Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy upływa termin zakończenia budowy?

Bartosz Antos
11 stycznia 2016
Budowa

Warto pamiętać, że ustawodawca określa jedynie termin rozpoczęcia budowy. Nie ma w polskim prawodawstwie przesłanek, które nakazywałyby inwestorom zakończenie budowy w określonym terminie.

Termin zakończenia budowy

Brak w polskim prawodawstwie przesłanek, które nakazywałyby inwestorom zakończenie budowy w określonym terminie. To sam inwestor zadecyduje, kiedy przypadnie termin zakończenia prac budowlanych. Prawo reguluje natomiast kwestię terminu rozpoczęcia takich prac.

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymienia szereg inwestycji, których wykonanie będzie obligowało inwestora do uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi administracji. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Jeśli wykonywanie robót budowlanych nie rozpocznie się przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić jedynie po uprzednim dokonaniu ponownego zgłoszenia.

W przypadku natomiast wymogu uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 37 wspominanej ustawy, ta decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż okres 3 lata. Zgodnie z prawem budowlanym za rozpoczęcie budowy uznaje się podjęcie prac przygotowawczych (po uprzednim zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia), a za takie zwyczajowo przyjmowane są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; wykonanie niwelacji terenu; zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Użytkowanie budynku – od kiedy jest dozwolone?

Powstaje zatem pytanie – skoro ustawodawca nie narzuca inwestorom konieczności zakończenia robót budowlanych w określonym terminie, czy można zatem rozpocząć użytkowanie obiektu w dowolnym momencie, nawet w sytuacji, gdy zakończono budowę jedynie jego części? W wielu przypadkach taki tok rozumowania i w konwekcji podjęcie przez inwestora decyzji o użytkowaniu skończonej jedynie części danej budowli może doprowadzić nawet do nakazu jej rozbiórki – mówi Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Przykładowo: inwestor miał w planach wzniesienie budynku o charakterze mieszkalno-usługowym. Budowa tej drugiej części już się zakończyła i odebrano ją, jednak z jakichś względów budowa części mieszkalnej sprawiła nieco więcej kłopotów, przez co zakończy się w terminie późniejszym.

Nieruchomości

Warto mieć na uwadze, że rozpoczęcie użytkowania części obiektu budowlanego jeszcze przed wykonaniem wszelkich koniecznych robót budowlanych wymaga uzyskania z nadzoru budowlanego pozwolenia na użytkowanie. Jeśli inwestor takiego pozwolenia nie uzyska, a mimo to zdecyduje się na użytkowanie części usługowej, a wiec tej już zakończonej i odebranej, w świetle prawa dopuści się on samowoli budowlanej. W konsekwencji, jeśli sprawa trafi do rąk powiatowego inspektora, inwestor powinien zalegalizować budowlę – co w wielu przypadkach wiąże się z dość sporymi kwotami. Jeśli, jak to zazwyczaj bywa, z powodów czysto finansowych inwestor nie skorzysta ze swojego uprawnienia do legalizacji, może spodziewać się nakazu rozbiórki.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe