Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czytanie księgi wieczystej – krok po kroku

Robert Tomaszewski
7 stycznia 2020
Nieruchomości
Nieruchomości

Księga wieczysta to niewątpliwie podstawowe źródło informacji o danej nieruchomości. Wiele osób nie wie jednak, jak poprawnie odczytywać, zawarte w niej dane. Tymczasem mogą się one przydać w wielu sytuacjach, w tym w kontekście ewentualnej sprzedaży nieruchomości. Co warto wiedzieć o księdze wieczystej? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Księgi wieczyste nieruchomości – podstawowe informacje

Podstawowe zasady, obowiązujące w odniesieniu do ksiąg wieczystych, zostały sformułowane w ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z tą regulacją księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Dokumenty te są jawne. W związku z tym nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księgach wieczystych, a także wniosków, o której uczyniono w niej wzmiankę. Księga wieczysta objęta jest nadto szczególnym domniemaniem, iż wpisane do niej prawo jest zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Co więcej, w razie zaistnienia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez daną czynność prawną nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Jest to tak zwana rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Jak funkcjonują księgi wieczyste?

Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe. Dla każdej nieruchomości prowadzona jest odrębna księga wieczysta, chyba że przepisy przewidują w tym zakresie jakieś szczególne przypadki. Co istotne, za nieruchomość uważany jest nie tylko grunt, ale i stojący na nim budynek, a także lokal wyodrębniony w ramach danego budynku. Do księgi wieczystej nieruchomości może mieć dostęp każdy, kto o to wystąpi, jeżeli wykaże swój interes prawny. Możliwe jest nie tylko przeglądanie ksiąg wieczystych w siedzibie właściwego sądu rejonowego, ale również za pośrednictwem Internetu. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia bowiem na swojej stronie specjalną wyszukiwarkę. Można ją znaleźć pod adresem: przegladarka-ekw.ms.gov.pl – wskazuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Z jakich części składają się księgi wieczyste?

Każda księga wieczysta posiada cztery zasadnicze działy. Pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw, związanych z jej własnością. W drugim dziale znajdziemy informacje o własności nieruchomości oraz prawie użytkowania wieczystego. Trzeci dział dedykowany jest wpisom, dotyczącym ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, wpisom ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisom innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń, dotyczących hipotek. Z kolei czwarty dział księgi wieczystej związany jest z hipoteką, ustanowioną na nieruchomości. Struktura księgi wieczystej, dotyczącej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została identycznie skonstruowana.

Jak czytać dział I i II księgi wieczystej?

Przechodząc zatem do szczegółów, w dziale I księgi wieczystej można znaleźć podstawowe informacje na temat nieruchomości. Bazą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane z katastru nieruchomości. Z księgi dowiemy się zatem, gdzie mieści się dana nieruchomość, jakie jest jej przeznaczenie, jaką ma powierzchnię, a także jak oznacza się ją geodezyjnie (obręb, numer działki). Z kolei w dziale II pojawią się wszelkie informacje, dotyczące właściciela nieruchomości. Zostanie on wymieniony z imienia i nazwiska. Jeżeli właścicieli jest więcej, możemy zweryfikować jaki udział w nieruchomości przypada każdemu z nich. Jeżeli nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym, w tym dziale również znajdzie się stosowna informacja.

Jak czytać dział III i IV księgi wieczystej?

Sprzedając lub kupując nieruchomość, szczególną uwagę należy zwrócić jednak na dział III i IV księgi wieczystej. Tam znajdą się bowiem informacje o wszelkich obciążeniach, dotyczących nieruchomości. Dowiemy się między innymi, czy nieruchomość została objęta na przykład prawem użytkowania albo służebnością. Co istotne, ograniczone prawo rzeczowe, które zostało ujawnione w księdze wieczystej, ma pierwszeństwo przed prawem nieujawnionym, bez względu na datę jego powstania. Jedynym ograniczonym prawem rzeczowym, którego nie znajdziemy w dziale III jest hipoteka. Ze względu na jej szczególną doniosłość, przeznaczony jej został dział IV księgi wieczystej. W księdze można znaleźć informację zarówno o rodzaju zadłużenia, kwocie zadłużenia, walucie, w której zostało zaciągnięte to zobowiązanie, a także informacje o wierzycielu.

Sprawdź księgę wieczystą zanim kupisz nieruchomość

„Wielokrotnie powtarzamy naszym klientom, jak istotne jest sprawdzanie ksiąg wieczystych nieruchomości, przed dokonaniem transakcji. W ten sposób można uniknąć niespodzianek i nieprzyjemności.” – podsumowuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – www.saveinvest.pl.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe