Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy warunki zabudowy mogą objąć tylko część naszej inwestycji?

Bartosz Antos
13 listopada 2016
Nieruchomości
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

W jakich okolicznościach urzędnik może odmówić wydania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego? Jakie kroki powinien podjąć inwestor, który uzyskał decyzję obejmującą jedynie połowę jego zamierzenia budowlanego?

Kiedy będziemy potrzebować warunków zabudowy?

Uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wymaga się dla każdej zmiany terenu, która nie ma charakteru tymczasowego. Chodzi o sytuację, gdy danej nieruchomości nie obejmuje treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To w tej decyzji określa się okoliczności zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego. Lub też wykonanie na danym terenie innych robót budowlanych. Ogólnie rzecz ujmując celem warunków zabudowy jest ustalenie, czy dane zamierzenie budowlane nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może regulować zatem wszystkie elementy, które zostaną uznane za istotne z punktu widzenia zarówno urbanistyki, jak również i estetyki.

O ustalenie warunków zabudowy dla danego terenu może wystąpić każdy. Nie istnieje wymóg posiadania przez wnioskującego żadnego tytułu prawnego do nieruchomości, a sama decyzja nie rodzi żadnych praw do terenu, który obejmuje – nie narusza ona niczyich praw własności lub uprawnień. Oznacza to, że decyzja o warunkach zabudowy dotyczącą tego samego terenu można wydać więcej niż tylko jednemu wnioskodawcy. Ponadto każda z nich może odnosić się do zupełnie różnych zamysłów i przedsięwzięć wnioskodawców. Co więcej istnieje także możliwość otrzymania przez jeden podmiot kilku decyzji, które rozstrzygać będą o zagospodarowaniu tego samego terenu.

Kiedy nie dostaniemy warunków zabudowy?

Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy odpowiedni organ, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, kieruje się przesłankami zawartymi w art. 61 ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zawartymi tam zapisami, aby było możliwe ustalenie warunków zabudowy muszą zaistnieć wszystkie spośród wymienionych tam wymogów:

 • działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej;
 • nie może być terenem, dla którego wymagane jest uzyskanie zgody na odrolnienie;
 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu musi być wystarczające dla danego zamierzenia budowlanego;
 • decyzja musi być zgodna z przepisami odrębnymi.

Jeśli nasze zamierzenie budowlane nie będzie spełniało wszystkich spośród wymienionych powyżej warunków, organ nie rozpatrzy pozytywnie naszego wniosku – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Gdy warunki obejmują tylko część planowanej inwestycji…

Warto mieć na uwadze, że tylko wymienione powyżej przesłanki mogą decydować o odmowie wydania decyzji. Oznacza to, że organ administracji publicznej nie może odmówić wydania warunków zabudowy dla całości lub też dla części zamierzenia budowlanego podając za powód przykładowo brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z prawem budowlanym pozwolenie na budowę może objąć swoją treścią również takie obiekty, które spełniają warunki, by mogły zostać wzniesione bez pozwolenia na budowę, jeśli wchodzą one w skład większej inwestycji.

Co do zasady warunki zabudowy muszą zostać wydane po uwzględnieniu całego wniosku inwestora, nie mogą objąć jedynie części planowanego przedsięwzięcia. Jeśli nasze przedsięwzięcie spełnia wymienione powyżej warunki, a organ dopuści się rażących uchybień i wyda ją niezgodnie z przedłożonym mu wnioskiem, należy wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe