PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Zmiany w Prawie wodnym – będą wyższe kary za pewne wykroczenia. Część druga

Bartłomiej Kuzniar
8 stycznia 2018
Uzbrojenie
Prawo

W poprzedniej części artykułu omówione zostały zmiany, jakie wejdą w życie od stycznia 2018 roku w związku z nowym Prawem wodnym. W centrum zainteresowania znalazła się kwestia opłat podwyższonych – dotychczasowych i nowych zasad obowiązujących przy ich ustalaniu.

Wysokość opłat podwyższonych

Wysokość opłaty podwyższonej w przypadku korzystania z usług wodnych bez odpowiedniego pozwolenia lub niezgodnie z treścią uzyskanego pozwolenia ustalana jest przez Wody Polskie, państwową osobę prawną wykonująca zadania wynikające z nowej ustawy – Prawo wodne. Warto w tym miejscu przypomnieć, że na chwilę obecną inwestorzy korzystający z wód w zakresie poboru wody oraz odprowadzania ścieków do wód i ziemi, zobowiązani są do uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska. Natomiast po wejściu w życie nowej ustawy regulującej Prawo wodne (czyli od stycznia 2018 roku) będą oni regulować opłaty z tytułu usług wodnych – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Wspomniana ustawa zawiera katalog takich usług, natomiast opłata za korzystanie z nich składa się z dwóch części – opłaty stałej i opłaty zmiennej. Wartość obu tych opłat ustalana będzie przez Wody Polskie przy zastosowaniu stawek wskazanych w nowym Prawie wodnym.

Opłata podwyższona stanowi równowartość wysokości 500% opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Czas na uregulowanie tej opłaty wynosić będzie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jej nałożeniu. W przypadku nieuregulowania należności Wody Polskie zobowiązane są do wydania decyzji administracyjnej o wymierzeniu opłaty podwyższonej. Z kolei pobór wody z naruszeniem wymogów pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego wiązać się bezie z naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości 10-krotności jednostkowej stawki opłaty zmiennej – wyjaśnia Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Natomiast w sytuacji, gdy dochodzi do wprowadzania ścieków niezgodnie z treścią uzyskanego pozwolenia, wysokość opłaty podwyższonej nie ma ustalonej stałej stawki. Zależy ona bowiem od kilku czynników, a mianowicie ilości oraz składu takich ścieków. Dokładna wysokość należnej opłaty podwyższonej zostanie w takim przypadku określona w drodze decyzji przez właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska. W tym przypadku inwestor na jej uregulowanie ma również 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Nowe kary – jakie zasady?

Regulacje zawarte w Prawie wodnym dotyczące kwestii opłat podwyższonych mogą budzić pewne zastrzeżenia ze strony inwestorów. Co prawda ustawodawca zdecydował się na zawarcie przesłanki dotyczącej odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie opłat podwyższonych – nie rozwiał jednak wątpliwości, czy mogą zostać zastosowane przesłanki z Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. W myśl art.189b kodeksu postępowania administracyjnego przez administracyjną karę pieniężną rozumie się określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – przypomina Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Mogłoby wydawać się zatem, że opłaty podwyższone, o których mówi Prawo wodne, spełniają przesłanki określone w kodeksie. W praktyce oznacza to, że nie tylko wspomniane przepisy Ordynacji podatkowej, ale także kodeks postępowania administracyjnego, może stanowić podstawy dla organów administracji publicznej przy wymierzaniu opłat podwyższonych.

Decyzja zakazująca korzystania z wód

Wśród zmian, jakie wprowadzi Prawo wodne, oprócz opłaty podwyższonej, znalazło się jeszcze jedno szczególnie istotne narzędzie sankcyjne, z którym warto się zaznajomić przed wejściem w życie ustawy. Mowa o zakazie korzystania z wód, czyli decyzji wydawanej przez właściwy organ Wód Polskich, która opatrzona zostanie rygorem natychmiastowej wykonalności – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Zakaz ten będzie mógł zostać nałożony na dany zakład – tu w znaczeniu podmiotu korzystającego z wód w ramach usług wodnych, wykonującego urządzenia wodne albo wykonującego inne czynności wymagające zgody wodnoprawnej – jeśli ten działać będzie bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z art. 35 § 1 ustawy – Prawo wodne usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Co szczególnie istotne, w nowym Prawie wodnym nie został określony okres czasu, w jakim zakaz korzystania z wód dla danego zakładu miałby obowiązywać. Zabrakło także m.in. katalogu działań, których nie będzie wolno podejmować zakładom w przypadku nałożenia na takiego zakazu.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top