PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kiedy upływa termin zakończenia budowy?

Bartosz Antos
11 stycznia 2016
Budowa

Warto pamiętać, że ustawodawca określa jedynie termin rozpoczęcia budowy. Nie ma w polskim prawodawstwie przesłanek, które nakazywałyby inwestorom zakończenie budowy w określonym terminie.

Termin zakończenia budowy

Brak w polskim prawodawstwie przesłanek, które nakazywałyby inwestorom zakończenie budowy w określonym terminie. To sam inwestor zadecyduje, kiedy przypadnie termin zakończenia prac budowlanych. Prawo reguluje natomiast kwestię terminu rozpoczęcia takich prac.

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymienia szereg inwestycji, których wykonanie będzie obligowało inwestora do uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi administracji. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Jeśli wykonywanie robót budowlanych nie rozpocznie się przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić jedynie po uprzednim dokonaniu ponownego zgłoszenia.

W przypadku natomiast wymogu uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 37 wspominanej ustawy, ta decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż okres 3 lata. Zgodnie z prawem budowlanym za rozpoczęcie budowy uznaje się podjęcie prac przygotowawczych (po uprzednim zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia), a za takie zwyczajowo przyjmowane są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; wykonanie niwelacji terenu; zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Użytkowanie budynku – od kiedy jest dozwolone?

Powstaje zatem pytanie – skoro ustawodawca nie narzuca inwestorom konieczności zakończenia robót budowlanych w określonym terminie, czy można zatem rozpocząć użytkowanie obiektu w dowolnym momencie, nawet w sytuacji, gdy zakończono budowę jedynie jego części? W wielu przypadkach taki tok rozumowania i w konwekcji podjęcie przez inwestora decyzji o użytkowaniu skończonej jedynie części danej budowli może doprowadzić nawet do nakazu jej rozbiórki – mówi Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Przykładowo: inwestor miał w planach wzniesienie budynku o charakterze mieszkalno-usługowym. Budowa tej drugiej części już się zakończyła i odebrano ją, jednak z jakichś względów budowa części mieszkalnej sprawiła nieco więcej kłopotów, przez co zakończy się w terminie późniejszym.

Nieruchomości

Warto mieć na uwadze, że rozpoczęcie użytkowania części obiektu budowlanego jeszcze przed wykonaniem wszelkich koniecznych robót budowlanych wymaga uzyskania z nadzoru budowlanego pozwolenia na użytkowanie. Jeśli inwestor takiego pozwolenia nie uzyska, a mimo to zdecyduje się na użytkowanie części usługowej, a wiec tej już zakończonej i odebranej, w świetle prawa dopuści się on samowoli budowlanej. W konsekwencji, jeśli sprawa trafi do rąk powiatowego inspektora, inwestor powinien zalegalizować budowlę – co w wielu przypadkach wiąże się z dość sporymi kwotami. Jeśli, jak to zazwyczaj bywa, z powodów czysto finansowych inwestor nie skorzysta ze swojego uprawnienia do legalizacji, może spodziewać się nakazu rozbiórki.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top