Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy można przyśpieszyć wydanie decyzji przez fiskusa? Część druga

Bartosz Antos
19 sierpnia 2016
Podatki
Nieruchomości

W poprzedniej części poradnika omówiono terminy obowiązujące przy wydawaniu decyzji wieńczących postępowanie podatkowe, w jakich sytuacjach organ ma prawo nie załatwić naszej sprawy w terminie oraz kiedy i na czyje ręce możemy złożyć ponaglenie na niezałatwienie sprawy w przysługującym na to ustawowo terminie.

Ponaglenie

Ponaglenie na niezałatwienie przez organ skarbowy sprawy w przysługującym na to ustawowo terminie złożone przez stronę postępowania będzie skuteczne tylko, jeśli zostaną spełnione pewne przesłanki: sprawa nie została załatwiona przez organ podatkowy, upłynął termin przewidziany na załatwienie tej sprawy, a podatnik nie otrzymał zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy (wraz z wskazaniem przyczyn opóźnienia) oraz o wyznaczeniu nowego terminu do zakończenia sprawy. Ustawodawca nie wyznaczył stronie terminu, jaki miałby obowiązywać przy składaniu ponaglenia – dlatego zwyczajowo przyjmuje się, że powinno nastąpić to od momentu upływu terminu załatwienia sprawy do chwili wydania przez organ rozstrzygnięcia kończącego sprawę.

Co musi zawierać

Aby ponaglenie okazało się skuteczne oraz szybko rozprawiło się z opieszałym urzędem należy je poprawnie sporządzić i udostępnić wyczerpujące informacje, nie tylko o sprawie, ale i o samej stronie postępowania. Co więcej, złożone ponaglenie może zostać pozostawione bez rozpatrzenia jeśli nie będzie ono kompletne. Zgodnie bowiem z art. 169 § 1 ordynacji podatkowej, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie, jeśli podanie nie spełni wymogów określonych przepisami prawa, do usunięcia braków w terminie 7 dni, wraz z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Ponaglenie powinno zawierać: dane podatnika i jego adres (lub siedziba jego firmy); nazwa organu podatkowego, którego dotyczy ponaglenie; nazwa organu, do którego składa się ponaglenie; oznaczenie sprawy, której dotyczy ponaglenie i przedmiot postępowania; powód złożenia ponaglenia i terminy, których nie dotrzymał urząd pierwszej instancji; wyczerpujące uzasadnienie złożenia ponaglenia. Ewentualnie w ponagleniu można wystąpić z żądaniem wyznaczenia dodatkowego terminu do załatwienia sprawy, zarządzenia wyjaśnienia przyczyn oraz ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, stwierdzenia, że niezałatwienie sprawy w terminie przez organ podatkowy pierwszej instancji miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Na ponagleniu nie może zabraknąć podpisu podatnika lub pełnomocnika. Należy także pamiętać, że jeśli ponaglenie podpisał pełnomocnik, to należy dołączyć pełnomocnictwo wraz ze znakami uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł).

Terminy

Organ wyższej instancji na rozpatrzenie złożonego ponaglenia ma 30 dni licząc od dnia wniesienia ponaglenia przez stronę postępowania. Urząd podatkowy wyższego stopnia, uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Z kolei pracownik organu podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił swoich obowiązków, które miałyby doprowadzić do rozstrzygnięcia postępowania, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

Warto mieć na uwadze, że uznane za zasadne ponaglenie nie pozbawia opieszały organ uprawnień do załatwienia sprawy. Naszą sprawę nadal będzie rozpatrywał ten sam organ pierwszej instancji. Jeśli pomimo złożenia ponaglenia działania organu nadal będą opieszałe i nie wyda on decyzji w nowym terminie można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe