Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy można podjąć zawieszone postępowanie administracyjne?

Robert Tomaszewski
13 maja 2016
Nieruchomości
Prawo

Kiedy istnieją podstawy do zawieszenia postępowania administracyjnego? Jak długo może być ono utrzymywane w zawieszeniu i kiedy można podjąć zawieszone postępowanie?

Podstawy do zawieszenia postępowania definiuje art. 97 par. 1 pkt. 4 kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl tego artykułu organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd lub inny organ. Rozumie się przez to sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem, warunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego.

Zawieszone postępowanie

Postępowanie administracyjne może być utrzymywane w zawieszeniu tylko do czasu ustąpienia przyczyny tego zawieszenia. W momencie gdy dochodzi do zawieszenia postępowania z racji zaistnienia zagadnienia wstępnego kodeks postępowania administracyjnego nie precyzuje kiedy nastąpi rozpoczęcie. Zazwyczaj w orzecznictwach sądowych wykazuje się, że podjęcie zawieszonego postępowania powinno mieć miejsce, gdy rozstrzygnięcie, stanowiące zagadnienie wstępne, stanie się ostateczne. Jak zauważa Robert Tomaszewski, Dyrektor Zarządzający Saveinvest, postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne (art. 16 k.p.a.). Zatem strona postępowania, która nie jest usatysfakcjonowana rozstrzygnięciem organu I instancji przysługuje możliwość wniesienia środka odwoławczego. W związku z powyższym irracjonalne wydaje się podjęcie zawieszonego postępowania i wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o decyzję, co do której trwa nadal stan zawieszenia związany z możliwością wniesienia odwołania, bądź też jej ewentualnego uchylenia w postępowaniu odwoławczym.

Co więcej, zgodnie z treścią art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. ewentualne uchylenie lub zmiana decyzji stanowiącej zagadnienia wstępne stanowi podstawę do wznowienia postępowania. Wynika z tego artykułu, że podjęcie postępowania może mieć miejsce w chwili uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, którego dotyczy art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe