Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kiedy cudzoziemiec może kupić nieruchomość w Polsce?

Robert Tomaszewski
1 grudnia 2021
Nieruchomości
Zakup nieruchomości

Za ogromny popyt na naszym rodzimym rynku nieruchomości odpowiadają nie tylko kupujący z Polski, ale również z zagranicy. Interesują się zarówno mieszkaniami, gotowymi domami, jak i działkami o różnym przeznaczeniu. Warto jednak pamiętać o tym, że zakup nieruchomości przez cudzoziemca wymaga dopełnienia dodatkowych formalności. Jakich? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Cudzoziemiec w świetle polskiego prawa

Na początek warto zastanowić się nad tym, jak definiować osobę cudzoziemca. Obecnie obowiązujące przepisy wskazują, że jest to co do zasady osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Cudzoziemcem może być także osoba prawna, a także jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Wtedy chodzi o podmiot mający siedzibę za granicą oraz utworzony zgodnie z ustawodawstwem państw obcych. Ewentualnie może to być spółka, która co prawda ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest osobą prawną lub spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej, ale jednocześnie jest kontrolowana w sposób pośredni lub bezpośredni przez podmiot z kraju obcego. Wspomniane podmioty nie mogą po prostu kupić nieruchomości w Polsce. Muszą spełnić szereg, dodatkowych wymogów – wskazuje Robert Tomaszewski.

Jak uzyskać zezwolenie na zakup nieruchomości?

Cudzoziemcy – zarówno osoby fizyczne, jak i prawne – muszą zatem uzyskać specjalne zezwolenie na zakup nieruchomości w Polsce. Ten dokument wydawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego ministra do spraw wewnętrznych, o ile sprzeciwu nie wniesienie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Poza przejściem tej drabinki administracyjnej należy też pamiętać o skompletowaniu właściwych dokumentów. W podaniu o wydanie zezwolenia należy wykazać, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Jednocześnie cudzoziemiec musi udowodnić swój związek z Polską. Może być to polskie pochodzenie, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski, prowadzenie firmy w Polsce i tak dalej.

Od każdej zasady obowiązują wyjątki

Oczywiście od obowiązku uzyskania zezwolenia istnieją pewne wyjątki. Polskie prawo przewiduje je między innymi dla osób, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej. Poza tym wyłączenia mogą dotyczyć poszczególnych nieruchomości. Chodzi na przykład o lokale mieszkalne w rozumieniu ustawy o własności lokali, a także samodzielne lokale użytkowe o przeznaczeniu garażowym. Odrębny wyjątek został również przewidziany w odniesieniu do przedsiębiorców. Spółka będąca cudzoziemcem może nabyć nieruchomości niezabudowane, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha w obrębie miast. To nabycie musi mieć jednak związek z celami statutowymi tego podmiotu.

Działki

Czy cudzoziemiec może odziedziczyć nieruchomość?

Warto również wspomnieć o tym, że cudzoziemiec może być spadkobiercą osoby, która posiadała w Polsce nieruchomość. Czy takie dziedziczenie jest proste? Niekoniecznie. W pewnych sytuacjach nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w drodze dziedziczenia testamentowego może być niemożliwe, jeżeli ta osoba nie była uprawniona do spadku na zasadach ogólnych, a jednocześnie nie uzyskała zezwolenia na nabycie nieruchomości. Co się wtedy dzieje z nieruchomością? W takim przypadku nieruchomość nabędą osoby, które byłyby powołane z ustawy – wyjaśnia Robert Tomaszewski.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top