PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Co możemy wybudować bez pozwolenia?

Bartosz Antos
23 sierpnia 2016
Budowa
Budowa domu

Znowelizowane prawo budowlane upraszcza wiele formalności przy budowie niewielkich domów oraz znacznie zmniejsza opłaty legalizacyjne.

Bez pozwolenia na budowę

W dniu 28 czerwca 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy prawa budowalnego. Jakie najistotniejsze zmiany wprowadziły?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowalnego wśród obiektów, które mogą zostać wzniesione bez uzyskania pozwolenia na budowę, a po zgłoszeniu, są m.in. wolno stojące jednorodzinne budynki mieszkalne (ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane); wolno stojące parterowe budynki gospodarcze takie jak garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie, których powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 mkw, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 mkw powierzchni działki. Na rozpatrzenie wniosku zgłaszającego taki obiekt budowalny organ ma 30 dni.

Jakie nieruchomości?

Co więcej bez pozwolenia na budowę możemy wznieść także: obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej już działki siedliskowej – wśród których wymienia się m.in. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw, przy rozpiętości konstrukcji nieprzekraczającej 4,80 m; wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 mkw; wiaty o powierzchni zabudowy do 50 mkw, które usytuowane będą na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe; obiekty małej architektury, ogrodzenia, szamba do 10 m sześciennych, baseny i oczka wodne do 50 mkw.

Opłaty legalizacyjne

Znowelizowane przepisy wpłynęły również na kwestię opłat legalizacyjnych – od czerwca mają do nich wprost zastosowanie przepisy działu III ordynacji podatkowej dotyczące ulg. Oznacza to, że wojewoda ma prawo odroczyć termin płatności, rozłożyć taką płatność na raty lub też całkowicie umorzyć opłatę legalizacyjną – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Decyzja wojewody będzie miała charakter uznaniowy, głownie ze względu na fakt, że ustawodawca nie doprecyzował, w jakich dokładnie okolicznościach można podając konkretne kroki. Ma on przede wszystkim kierować się interesem publicznym lub dobrem inwestora.

Zmianie uległa również wysokość opłat legalizacyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o przedsięwzięcia, które wymagały do tej pory pozwolenia na budowę, a po nowelizacji można przeprowadzić je jedynie po zgłoszeniu. Przykładowo dla parterowego domu letniskowego, mieszczącego się we wspomnianych parametrach przewidzianych przez ustawę, opłata legalizacyjna nie wyniesie już 25 tys. zł. a 5 tys. zł.

Obszar oddziaływania obiektu

Znowelizowane prawo budowlane wprowadza również zmiany w obrębie zasady ustalania obszaru oddziaływania budowanego obiektu. Przed zmianą prawa ustalał go starosta – na chwilę obecną jest on wyznaczany w projekcie budowalnym przez architekta, który na podstawie obowiązującego powszechnie prawa, określi obszar oddziaływania planowanej budowli ze szczególnym uwzględnieniem interesu osób trzecich.

Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Wyznacza się go w celu ustalenia wpływu inwestycji na sąsiednie nieruchomości. Jeśli działka mieści się w jego granicach – właściciel może być stroną w postepowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na budowę.

Ze względu na brak dokładniejszych wytycznych, co do kwestii ingerencji budowli w inne działki, mogą pojawić się problemy z interpretacją nowych przepisów, a w związku z tym także z ich odpowiednim zastosowaniem. Warto pamiętać, że budowla może oddziaływać w optyce prawa również na takie działki, z którymi bezpośrednio nie sąsiaduje.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top