Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Co możemy wybudować bez pozwolenia?

Bartosz Antos
23 sierpnia 2016
Budowa
Budowa domu

Znowelizowane prawo budowlane upraszcza wiele formalności przy budowie niewielkich domów oraz znacznie zmniejsza opłaty legalizacyjne.

Bez pozwolenia na budowę

W dniu 28 czerwca 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy prawa budowalnego. Jakie najistotniejsze zmiany wprowadziły?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowalnego wśród obiektów, które mogą zostać wzniesione bez uzyskania pozwolenia na budowę, a po zgłoszeniu, są m.in. wolno stojące jednorodzinne budynki mieszkalne (ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane); wolno stojące parterowe budynki gospodarcze takie jak garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie, których powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 mkw, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 mkw powierzchni działki. Na rozpatrzenie wniosku zgłaszającego taki obiekt budowalny organ ma 30 dni.

Jakie nieruchomości?

Co więcej bez pozwolenia na budowę możemy wznieść także: obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej już działki siedliskowej – wśród których wymienia się m.in. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw, przy rozpiętości konstrukcji nieprzekraczającej 4,80 m; wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 mkw; wiaty o powierzchni zabudowy do 50 mkw, które usytuowane będą na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe; obiekty małej architektury, ogrodzenia, szamba do 10 m sześciennych, baseny i oczka wodne do 50 mkw.

Opłaty legalizacyjne

Znowelizowane przepisy wpłynęły również na kwestię opłat legalizacyjnych – od czerwca mają do nich wprost zastosowanie przepisy działu III ordynacji podatkowej dotyczące ulg. Oznacza to, że wojewoda ma prawo odroczyć termin płatności, rozłożyć taką płatność na raty lub też całkowicie umorzyć opłatę legalizacyjną – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Decyzja wojewody będzie miała charakter uznaniowy, głownie ze względu na fakt, że ustawodawca nie doprecyzował, w jakich dokładnie okolicznościach można podając konkretne kroki. Ma on przede wszystkim kierować się interesem publicznym lub dobrem inwestora.

Zmianie uległa również wysokość opłat legalizacyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o przedsięwzięcia, które wymagały do tej pory pozwolenia na budowę, a po nowelizacji można przeprowadzić je jedynie po zgłoszeniu. Przykładowo dla parterowego domu letniskowego, mieszczącego się we wspomnianych parametrach przewidzianych przez ustawę, opłata legalizacyjna nie wyniesie już 25 tys. zł. a 5 tys. zł.

Obszar oddziaływania obiektu

Znowelizowane prawo budowlane wprowadza również zmiany w obrębie zasady ustalania obszaru oddziaływania budowanego obiektu. Przed zmianą prawa ustalał go starosta – na chwilę obecną jest on wyznaczany w projekcie budowalnym przez architekta, który na podstawie obowiązującego powszechnie prawa, określi obszar oddziaływania planowanej budowli ze szczególnym uwzględnieniem interesu osób trzecich.

Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Wyznacza się go w celu ustalenia wpływu inwestycji na sąsiednie nieruchomości. Jeśli działka mieści się w jego granicach – właściciel może być stroną w postepowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na budowę.

Ze względu na brak dokładniejszych wytycznych, co do kwestii ingerencji budowli w inne działki, mogą pojawić się problemy z interpretacją nowych przepisów, a w związku z tym także z ich odpowiednim zastosowaniem. Warto pamiętać, że budowla może oddziaływać w optyce prawa również na takie działki, z którymi bezpośrednio nie sąsiaduje.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe