Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jakie mogą być konsekwencje zerwania umowy z pośrednikiem?

Bartosz Antos
9 listopada 2015
Nieruchomości
Umowy
Umowa

Czym grozi zerwanie umowy na czas określony z pośrednikiem, który przykładowo zajmuje się sprzedażą nieruchomości?

Umowa z pośrednikiem nieruchomości

Umowa zawierana z pośrednikiem, który dla przykładu ma za zadanie w naszym imieniu sprzedać nieruchomość, ma charakter umowy o świadczenie usług, do której odpowiednie zastosowanie znajdują przesłanki ujęte w kodeksie cywilnym, a dokładniej w przepisach o zleceniu. W konsekwencji sprzedawca może wypowiedzieć swojemu pośrednikowi taką umowę, wyłącznie z ważnych powodów, w każdym czasie – warto jednak mieć na uwadze, że taki krok niemal zawsze pociąga za sobą duże konsekwencje.

Zerwanie umowy

Jeśli decydujemy się na zerwanie umowy z pośrednikiem należy liczyć się z koniecznością zwrócenia mu wszelkich poniesionych przez niego wydatków, jakich dokonał w celu należytego wypełnienia umowy. Dodatkowo pośrednik, jeśli taka klauzula była zawarta w podpisanej przez strony umowie, może domagać się wypłaty części należnego mu wynagrodzenia, która odpowiadałaby wykonanym przez niego do tej pory czynnościom mającym na celu sprzedaż nieruchomości – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Oczywiście takie żądanie nie wystąpi, jeśli w zawartej umowie wynagrodzenie będzie miało stanowić jedynie prowizję od wartości sprzedanej, już za sprawą pośrednika, nieruchomości.

Jak już wspomniano umowę można zerwać z pośrednikiem tylko jeśli u podstaw takiej decyzji leżą „ważne powody”. Tu pojawia się kłopot, gdyż nie ma nigdzie sprecyzowanego zakresu jaki mogą owe ważne powody obejmować – dla każdej ze stron transakcji ważne może bowiem okazać się coś zupełnie innego. Dlatego zazwyczaj, jeśli dojdzie do sporu, o zasadności wypowiedzenia umowy i czy podany przez stronę powód rzeczywiście można określić jako ważny, decyduje każdorazowo sąd.

W sytuacji, w której natomiast pośrednik dopuszcza się zwłoki i można zauważyć uchybienia w podejmowanych przez niego krokach, które miałyby doprowadzić do sprzedaży naszej nieruchomości, można odstąpić od zawartej z pośrednikiem umowy. Właściciel nieruchomości powinien jednak uprzednio wyznaczyć pośrednikowi dodatkowy termin, w którym ten zobligowany jest do wykonania zobowiązań ujętych w umowie – czyli sprzedaży nieruchomości – wraz z oznajmieniem, że w przypadku nieustosunkowania się do postulatu i niewykonania zlecenia w nowym terminie odstąpi od umowy z pośrednikiem. Właściciel nieruchomości ma także prawo do żądania naprawienia przez pośrednika szkody, której przyczynę stanowi bezpośrednio jego zwłoka.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe