Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kłopoty inwestorów z decyzją środowiskową. Część pierwsza

Robert Tomaszewski
30 sierpnia 2016
Nieruchomości
Decyzja środowiskowa

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest jednym z warunków, jakie trzeba spełnić, by móc się ubiegać np. o decyzję o warunkach zabudowy. Co robić, gdy organy gminne odmawiają jej wydania i blokują naszą inwestycję? Jakie czynniki rzeczywiście mogą wpłynąć na zakwestionowanie naszego przedsięwzięcia?

Formalności

Inwestor noszący się z zamiarem budowy obiektu, co do którego będzie obowiązywał wymóg uzyskania decyzji środowiskowej powinien jeszcze przed przystąpieniem do składania wniosku dokładnie zapoznać się dyktowanymi prawem wymaganiami urzędowymi, których będzie musiał dopełnić. Bardzo często bowiem urzędnicy, szczególnie w mniejszych gminach, nie mają do czynienia z tego rodzaju sprawami na porządku dziennym, dlatego ociągają się z wydaniem decyzji i przedłużają finalizację postępowania. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego organy powinny rozpatrywać sprawy „bez zbędnej zwłoki”. Niezmiernie często niestety wnioski o decyzję środowiskową rozpatrywane są niedokładnie i „na raty” – po znalezieniu jednego błędu urzędnik wzywa wnioskodawcę do jego usunięcia, po czym znajduje kolejny, co znacznie opóźnia całe postępowanie, a w konsekwencji przyczynia się do opóźnienia budowy i strat finansowych. Warto zatem wiedzieć, jak poprawnie zastosować się do dyrektyw ustawodawcy i uniknąć kłopotów w gminie – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Postępowanie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji danego przedsięwzięcia. Uzyskanie takiej decyzji jest obligatoryjne dla przedsięwzięć, które w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko określane są jako „mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” oraz „mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”. W praktyce chodzi o takie inwestycje, których realizacja może spowodować negatywne skutki w uwarunkowaniach środowiskowych lub być w jakimś aspekcie uciążliwa dla mieszkańców przykładowo budowa browaru, tartaku, linii kolejowych, instalacji do przesyłu ropy i innych produktów naftowych, instalacji do wyrobu i przesyłu substancji chemicznych, obiektów jądrowych, sztucznych zbiorników wodnych. Katalog przedsięwzięć, które zawsze lub potencjalnie mogą oddziaływać na środowisko można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

Dokumentacja

Pełną listę dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dyktuje art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Najważniejszymi dokumentami, decydującymi o sprawnym przebiegu wydawania decyzji, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia. Poprawne i precyzyjne sporządzenie tych dokumentów może zadecydować o szybszym przebiegu całej procedury administracyjnej, wyklucza także problemy z opieszałymi i niekompetentnymi urzędnikami. Przykładowo odpowiednio przygotowana karta informacyjna wyklucza obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, której konieczność mógłby stwierdzić dany organ.

W kolejnej części artykułu: jakie czynniki mogą zadecydować o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe