PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania administracyjnego?

Robert Tomaszewski
17 marca 2021
Nieruchomości
Postępowanie administracyjne

„Książkowe” postępowanie administracyjne powinno zakończyć się w miesiąc, maksymalnie w dwa. Musi rozpocząć się oficjalnym wszczęciem postępowania, przejść fazę gromadzenia dowodów i zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej. Czasem jednak sprawa się nieco komplikuje i wymaga zawieszenia. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania?

Postępowanie administracyjne może być prowadzone w różnych sprawach. W ten sposób orzeka się na przykład o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, ustaleniu warunków zabudowy, odszkodowania za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość albo wydaniu pozwolenia na budowę. Postępowanie może być prowadzone przez różne organy administracji publicznej, w tym burmistrza, wójta, prezydenta miasta, starostę, a nawet wojewodę. Czasem wszystko przebiega bezproblemowo i postępowanie da się zakończyć w miesiąc. Czasem jednak pojawiają się pewne, nieprzewidziane komplikacje. Wówczas niejednokrotnie zachodzi konieczność zawieszenia postępowania administracyjnego. Dzieje się tak przede wszystkim w sprawach, w których uczestniczy wiele stron postępowania, a także w tych o bardzo skomplikowanym stanie faktycznym, gdzie zbieranie materiału dowodowego trwa kilka miesięcy, a może nawet i lat.

Obligatoryjne przesłanki zawieszenia postępowania

Możliwe przyczyny zawieszenia postępowania administracyjnego zostały wskazane w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego. W art. 97 tego aktu wskazano przyczyny obligatoryjne, a w art. 98 przyczyny fakultatywne. W przypadku tych pierwszych organ jest zobowiązany do zawieszenia postępowania, a w odniesieniu do tych drugich jedynie ma taką możliwość. Do obligatoryjnego zawieszenia postępowania zachodzi w szczególności wtedy, gdy jedna ze stron umiera i istnieje potrzeba ustalenia jej spadkobierców. Z tą samą sytuacją będziemy mieć do czynienia wtedy, gdy umrze przedstawiciel ustawowy strony albo gry strona lub jej przedstawiciel ustawowy utraci zdolność do czynności prawnych. Inną możliwą sytuacją, wymuszającą zawieszenie postępowania jest także wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego, gdy postępowanie toczyło się z udziałem zarządcy sukcesyjnego. Częstą sytuacją jest też konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, jeżeli rozpatrzenie prowadzonej sprawy zależy od tego zagadnienia wstępnego.

Fakultatywne przesłanki zawieszenia postępowania

Obok obligatoryjnych przyczyn zawieszenia postępowania istnieją również te fakultatywne, a właściwie jedna przyczyna fakultatywna. Z wnioskiem o zawieszenie postępowania może bowiem wystąpić do organu sama strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte. Rzecz jasna takiemu działaniu nie mogą sprzeciwiać się inne strony. Zawieszenie nie może też zagrażać interesowi społecznemu. W tej sytuacji organ administracji, prowadzący postępowanie w sprawie, zawiesi postępowanie na podstawie stosownego postanowienia. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Sprawa w pewnym sensie umrze zatem śmiercią naturalną – wskazuje Robert Tomaszewski.

Problematyczne tylko zagadnienie wstępne

W przypadku zawieszenia postępowania administracyjnego organ administracji podejmie oczywiście odpowiednie działania, aby umożliwić wznowienie prowadzenia sprawy. W przypadku śmierci strony zobowiąże jej potencjalnych spadkobierców lub inne strony postępowania do przedłożenia stosownego poświadczenia dziedziczenia lub sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Większość przesłanek zawieszenia postępowania nie budzi szczególnych wątpliwości. Wszystko bazuje na wymianie odpowiednich dokumentów. Jedyną, niekiedy kontrowersyjną przesłanką zawieszenia jest jedynie zagadnienie wstępne. To bowiem dość nieostre określenie, które często prowadzi do konfliktów między stronami postępowania. Zagadnienie wstępne musi mieć charakter stricte prawny, a nie związany z ustaleniami stanu faktycznego. Takim zagadnieniem wstępnym może być chociażby postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia, w sytuacji gdy zasadnicza sprawa, dotyczy wydania pozwolenia na budowę.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top