PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Definicja terenu budowlanego – istotne kryterium zwolnienia od podatku VAT

Robert Tomaszewski
4 marca 2014
Budowa
Podatki
Działki budowlane

Brak precyzyjnie określonej definicji terenu budowlanego w ustawie o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca marca 2013 roku powodował szereg rozbieżności, różnych interpretacji przepisów, w zakresie objęcia 23% stawką podatku od towarów i usług. Nie do końca wiadome było, czy podatek taki jest należny i wymaga naliczenia, czy też transakcja jest zwolniona od takiego podatku.

Teren budowlany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Do końca marca 2013 roku przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie dotyczącym obrotu nieruchomościami nie określały szczegółowo definicji terenu budowlanego. Uniemożliwiało to skorzystanie ze zwolnienia, czy zmniejszenia stawki VAT od sprzedaży gruntów. Inne, niż tereny budowlane, grunty zgodnie z art. 43 ust. 11 pkt 9 ustawy są zwolnione od takiej opłaty. Naczelny Sąd Administracyjny wydał, w dniu 17 stycznia 2011 roku, wyrok w składzie siedmiu sędziów (I FPS 8/10) rozstrzygający te kwestie. Zgodnie z nim wskazano, że podstawowym źródłem oceny jest plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W razie ich braku – istotne były informacje z ewidencji gruntów i budynków. Konieczne były intensywne prace związane przede wszystkim z dostosowaniem krajowych przepisów z art. 12 ust. 3 dyrektywy Rady 2006/112/WE, wedle której każde państwo członkowskie powinno określić precyzyjnie grunt uzbrojony czy tez nieuzbrojony, uznawany za budowlany. Celem było także zminimalizowanie rozbieżności pomiędzy organem podatkowym a sądami administracyjnymi.

Co zmieniło się od 1 kwietnia 2013 roku?

Dzięki zmianom zapisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 35) od 1 kwietnia 2013 roku do art. 2 ustawy dodano pkt. 33 zawierający definicję terenu budowlanego. Zgodnie z tą definicją terenami budowlanymi w rozumieniu ustawy są „grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Co więcej – z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT wykreślono zwrot „oraz przeznaczone pod zabudowę”.

Co jeśli działka objęta nie jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Problem był do tej pory o tyle duży, że bez sprecyzowania i ustawowej definicji terenu budowlanego nie było możliwe, a jeśli już to bardzo trudne, skorzystanie przy zakupie terenu nie budowlanego, zwolnienia z opłacania podatku VAT. Szereg zmian wspominanej ustawy, ale i uwzględnienie przepisów innych ustaw (ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czy ustawy z dnia 7 lipca 2004 roku Prawo budowlane) doprowadziło do możliwości zastosowania zwolnienia od naliczania podatku od towarów i usług w przypadku niezabudowanych terenów czy innych, niż budowlane (rolne, leśne itd.). Jeśli dla danego gruntu nie będzie planu zagospodarowania przestrzennego, czy decyzji o warunkach zabudowy – grunt będzie klasyfikowany jako nie przeznaczony na budowę, a więc zwolniony z podatku VAT.

Wprowadzona nowelizacja ustawy o VAT powinna zakończyć spory i wieloletnie nieścisłości w zakresie dotyczący określania przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości w celach podatkowych.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top