PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jakie zmiany wprowadzają znowelizowane przepisy spadkowe? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
22 lutego 2016
Darowizna
Prawo

Z czym w praktyce wiąże się przyjęcie schedy z dobrodziejstwem inwentarza? Czyli jakie istotne zmiany wprowadza nowelizacja prawa spadkowego właśnie w tym zakresie?

Przed nowelizacją

18.10.2015 r. weszła w życie ustawa z 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.539). Jeszcze przed nowelizacją kwestia skorzystania z możliwości „dobrodziejstwa inwentarza” wyglądała inaczej. Na podjęcie decyzji, w jaki sposób przyjąć schedę, przewidziany był okres sześciu miesięcy od dnia uzyskania przez spadkobiercę informacji o spadku. Schedę można przyjąć wprost (czyli bez dokonywania żadnych czynności), wraz z dobrodziejstwem inwentarza, bądź zupełnie ją odrzucić. Po upływie tego półrocznego terminu, jeśli nie powzięto kroków, by stwierdzić inaczej, uznaje się zwyczajowo, że spadkobierca jest bierny, a więc przyjmuje spadek wprost. Jest to równoznaczne z brakiem zrzeczenia się odpowiedzialności za długi osoby zmarłej.

Przyjęcie przez spadkobiercę spadku wprost oznaczało, że staje się on właścicielem całego majątku. W konsekwencji sprowadzało się to również do odpowiedzialności spadkobiercy całym swoim majątkiem za ewentualne długi zmarłego. Nie odgrywał do tej pory żadnego znaczenia fakt, czy długi przerastają wartość odziedziczonej schedy. Z kolei opcjonalne wtedy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza sprawiało, że spadkobierca staje się także właścicielem całego majątku. Odpowiada jednak za ewentualne długi tylko do wysokości spadku, jaki otrzymał po osobie zmarłej.

Oświadczenie

Aby uchylić się od odziedziczonych zobowiązań i skorzystać z dobrodziejstwa inwentarza spadkobierca musiał złożyć odpowiedniego oświadczenia. Składało się go przed notariuszem lub sądem, ustnie lub na piśmie wraz z podpisem poświadczonym urzędowo w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Sporządzenie inwentarza, czyli spisu aktywów oraz długów spadkowych, zarządza sąd, natomiast sporządza komornik.

Znowelizowane prawo spadkowe ma zastosowanie tylko do takich spadków, które otwarto po dniu 18 października 2015 roku. Wszystkie otwarte przed wspomnianą datą rozpatruje się podług starych przesłanek. A więc spadkobierca, który nie złoży stosownego oświadczenia w przedmiocie sposobu przyjęcia spadku, decyduje się na przyjęcie go wprost. A więc z pełną odpowiedzialnością za ewentualne długi spadkowe.

Po nowelizacji

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów spadkowych brak złożenia przez spadkobiercę oświadczenia o sposobie przyjęcia schedy w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku, jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca, który „przegapi” swój termin na interwencję w sprawie kłopotliwego spadku, spłaca długi przekazane mu w schedzie tylko do wysokości aktywów spadkowych, które mu przypadły. Czyli na otrzymanym spadku ani się nie wzbogaca, ale także nie musi do niego dokładać.

Przed nowelizacją przepisów spadkobiercy posiadali możliwość skorzystania z dobrodziejstwa inwentarza, jednak wiązało się to z kilkoma uciążliwymi wymogami formalno-administracyjnymi. Wiele osób nie było także po prostu świadomych przysługujących im praw. Dlatego też akceptowali spadek w całości, a więc łącznie z długami. Na chwilę obecną zasadą jest, że brak oświadczenia spadkobiercy będzie jednoznaczny z przyjęciem schedy z dobrodziejstwem inwentarza.

W kolejnej części artykułu: czym jest wprowadzona instytucja wykazu inwentarza. Oraz jakie konsekwencje czekają spadkobiercę, który w wykazie inwentarza podstępnie dodał nieistniejące długi lub nie uwzględnił wartościowych przedmiotów wchodzących w skład schedy.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top