Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Co powinniśmy wiedzieć o Krajowym Zasobie Nieruchomości? Część trzecia

Bartosz Antos
15 stycznia 2018
Nieruchomości
Nieruchomości

W poprzedniej części artykułu omówiliśmy procedury obowiązujące przy tworzeniu spółek celowych pomiędzy gminą a KZN. Wyjaśniliśmy także z czym w praktyce wiąże się obowiązek prowadzenia wykazów nieruchomości oraz jak wygląda przekazanie nieruchomości do Zasobu.

Co dalej z nieruchomościami?

Nieruchomości, które zostaną przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości mogą stanowić przedmiot umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, zamiany nieruchomości (także na nieruchomość budynkową lub lokalową) oraz nieodpłatnego przekazania jednostkom samorządu terytorialnego – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Jak będzie to wyglądać w praktyce? Prezes KZN zobowiązany zostanie do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej KZN przetargu na zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzącej do Krajowego Zasobu Nieruchomości – z przeznaczeniem na utworzenie na tej nieruchomości mieszkań na wynajem o określonym rozporządzeniem Rady Ministrów czynszu. Z kolei sprzedaż nieruchomości może nastąpić w drodze przetargu jedynie w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi – podkreśla Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Co istotne, do przeprowadzenia takiego przetargu konieczne będzie uzyskanie zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Kwestia nieodpłatnego przekazania nieruchomości jednostkom samorządu terytorialnego (lub związkowi jednostek samorządu terytorialnego) reguluje art. 52 ustawy o KZN. Zgodnie z zamieszczonymi tam wytycznymi KZN może przekazać dane nieruchomości jedynie w celu realizacji: przedsięwzięć mających na celu utworzenie mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub ogrzewalni oraz obiektów infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, rozumianej jako: obiekty budowlane służące realizacji celów publicznych w zakresie pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni publicznej – wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości reguluje także kwestie związane z zasadami najmu oraz sposobem ustalania czynszu normowanego w mieszkaniach na wynajem. Przypomnijmy, iż wysokość czynszu określi rozporządzenie Rady Ministrów, a to oznacza, że będzie to wartość, której nie można przekroczyć.

Szczególnie istotna jest dyrektywa, zgodnie z którą jeśli liczba osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu mieszkania będzie przekraczać liczbę dostępnych mieszkań na wynajem to pierwszeństwo zawarcia umowy najmu będą miały osoby spełniające kryteria określone w art. 56 ust. 3 ustawy o KZN. Chodzi tu m.in. o takie czynniki jak: niskie dochody, posiadanie co najmniej jednego dziecka, czy ukończenie 65 roku życia – wymienia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Jeszcze przed wskazaniem właściwych kryteriów pierwszeństwa zawarcia umowy najmu, które będą miały zastosowanie przy danej inwestycji mieszkaniowej, Prezes KZN musi zwrócić się do właściwej miejscowo rady gminy z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie potrzeb mieszkaniowych. Rada gminy będzie miała na wydanie takiej opinii 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeśli rada nie wyda żadnej opinii w określonym terminie sam Prezes może podjąć decyzję o ustaleniu odpowiednich jego zdaniem kryteriów pierwszeństwa. Z kolei to na inwestorze, czyli w tym przypadku operatorze mieszkaniowym, będzie spoczywał obowiązek upowszechnienia informacji o możliwości zawierania umów najmu – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Powinien on do m.in. przekazać ogłoszenia o naborze przyszłych najemców do KZN. Informacja trafia następnie do danej gminy, która (nieodpłatnie) zamieszcza ogłoszenie na swoich stronach internetowych i w swoim Biuletynie Informacji Publicznej.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe