Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jakie zmiany wprowadzają znowelizowane przepisy spadkowe? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
22 lutego 2016
Darowizna
Prawo

Z czym w praktyce wiąże się przyjęcie schedy z dobrodziejstwem inwentarza? Czyli jakie istotne zmiany wprowadza nowelizacja prawa spadkowego właśnie w tym zakresie?

Przed nowelizacją

18.10.2015 r. weszła w życie ustawa z 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.539). Jeszcze przed nowelizacją kwestia skorzystania z możliwości „dobrodziejstwa inwentarza” wyglądała inaczej. Na podjęcie decyzji, w jaki sposób przyjąć schedę, przewidziany był okres sześciu miesięcy od dnia uzyskania przez spadkobiercę informacji o spadku. Schedę można przyjąć wprost (czyli bez dokonywania żadnych czynności), wraz z dobrodziejstwem inwentarza, bądź zupełnie ją odrzucić. Po upływie tego półrocznego terminu, jeśli nie powzięto kroków, by stwierdzić inaczej, uznaje się zwyczajowo, że spadkobierca jest bierny, a więc przyjmuje spadek wprost. Jest to równoznaczne z brakiem zrzeczenia się odpowiedzialności za długi osoby zmarłej.

Przyjęcie przez spadkobiercę spadku wprost oznaczało, że staje się on właścicielem całego majątku. W konsekwencji sprowadzało się to również do odpowiedzialności spadkobiercy całym swoim majątkiem za ewentualne długi zmarłego. Nie odgrywał do tej pory żadnego znaczenia fakt, czy długi przerastają wartość odziedziczonej schedy. Z kolei opcjonalne wtedy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza sprawiało, że spadkobierca staje się także właścicielem całego majątku. Odpowiada jednak za ewentualne długi tylko do wysokości spadku, jaki otrzymał po osobie zmarłej.

Oświadczenie

Aby uchylić się od odziedziczonych zobowiązań i skorzystać z dobrodziejstwa inwentarza spadkobierca musiał złożyć odpowiedniego oświadczenia. Składało się go przed notariuszem lub sądem, ustnie lub na piśmie wraz z podpisem poświadczonym urzędowo w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Sporządzenie inwentarza, czyli spisu aktywów oraz długów spadkowych, zarządza sąd, natomiast sporządza komornik.

Znowelizowane prawo spadkowe ma zastosowanie tylko do takich spadków, które otwarto po dniu 18 października 2015 roku. Wszystkie otwarte przed wspomnianą datą rozpatruje się podług starych przesłanek. A więc spadkobierca, który nie złoży stosownego oświadczenia w przedmiocie sposobu przyjęcia spadku, decyduje się na przyjęcie go wprost. A więc z pełną odpowiedzialnością za ewentualne długi spadkowe.

Po nowelizacji

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów spadkowych brak złożenia przez spadkobiercę oświadczenia o sposobie przyjęcia schedy w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku, jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca, który „przegapi” swój termin na interwencję w sprawie kłopotliwego spadku, spłaca długi przekazane mu w schedzie tylko do wysokości aktywów spadkowych, które mu przypadły. Czyli na otrzymanym spadku ani się nie wzbogaca, ale także nie musi do niego dokładać.

Przed nowelizacją przepisów spadkobiercy posiadali możliwość skorzystania z dobrodziejstwa inwentarza, jednak wiązało się to z kilkoma uciążliwymi wymogami formalno-administracyjnymi. Wiele osób nie było także po prostu świadomych przysługujących im praw. Dlatego też akceptowali spadek w całości, a więc łącznie z długami. Na chwilę obecną zasadą jest, że brak oświadczenia spadkobiercy będzie jednoznaczny z przyjęciem schedy z dobrodziejstwem inwentarza.

W kolejnej części artykułu: czym jest wprowadzona instytucja wykazu inwentarza. Oraz jakie konsekwencje czekają spadkobiercę, który w wykazie inwentarza podstępnie dodał nieistniejące długi lub nie uwzględnił wartościowych przedmiotów wchodzących w skład schedy.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe