Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Definicja terenu budowlanego – istotne kryterium zwolnienia od podatku VAT

Robert Tomaszewski
4 marca 2014
Budowa
Podatki
Działki budowlane

Brak precyzyjnie określonej definicji terenu budowlanego w ustawie o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca marca 2013 roku powodował szereg rozbieżności, różnych interpretacji przepisów, w zakresie objęcia 23% stawką podatku od towarów i usług. Nie do końca wiadome było, czy podatek taki jest należny i wymaga naliczenia, czy też transakcja jest zwolniona od takiego podatku.

Teren budowlany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Do końca marca 2013 roku przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie dotyczącym obrotu nieruchomościami nie określały szczegółowo definicji terenu budowlanego. Uniemożliwiało to skorzystanie ze zwolnienia, czy zmniejszenia stawki VAT od sprzedaży gruntów. Inne, niż tereny budowlane, grunty zgodnie z art. 43 ust. 11 pkt 9 ustawy są zwolnione od takiej opłaty. Naczelny Sąd Administracyjny wydał, w dniu 17 stycznia 2011 roku, wyrok w składzie siedmiu sędziów (I FPS 8/10) rozstrzygający te kwestie. Zgodnie z nim wskazano, że podstawowym źródłem oceny jest plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W razie ich braku – istotne były informacje z ewidencji gruntów i budynków. Konieczne były intensywne prace związane przede wszystkim z dostosowaniem krajowych przepisów z art. 12 ust. 3 dyrektywy Rady 2006/112/WE, wedle której każde państwo członkowskie powinno określić precyzyjnie grunt uzbrojony czy tez nieuzbrojony, uznawany za budowlany. Celem było także zminimalizowanie rozbieżności pomiędzy organem podatkowym a sądami administracyjnymi.

Co zmieniło się od 1 kwietnia 2013 roku?

Dzięki zmianom zapisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 35) od 1 kwietnia 2013 roku do art. 2 ustawy dodano pkt. 33 zawierający definicję terenu budowlanego. Zgodnie z tą definicją terenami budowlanymi w rozumieniu ustawy są „grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Co więcej – z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT wykreślono zwrot „oraz przeznaczone pod zabudowę”.

Co jeśli działka objęta nie jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Problem był do tej pory o tyle duży, że bez sprecyzowania i ustawowej definicji terenu budowlanego nie było możliwe, a jeśli już to bardzo trudne, skorzystanie przy zakupie terenu nie budowlanego, zwolnienia z opłacania podatku VAT. Szereg zmian wspominanej ustawy, ale i uwzględnienie przepisów innych ustaw (ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czy ustawy z dnia 7 lipca 2004 roku Prawo budowlane) doprowadziło do możliwości zastosowania zwolnienia od naliczania podatku od towarów i usług w przypadku niezabudowanych terenów czy innych, niż budowlane (rolne, leśne itd.). Jeśli dla danego gruntu nie będzie planu zagospodarowania przestrzennego, czy decyzji o warunkach zabudowy – grunt będzie klasyfikowany jako nie przeznaczony na budowę, a więc zwolniony z podatku VAT.

Wprowadzona nowelizacja ustawy o VAT powinna zakończyć spory i wieloletnie nieścisłości w zakresie dotyczący określania przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości w celach podatkowych.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Saveinvest Sp z o.o., zarządzającej portfelem nieruchomości gruntowych. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a od 2006 roku posiada licencję pośrednika nieruchomości. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie inwestorskie zdobyte lokując kapitał w ziemię rolną i osiągając ponad przeciętne stopu zwrotu, mimo wahań na rynkach światowych.
Prywatnie uwielbia narciarstwo oraz kolarstwo, a także podróże.

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe