Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy zakup nieruchomości za granicą zwolni nas od podatku ze zbycia nieruchomości w Polsce?

Bartosz Antos
11 września 2022
Nieruchomości
Podatki
Nieruchomości

Jak wygląda kwestia zwolnienia podatkowego w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe za granicą?

Sprzedaż nieruchomości po 5-ciu latach

Według obowiązujących przepisów podatek PIT należny z tytułu sprzedaży nieruchomości wynosi 19 proc. dochodu, czyli przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości pomniejszonych przez koszty uzyskania tego przychodu. Należy jednak pamiętać, że w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT źródłem przychodu nie jest odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, jeśli nastąpiło ono po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. A więc, jeśli inwestor zdecyduje się na sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat kalendarzowych od dnia jej nabycia, zgodnie z prawem, następuje zwolnienie z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Określony ustawowo 5-letni okres zwyczajowo licznym od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości. Dla przykładu: sprzedaż nieruchomości zakupionej w 2022 roku będzie zwolniona z podatku najwcześniej dnia 1 stycznia 2028 r.

Własne cele mieszkaniowe

Czy są jednak inne okoliczności, w których można sprzedać nieruchomość przed upływem wspomnianego terminu i również uniknąć wysokiej daniny na rzecz fiskusa? Zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT: „wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe”. A więc wystarczy po prostu przeznaczyć środki uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, czyli przykładowo na zakup innej nieruchomości (mieszkania, działki budowlanej) czy budowę domu – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Przewidziany przez ustawodawcę czas na dokonanie takiej transakcji to okres trzech lat – liczony od końca roku, w którym nastąpiło zbycie danej nieruchomości.

Czym są wydatki na cele mieszkaniowe?

Wspomniany przywilej podatkowy można zastosować tylko jeśli nabycie innej nieruchomości służy stricte zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Należy mieć na uwadze fakt, że izby skarbowe analizują każdą sprawę skrupulatnie. Dlatego trzeba sięgnąć do przesłanek prawnych i sprawdzić, jakie transakcje mogą, w opinii fiskusa, zostać uznane za te zaspokajające potrzeby mieszkaniowe.

Zgodnie ze ustawą o PIT za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uznane zostanie: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, związanych z tym budynkiem lub lokalem; nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie przewidziany przez ustawę, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego. Za cele mieszkaniowe uznana zostanie także: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont własnego budynku mieszkalnego (lub jego części).

Zakup nieruchomości za granicą

Jak zostało już wspomniane – podatek od dochodu ze zbycia nieruchomości nie ma obowiązku odprowadzić ten, kto w ciągu trzech lat od zawarcia transakcji przeznaczy uzyskane środki na cele mieszkaniowe – m.in. zakup domu czy mieszkania. Co szczególnie istotne i znajduje potwierdzenie w interpretacjach izb skarbowych, ulga przysługiwać będzie również na inwestycje mieszkaniowe realizowane w innym Państwie Unii Europejskiej. Kluczowe, tak jak w każdym takim przypadku, jest wykazanie realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych, jeśli dojdzie do ewentualnych czynności sprawdzających – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Inwestycje zarobkowe nie są objęte ulgą – oznacza to, że przykładowo zakup mieszkania, które będziemy chcieli przeznaczyć na wynajem nie będzie kwalifikować do zwolnienia.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe