Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Konsekwencje naruszenia procedury planistycznej

Robert Tomaszewski
20 października 2016
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Jaka jest zależność miedzy treścią studium uwarunkowań a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP)? Jakie są konsekwencje naruszenia procedury planistycznej, czyli w jakich sytuacjach ustalenia planu miejscowego zostaną unieważnione?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W myśl art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym istotne naruszenie trybu i zasad sporządzania studium lub MPZP, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, sprawiają, że uchwała rady gminy w całości lub części podlega unieważnianiu. Idąc dalej, za art. 20 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, plan zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń stadium, a w myśl art. 15 wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Studium

Wszystkie przywołane powyżej przesłanki prawne odnoszą się do studium, które jest kluczowe przy uchwalaniu każdego MPZP. To właśnie brak zgodności z jego treścią daje podstawy do zaskarżenia uchwalonego przez gminę aktu planistycznego. Co więcej, jak wynika z zacytowanych powyżej norm prawnych, studium musi poprzedzać plan. Oznacza to więc, że nie można go uchwalić przykładowo równocześnie z miejscowym planem. Potwierdza to m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygnatura akt: II OSK 626/14. Co do zasady studium nie można dopasować do będącego dopiero na etapie projektu MPZP. We wspominanej tu sprawie gmina najpierw uchwaliła projekt, po czym okazało się ze kłóci się on z treścią studium. Przystąpiła więc również do wprowadzania zmian w tym drugim dokumencie. Takie działania są rażącym naruszeniem procedury planistycznej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe