Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy odszkodowanie za firmowy majątek zwolnione jest z PIT?

Robert Tomaszewski
27 kwietnia 2015
Podatki
Nieruchomości

Czy odszkodowania z tytułu ubezpieczenia firmowego majątku stanowią przychód z działalności gospodarczej? I czy należy uiścić od nich odpowiednią daninę?

Ubezpieczenie majątku

Przedsiębiorcy, by zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty składników firmowego majątku, decydują się na ich ubezpieczenie. Czy odszkodowanie z tytułu wystąpienia ujętych w umowie ubezpieczeniowej niekorzystnie wpływających na  majątek firmowy czynników stanowi przychód z działalności gospodarczej? Jak rozliczyć taką rekompensatę z fiskusem?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy o PIT wolne od podatku są kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Wyjątek stanowią odszkodowania za szkody dotyczące takich składników majątku, które bezpośrednio wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą. W myśl art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT takie odszkodowania stanowią w optyce fiskusa przychód z działalności gospodarczej. Należy więc odprowadzić od nich stosowny podatek. Firmowy przychód stanowią zatem tylko odszkodowania otrzymane za składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Uzyskana w ten sposób finansowa rekompensata stanowi przychód. I to bez względu na fakt, czy wydatek poniesiony w związku z wykupieniem usługi ubezpieczeniowej uwzględniono wśród kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast za składniki majątku związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uznaje się zwyczajowo zarówno środki trwałe. A także w równiej mierze wszystkie inne rzeczy w niej wykorzystywane, m.in. wyposażenie oraz wszelkie wartości niematerialne i prawne – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Przykład

Warto w tym kontekście rozważyć następujący przykład: osoba prowadzi działalność gospodarczą do czego wykorzystuje wprowadzony do ewidencji środków trwałych budynek. Ulega on zniszczeniu na skutek powodzi. Otrzymuje odszkodowanie, które stanowi dochód z działalności gospodarczej, od którego musi teraz zapłacić fiskusowi daninę. Dla kontrastu: ta sama osoba likwiduje po kilku latach prowadzoną przez siebie firmę, budynek jest jednak nadal w jej posiadaniu – pokrywa wszelkie związane z jego utrzymaniem koszty np. opłaty za media, podatek od nieruchomości etc. Budynek, który kiedyś wykorzystywano, ale w chwili obecnej już nie, do prowadzenia działalności ulega zniszczeniu. Osoba otrzymuje odszkodowanie, za obiekt, który w opinii fiskusa przestaje figurować jako składnik majątku związanego z prowadzona działalnością gospodarczą. A więc odszkodowanie uzyskanie nie stanowi przychodu rozumianego w świetle art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT. Tak uzyskany przychód nie podlega więc zgodnie z prawem obowiązkowi podatkowemu.

Przychód z tytułu ubezpieczenia firmowego majątku zaistnieje również w przypadku przedsiębiorców-ryczałtowców. Co do zasady, odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku związanych z działalnością gospodarczą będzie w tym wypadku odpowiednio opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu. W obydwóch przypadkach za datę powstania przychodu z tytułu rekompensaty za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą uznaje się dzień faktycznego otrzymania odszkodowania (czyli dzień, w którym środki wpłynęły na konto bankowe lub zostały wpłacone do kasy).

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe