do ich obsługi. Szybkiej interwencji wymagaj również kwestia braków w systematycznych i dokładnych analizach potrzeb rozwojowych gmin i ich sytuacji demograficznej oraz niski poziom udziału społeczności lokalnej w planowaniu przestrzeni (co zazwyczaj prowadzi do licznych konfliktów i nieporozumień). Tę ostatnią kwestię rozwiążą m.in. dodatkowe konsultacje i obowiązek publikowania dodatkowych dokumentów. Przykładowo – po nowelizacji zaistnieje obowiązek przedstawienia wizualizacji inwestycji, tak by społeczność lokalna miała realną możliwość jej oceny i wyrażenia swojej opinii już na jej wczesnym etapie.

W kolejnej części artykułu: skutki wprowadzenia proponowanych przez resort infrastruktury zmian dla inwestorów i gmin.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe