Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czy można przyśpieszyć wydanie decyzji przez fiskusa? Część druga

Bartosz Antos
19 sierpnia 2016
Podatki
Nieruchomości

W poprzedniej części poradnika omówiono terminy obowiązujące przy wydawaniu decyzji wieńczących postępowanie podatkowe, w jakich sytuacjach organ ma prawo nie załatwić naszej sprawy w terminie oraz kiedy i na czyje ręce możemy złożyć ponaglenie na niezałatwienie sprawy w przysługującym na to ustawowo terminie.

Ponaglenie

Ponaglenie na niezałatwienie przez organ skarbowy sprawy w przysługującym na to ustawowo terminie złożone przez stronę postępowania będzie skuteczne tylko, jeśli zostaną spełnione pewne przesłanki: sprawa nie została załatwiona przez organ podatkowy, upłynął termin przewidziany na załatwienie tej sprawy, a podatnik nie otrzymał zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy (wraz z wskazaniem przyczyn opóźnienia) oraz o wyznaczeniu nowego terminu do zakończenia sprawy. Ustawodawca nie wyznaczył stronie terminu, jaki miałby obowiązywać przy składaniu ponaglenia – dlatego zwyczajowo przyjmuje się, że powinno nastąpić to od momentu upływu terminu załatwienia sprawy do chwili wydania przez organ rozstrzygnięcia kończącego sprawę.

Co musi zawierać

Aby ponaglenie okazało się skuteczne oraz szybko rozprawiło się z opieszałym urzędem należy je poprawnie sporządzić i udostępnić wyczerpujące informacje, nie tylko o sprawie, ale i o samej stronie postępowania. Co więcej, złożone ponaglenie może zostać pozostawione bez rozpatrzenia jeśli nie będzie ono kompletne. Zgodnie bowiem z art. 169 § 1 ordynacji podatkowej, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie, jeśli podanie nie spełni wymogów określonych przepisami prawa, do usunięcia braków w terminie 7 dni, wraz z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Ponaglenie powinno zawierać: dane podatnika i jego adres (lub siedziba jego firmy); nazwa organu podatkowego, którego dotyczy ponaglenie; nazwa organu, do którego składa się ponaglenie; oznaczenie sprawy, której dotyczy ponaglenie i przedmiot postępowania; powód złożenia ponaglenia i terminy, których nie dotrzymał urząd pierwszej instancji; wyczerpujące uzasadnienie złożenia ponaglenia. Ewentualnie w ponagleniu można wystąpić z żądaniem wyznaczenia dodatkowego terminu do załatwienia sprawy, zarządzenia wyjaśnienia przyczyn oraz ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, stwierdzenia, że niezałatwienie sprawy w terminie przez organ podatkowy pierwszej instancji miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Na ponagleniu nie może zabraknąć podpisu podatnika lub pełnomocnika. Należy także pamiętać, że jeśli ponaglenie podpisał pełnomocnik, to należy dołączyć pełnomocnictwo wraz ze znakami uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł).

Terminy

Organ wyższej instancji na rozpatrzenie złożonego ponaglenia ma 30 dni licząc od dnia wniesienia ponaglenia przez stronę postępowania. Urząd podatkowy wyższego stopnia, uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Z kolei pracownik organu podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił swoich obowiązków, które miałyby doprowadzić do rozstrzygnięcia postępowania, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

Warto mieć na uwadze, że uznane za zasadne ponaglenie nie pozbawia opieszały organ uprawnień do załatwienia sprawy. Naszą sprawę nadal będzie rozpatrywał ten sam organ pierwszej instancji. Jeśli pomimo złożenia ponaglenia działania organu nadal będą opieszałe i nie wyda on decyzji w nowym terminie można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top